Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19376/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.;Betonútépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): -

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tuzsér
(csak hálózatrekonstrukció)
NY-IV nyomóvezeték átépítés Rózsás téri átemelő, D160 PE80V SDR17,6 1250 m
NY-1 nyomóvezeték (temetői szakasz) átépítése, D160 PE80V SDR17,6 255,9m
Tuzsér szennyvíz átemelők (8 db) teljes építészeti, gépészeti,
korrózióvédelmi, és elektromos felújítása 8 db
Szabolcsveresmart
Házi bekötések száma: 36 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 755 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 2441 m
Közterületi átemelők száma: 4 db
Szennyvíztisztító telep helye:
4233 Szabolcsveresmart, külterület:07/02 hrsz.
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4714 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 400 m3/d
Kékcse
Házi bekötések száma: 244 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 3295 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 6530 m
Közterületi átemelők száma: 11 db
Tiszakanyár
Házi bekötések száma: 533 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 8695 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 8870 m
Közterületi átemelők száma: 10 db
Teljes mennyiséget a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083947

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1131 Budapest, Jász u. 156-158
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2439258000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Vállalkozó 2018.06.28. napján jelezte, hogy Tiszakanyár, Kékcsei utca 7-0-0 számú gerinccsatorna nyomvonalában - annak végét követően - húzódó út külterületnek van minősítve, így ezen külterületű út mellett elhelyezkedő (belterületi) ingatlanok bekötése nem kerültek megtervezésre.
A tervezés során történt földhivatali adatkérés eljárásrendjéből adódóan hiányos volt a Földhivatal részéről az adatszolgáltatás, az említett ingatlanokra digitális adatszolgáltatás nem történt. A digitális adatkérés csak a konkrét földmérési tevékenység megjelölésével kérhető, mely jelen esetben kizárólag csak a „szolgalmi jogos” munkarészek készítése megjelölése mellett történhetett, ugyanis tervezési tevékenységhez nem kérhető digitális adat (ilyen eljárásrend nincs a Földhivatalban). A földhivatali eljárásrendre Tervezőnek, valamint Vállalkozónak nincs ráhatása.
Az eljárásrend szerint Tiszakanyár település belterületi utakkal szomszédos ingatlanok digitális adatai kerültek kiadásra, azonban a fent említett, kimaradt (terven nem szereplő) ingatlanok mivel külterületi út mellett helyezkednek el, így az adatkiadás eljárásrendje alapján ezekre az ingatlanokra nem terjedt ki. Teljes települési adatállomány kikérésére szintén nincs lehetőség a Földhivatalnál.
A Kékcsei utca 314/2 helyrajzi számú ingatlan melletti (a tender terv szerint ebben az utcában az utolsó bekötéssel rendelkező ingatlan a 314/2 hrsz.-ú ingatlan, illetve itt van a 7-0-0 jelű gravitációs vezeték vége a tender terv alapján), 44+771 - 44+909 km út szelvényei közötti terület, az út jobb oldalán megosztásra került további 7 helyrajzi számra. A hét db felosztott területen 6 db beköthető ingatlan található - Kékcsei utca 25-39. számú házak -, melyek rendelkeznek ivóvíz bekötéssel (belterületi hrsz.-mal), így az Ajánlattételi felhívás részét képező ¾ kötet szerint támogathatónak minősülnek. Az ingatlanok bekötése további 145,5 m, DN 200-as KG-PVC gerinccsatorna meghosszabbítással történhetne meg.
„Kizárólag azon belterületi ingatlanok esetében létesíthetőek házi bekötések, melyen állandó tartózkodásra alkalmas épület található, továbbá ivóvíz bekötéssel rendelkeznek vagy házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetnek.”
Az indikatív tervek szerint, mely a közbeszerzési eljárás során az Ajánlati dokumentáció részét képezte, a fent leírt helyzet előre nem volt látható, ugyanis a 44+771 - 44+909 km szelvényei közötti terület jobb oldalán egy üres terület látható, továbbá a földhivatal által történt - fent részletezett - „HIÁNYOS” adatszolgáltatás okán sem volt látható. A Projektterven nem szerepeltek a fent felsorolt ingatlanok (Kékcsei utca 25-39.), mint belterületi lakóingatlanok, ugyanis a szomszédos állami közút azon a szakaszon külterületi ingatlannak minősül (039 hrsz), a rajz alapján a belterület határa a fent említett 314/2 helyrajzi számú ingatlan és a 307 hrsz-ú út határain húzódik.
A fentiek eredményeképpen a 145,5 m-es gerinccsatorna-meghosszabbítás illetve a 6 db bekötés sem a vízjogi létesítési engedélyes terveken, sem a kiviteli terven nem volt feltüntetve.
Megállapítható, hogy fent leírtak szerint egy jól felkészült Vállalkozó sem rendelkezhetett a kiadott Ajánlati Dokumentációtól eltérő információval, a 7-0-0 jelű vezeték nyomvonalának kitűzése során szembesült a Vállalkozó, hogy az említett hat ingatlan bekötése nem került betervezésre.
A feltárt, előre nem látható helyszíni körülmények következtében Vállalkozónak előre nem látható módon kiegészítő költségei merülnek fel, melyeket a Megbízóval szemben, a Szerződés szerint érvényesíteni kíván, az 1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói javaslatban részletezetteknek megfelelően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tuzsér települések közigazgatási területei
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tuzsér
(csak hálózatrekonstrukció)
NY-IV nyomóvezeték átépítés Rózsás téri átemelő, D160 PE80V SDR17,6 1250 m
NY-1 nyomóvezeték (temetői szakasz) átépítése, D160 PE80V SDR17,6 255,9m
Tuzsér szennyvíz átemelők (8 db) teljes építészeti, gépészeti,
korrózióvédelmi, és elektromos felújítása 8 db
Szabolcsveresmart
Házi bekötések száma: 36 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 755 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 2441 m
Közterületi átemelők száma: 4 db
Szennyvíztisztító telep helye:
4233 Szabolcsveresmart, külterület:07/02 hrsz.
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4714 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 400 m3/d
Kékcse
Házi bekötések száma: 244 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 3295 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 6530 m
Közterületi átemelők száma: 11 db
Tiszakanyár
Házi bekötések száma: 533 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 8695 m
Nyomóvezeték hossza összesen: 8870 m
Közterületi átemelők száma: 10 db
Teljes mennyiséget a dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2439258000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2225
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Betonútépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1131 Budapest, Jász u. 156-158
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosítás dátuma: 2019.09.25.
szerződéses ár
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
Ld.: VI.3) További információk
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2439258000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2446537570 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben