Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19379/2019
CPV Kód:16800000-3
Ajánlatkérő:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4069 Egyek-Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.;4069 Egyek - Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.;4069 Egyek-Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természetvédelem, génmegőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas-Tóth Mónika
Telefon: +36 52589110
E-mail: farkas-toth.monika@hortobagy.eu
Fax: +36 52369108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001277412019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001277412019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természetvédelem, génmegőrzés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gépalkatrész, gumiabroncs beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001277412019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16800000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Mezőgazdasági gépalkatrész, gumiabroncs beszerzése a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére 3. részben:
1. rész: John Deere erőgépek, JCB rakodógép, munkagépek és talajművelés eszközei alkatrészeinek a biztosítása
2. rész: Claas erőgép, Mtz traktorok és munkagépek alkatrészeinek a biztosítása
3. rész: Gumiabroncs biztosítása mezőgazdasági gépekhez
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: John Deere erőgépek, JCB rakodógép alkatrészek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4069 Egyek-Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: John Deere erőgépek, JCB rakodógép, munkagépek és talajművelés eszközei alkatrészeinek biztosítása az alábbi gépek vonatkozásában:
Gép típus Gép megnevezése funkció szerint
JD 5720 traktor
JD 6120 SE traktor
JD 6320 SE traktor
JD 6330 traktor
JD 6430 traktor
JD 8110 traktor
JD 8330 traktor
JD 1750 vetőgép
JD 740 A gabona vetőgép
JD 578 bálázó
JCB 541-70 Agri Plus teleszkópos rakodó
Szerelt homlokrakó Típusa: FF-1000
Gyártási száma:157925
Teherbirása:1000kg
Szerelék adaptációs típusa: JD AD
Szerelék adaptáció gyári száma:12986
Szerelt homlokrakó Típusa: FF-1000
Gyártási száma: F405335
Teherbirása:1000kg
Szerelék adaptáció típusa: AD II
Szerelék adaptáció gyári száma:10.00394
Rabe Kormorán 160 5 fejes eke (2 db)
Gb Line3 váltva forgató eke(2db)
Komondor mulcs-kultivátor
Kühne knt-770 nehéztárcsa (2 db)
Rába IH-98 könnyűtárcsa (1 db)
A közbeszerzési eljárás során a fenti gépjármű típusokhoz szükséges alkatrészeket szükséges biztosítania az ajánlattevőknek.
A szállítandó termékek részleteit a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bruttó kiskereskedelmi árból kedvezmény mértéke (% formában)  10
2 Fődarabra és főalkatrészre vállalt többletjótállás mértéke (a kötelező jótálláson felül min. 0 hónap, max. 30 hónap többletjótállás vállalása, hónap formában)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Próbavásárlási listában szereplő termékek ára (nFt / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben nem kerül a teljes keretösszeg kimerítésre.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződés teljesítésének a kezdete a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Claas erőgép, Mtz traktorok és munkagép alkatrész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4069 Egyek - Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Claas erőgép, Mtz traktorok és munkagépek alkatrészeinek a biztosítása az az alábbi gépek vonatkozásában:
Gép típus Gép megnevezése funkció szerint
Claas Arion 540 traktor
Lely Welger RP245 bálázó
Oehler 200 szerves trágyaszóró
Mtz-82 traktor (2 db)
Mtz-820 traktor (2 db)
Szerelt homlokrakodó Típusa: Soma500E
Gyártási száma:12/293
Teherbirása:500kg
Szerelt homlokrakodó Típusa: Soma500E
Gyártási száma:06/286
Teherbirása:500kg
Mtz-920.3 traktor (7) db
Szerelt homlokrakodó Típusa: B. B. Junior 1.4
Gyártási száma:150502
Teherbirása:1400kg
Szerelt homlokrakodó Típusa: B. B. Junior 1.4
Gyártási száma:150503
Teherbirása:1400kg
Szerelt homlokrakodó Típusa: B. B. Junior 1.4
Gyártási szám:150411
Teherbirási:1400kg
Szerelt homlokrakodó Típusa: B.B.Junior 1.4
Gyártási száma:150409
Teherbirása:1400kg
KSMK-6 sorközművelő kultivátor (2 db)
FB-6 fésűs borona (1db)
KBB 303 függ. szárzúzó (2db)
Hidrot G 601 Mtz rézsű kasza
Cynkomet curier 10 állatszállító
New holland BR 6090 bálázó
Krone EC 320 fűkasza (5db)
Krone Swadro 807 Rendképző (1db)
Enorossi RT13 rendsodró (3db)
Framest kreator6000 magágyelőkészítő
Gemelli 120/3 SI bálacsomagoló (2 db)
MBP 6,5 pótkocsi (6 db)
AP-2010 pótkocsi (5 db)
AP-209 pótkocsi (4 db)
FLIEGL DU-140 pótkocsi (2 db)
Framest Fralaz3500 lazító
ASZP-5 állatszállító
DETK 1213 hígtrágya kijuttató
2AF8000 hosszúanyag szállító
2ÁF-8000 fekete-fehér öltöző
Joskin Betamax állatszállító
LOCUST-903 rakodógép
FB6,6 nehézborona
A közbeszerzési eljárás során a fenti gépjármű típusokhoz szükséges alkatrészeket szükséges biztosítania az ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bruttó kiskereskedelmi árból kedvezmény mértéke (% formában)  10
2 Fődarabra és főalkatrészre vállalt többletjótállás mértéke (a kötelező jótálláson felül min. 0 hónap, max. 30 hónap többletjótállás vállalása, hónap formában)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Próbavásárlási listában szereplő termékek ára (nFt / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben nem kerül a teljes keretösszeg kimerítésre.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződés teljesítésének a kezdete a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.

II.2.1)
Elnevezés: Gumiabroncs biztosítása mezőgazdasági gépekhez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4069 Egyek-Ohat (0664/22 hrsz.), ha a jármű nem vontatható, úgy ajánlatkérő működési területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Gumiabroncs biztosítása mezőgazdasági gépekhez az alábbi gépek vonatkozásában:
Gép típus Gép megnevezése funkció szerint
JD 5720 traktor
JD 6120 SE traktor
JD 6320 SE traktor
JD 6330 traktor
JD 6430 traktor
JD 8110 traktor
JD 8330 traktor
JD 1750 vetőgép
JD 740 A gabona vetőgép
JD 578 bálázó
JCB 541-70 Agri Plus teleszkópos rakodó
Rabe Kormorán 160 5 fejes eke (2 db)
Lemken Smaragd 9 magágyelőkészítő (2 db)
Komondor mulcs-kultivátor
Rába 10-770 nehéztárcsa (2 db)
Rába IH-98 könnyűtárcsa (1 db)
Kühne KNT-770/3 SZH-6,2 nehéztárcsa (1 db)
New Holland Roll Baler 1255 bálázó
FELLA TH 901 rendterítő
Claas Arion 540 traktor
Mtz-82 traktor (5 db)
Mtz-820 traktor (2 db)
Mtz-920.3 traktor (7) db
KSMK-6 sorközművelő kultivátor (2 db)
FB-6 fésűs borona (2db)
Krone Swadro 807 Rendképző (1db)
Faza Rt/9 rendsodró (3 db)
MBP 6,5 pótkocsi (6 db)
AP-2010 pótkocsi (5 db)
AP-209 pótkocsi (4 db)
FLIEGL DU-140 pótkocsi (2 db)
Metal-Fach T-009/1 bálaszállító pótkocsi (2 db)
Metaltech PB 16 bálaszállító pótkocsi (2 db)
T 088 szervestrágya szóró (3 db)
ASZP-5 állatszállító
DETK 1213 hígtrágya kijuttató
2AF8000 hosszúanyag szállító
2ÁF-8000 fekete-fehér öltöző
Joskin Betamax állatszállító
CYNKOMET KURIER 10 állatszállító
LOCUST-903 rakodógép
Lely Welger RP245 bálázó
A közbeszerzési eljárás során a fenti gépjármű típusokhoz szükséges gumiabroncsokat szükséges biztosítania az ajánlattevőknek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bruttó kiskereskedelmi árból kedvezmény mértéke (% formában) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Próbavásárlási listában szereplő termékek ára (nFt / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződést további egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben nem kerül a teljes keretösszeg kimerítésre.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződés teljesítésének a kezdete a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR űrlap).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerinti pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 19. § (3) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő a P1.) pontban előírt alkalmassági követelmény szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a fenti P1.) ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának a napját megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (1.-2. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gépek alkatrészeinek szállításából származó; 3. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gumiabroncsok szállításából) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának a napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti (1.-2. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gépek alkatrészeinek szállításából származó; 3. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gumiabroncsok szállításából származó)
- 1. közbeszerzési rész tekintetében legalább nettó 15.000.000,- Forint
- 2. közbeszerzési rész tekintetében legalább nettó 11.000.000,- Forint
- 3. közbeszerzési rész tekintetében legalább nettó 6.000.000,- Forint
összegű árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének értelmében a P1.) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
M1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben megkezdett és három évben teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (1.-2. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gépek alkatrészeinek szállításából származó; 3. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gumiabroncsok szállításából) referenciák elvégzésére vonatkozó alkalmassági követelményt, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozattal, vagy referenciaigazolással (ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás) köteles teljesíteni. A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező dátuma év, hó, nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szállítás tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a szállítás mennyisége (db-ban kifejezve)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek. az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Kapacitás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével köteles eljárni.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben megkezdett és három évben befejezett, teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (1.-2. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gépek alkatrészeinek szállításából származó; 3. rész: mezőgazdasági gépek és/vagy erőgépek és/vagy talajművelés eszközeihez szükséges gumiabroncsok szállításából származó)
1. rész esetén legalább 2 db eltérő típusú mezőgazdasági gép és/vagy erőgép és/vagy talajművelési eszköz alkatrészeinek szállításából származó referenciával.
2. rész esetén legalább 2 db eltérő típusú mezőgazdasági gép és/vagy erőgép és/vagy talajművelés eszköz alkatrészeinek szállításából származó referenciával.
3. rész esetén legalább 2 db eltérő típusú mezőgazdasági géphez és/vagy erőgéphez és/vagy talajművelés eszközhöz szükséges gumiabroncs szállításából származó referenciával
A referenciák több szerződéssel is teljesíthetőek. Egy szerződéssel több referencia is igazolható.
A fenti alkalmassági követelménynek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részben
Késedelmi kötbér: Mértéke a késedelemmel érintett termék ellenértékének 2 %-a/naptári nap, de maximum 20 %. A kötbéralap meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen felelősségi körébe eső okból hibásan teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék ellenértékének 1%-a/ naptári nap a hiba kijavításáig, de maximum 20%.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés nyertes ajánlattevő felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20%-a. A meghiúsulási kötbér alapja meghiúsulással érintett nettó ellenértéke.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő köteles a termékek esetében 6 hónap teljes körű jótállást vállalni.
Alkalmazandó a Ptk. 6:187. § (1) és (2).
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő részszámlázásra jogosult. A számla kiállítására nyertes ajánlattevőnek heti rendszerességgel az aktuális hétre irányadó, ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert, szabályszerűen leszállított és átadott termékek után van lehetősége.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:155. § szabályai.
Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli. Módszertan 1. értékelési szempont - fordított arányosítás, 2-3. szempont - arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételihatáridő lejártáig kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges).
6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
9. Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban (közös ajánlattevőként) nyújt be ajánlatot, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó közös ajánlattevői megállapodást. Ezzel kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtani az ajánlati dokumentáció részeként biztosított próbavásárlási listát beárazva, mint kereskedelmi árajánlatát, amelyet az ajánlathoz csatolni kell valamennyi részben. Részletei a dokumentációban.
12. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatban az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő az ajánlattevők ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem ésszerű időben benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges. Ajánlatkérő ésszerű időben beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4 munkanappal korábban beérkezett kérdéseket.
d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni.
e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől.
f) Amennyiben kizárólag a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) módosulnak ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról, vagy a módosított dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik érdeklődésüket az eljárás iránt jelezték.
13. FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)
14. Ajánlatkérő a pénzügyi és műszaki alkalmassági követelményeket a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges