Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19365/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Görbeháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4075 Görbeháza, Iskola utca 20-22. szám alatti 196/5 hrsz.-ú ingatlanon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bau-Vill Épker Ipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Görbeháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31992970
Postai cím: Böszörményi Utca 39
Város: Görbeháza
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhász Péter
Telefon: +36 52578035
E-mail: polghiv@gorbehaza.t-online.hu
Fax: +36 52578010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gorbehaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális alapszolg. infrastrukt. fejl. Görbeházán
Hivatkozási szám: EKR000897712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szociális alapszolg. infrastrukt. fejl. Görbeházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4075 Görbeháza, Iskola utca 20-22. szám alatti 196/5 hrsz.-ú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán (projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004)” című projekt kivitelezése.
A Görbeháza, Iskola utca 20-22. szám alatti 196/5 hrsz.-ú ingatlanon „Idősek Napközi Otthonának és Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat” épület bővítése és átalakítása az alábbiak szerint:
A meglévő épületek átalakításával és a két épület között 10,74 m x 10,97 m befoglaló méretű épületrésszel való bővítésével kerül kialakításra az „Idősek Napközi Otthonának és Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat” épülete, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004 azonosító számú projek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06122 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális alapszolg. infrastrukt. fejl. Görbeházán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Vill Épker Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86725400
Postai cím: Hadirokkantak Útja 48
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: bauvill@bauvill.hu
Telefon: +36 49542240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 49542241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61762654
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4075 Görbeháza, Iskola utca 20-22. szám alatti 196/5 hrsz.-ú ingatlanon
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán (projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004)” című projekt kivitelezése.
A Görbeháza, Iskola utca 20-22. szám alatti 196/5 hrsz.-ú ingatlanon „Idősek Napközi Otthonának és Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat” épület bővítése és átalakítása az alábbiak szerint:
A meglévő épületek átalakításával és a két épület között 10,74 m x 10,97 m befoglaló méretű épületrésszel való bővítésével kerül kialakításra az „Idősek Napközi Otthonának és Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat” épülete, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63459549
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Vill Épker Ipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86725400
Postai cím: Hadirokkantak Útja 48
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: bauvill@bauvill.hu
Telefon: +36 49542240
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 49542241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.számú módosítás:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán (projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004)” című projekt kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján. Megrendelő az alábbi pótmunkákat rendeli meg: a meglévő héjazat cseréje (kibontva: 311,25 m2 tetőlécezés, 360 m ellenlécezés, 311,25 m2 új cserépfedés készítése, 30 m élgerinc készítése kúpcseréppel)
Az alapszerződés II.1. pontja
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 61 762 654,- Ft
azaz: nettó Hatvanegymillió- hétszázhatvankétezer- hatszázötvennégy forint.
Az alábbiak szerint módosul:
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 61 762 654,- Ft
Pótmunka: 1.545.537,- Ft
Összesen nettó 63.308.191,- Ft
azaz: nettó Hatvanhárommillió- háromszáznyolcezer- százkilencvenegy forint.
Az alapszerződés IV.2. pontja
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépését követő 150 nap.
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
Az alábbiak szerint módosul:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. szeptember 16. napja
Megrendelő előzetes értesítés mellet előteljesítést elfogad.
II.számú módosítás:
Az alapszerződés I.1. pontja
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán (projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004)” című projekt kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján. Megrendelő az alábbi pótmunkákat rendeli meg: a meglévő héjazat cseréje (kibontva: 311,25 m2 tetőlécezés, 360 m ellenlécezés, 311,25 m2 új cserépfedés készítése, 30 m élgerinc készítése kúpcseréppel)
Az alábbiak szerint módosul:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Görbeházán (projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00004)” című projekt kivitelezését, a meghatározott feladatok ellátását az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján. Megrendelő az alábbi pótmunkákat rendelte meg: a meglévő héjazat cseréje (kibontva: 311,25 m2 tetőlécezés, 360 m ellenlécezés, 311,25 m2 új cserépfedés készítése, 30 m élgerinc készítése kúpcseréppel).
A műszaki tartalom a szerződésmódosítás mellékletét képező költségvetés szerint módosul.
Az alapszerződés II.1. pontja
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 63 308 191,- Ft
azaz: nettó Hatvanhárommillió- háromszáznyolcezer- százkilencvenegy forint.
Az alábbiak szerint módosul:
II.1. Szerződő felek a munkálatok értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 63 459 549,- Ft
azaz: nettó Hatvanhárommillió- négyszázötvenkilencezer- ötszáznegyvenkilenc forint.
Indoklás:
Megrendelő és Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. § -ában foglaltaknak megfelelően az árazott költségvetésben szereplő tételekkel kapcsolatban egyeztetéseket folytattak, és azokat a szerződésmódosítás mellékletét képező dokumentumnak megfelelően véglegesítették, illetve az elmaradó munkák terhére pótmunkák kerültek megrendelésre.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kbt. szerinti indoklás:
A szerződésmódosításra a Kbt. 141. §. (2) bekezdése alapján kerül sor, az alábbiak szerint:
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
Nem releváns.
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződésmódosítás következtében a szerződés értéke 0,24 %- al (az I.sz. módosítás mértéke 2,5 % + 0,24% összesen 2,74%) változik.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63308191 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63459549 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben