Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19383/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2344 Dömsöd, Széchenyi István út (0+000 – 1+328,4) km szelvények között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46513667
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bencze Zoltán
Telefon: +36 203696412
E-mail: jegyzo@domsod.hu
Fax: +36 24435363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://domsod.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dömsöd belterületi utak (1153)
Hivatkozási szám: EKR000538572019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
3.Széchényi I. út aszfalt burkolatú útjának korsz.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45112000-5
45213316-1
45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233290-8
45247112-8
45453100-8
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Széchenyi István út (0+000 – 1+328,4) km szelvények között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében Széchényi István út aszfalt burkolatú útjának korszerűsítése”
1328,4 fm szilárd burkolatú út felújítása, aknafedlapok szintbehelyezése, alkalmatlan fedőréteg eltávolítása és földmű építése, M22 mechanikai stabilizációs padka készítése burkolatszegély vágása és kerti szegélyek elhelyezése az útszegély kialakításához, szikkasztó árkok jó karba helyezése, fák ültetése, valamint napelemes sebességmérő tábla kihelyezése került megtervezésre a mellékelt tervdokumentáció és költségvetési kiírások alapján.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A teljesítés időtartama: A munkaterület átadásától számított 4 hónap, de legkésőbb 2019. szeptember 18. napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Teljesítés kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül sor kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13666 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: 3.Széchényi I. út aszfalt burkolatú útjának korsz.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68434950
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45112000-5
45213316-1
45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233290-8
45247112-8
45453100-8
77310000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Széchenyi István út (0+000 – 1+328,4) km szelvények között
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében Széchényi István út aszfalt burkolatú útjának korszerűsítése”
1328,4 fm szilárd burkolatú út felújítása, aknafedlapok szintbehelyezése, alkalmatlan fedőréteg eltávolítása és földmű építése, M22 mechanikai stabilizációs padka készítése burkolatszegély vágása és kerti szegélyek elhelyezése az útszegély kialakításához, szikkasztó árkok jó karba helyezése, fák ültetése, valamint napelemes sebességmérő tábla kihelyezése került megtervezésre a mellékelt tervdokumentáció és költségvetési kiírások alapján.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
A teljesítés időtartama: A munkaterület átadásától számított 66 naptári nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Teljesítés kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül sor kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 66
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68434950
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul: Eredeti szerződéses rendelkezés: „5.15.Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre jelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül sor kerül. A teljesítés befejezése: a munkaterület átadás-átvételtől számított 4 hónap határozott időtartamon belül.
A Ptk. 8:3. § (2)-(3) bekezdése alkalmazandó, azaz a hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés véghatárideje 2019. szeptember 18. napja azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.” Módosuló szerződéses rendelkezés: „5.15. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre jelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül sor kerül. A teljesítés befejezése: a munkaterület átadás-átvételtől számított 66 naptári nap határozott időtartamon belül. A Ptk. 8:3. § (2)-(3) bekezdése alkalmazandó, azaz a hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés véghatárideje a munkaterület átadás-átvételtől számított 66. naptári nap, azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad .” Eredeti szerződéses rendelkezés: „7.2 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. szeptember 03. napja. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.” Módosuló szerződéses rendelkezés: „7.2 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: a munkaterület átadás-átvételtől számított 51. naptári nap. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.” Eredeti szerződéses rendelkezés: „12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított 4 hónapig, de legkésőbb 2019. szeptember 18. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-építési naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés 5.3. pontja szerint a munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kerül sor. Jelen szerződés – a szerződés 12.4. pontjában foglalt esetet kivéve – annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi időpontban.” Módosuló szerződéses rendelkezés: karakterkorlátozás okán a VII.1) További információk pontban kerül kifejtésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: AK a Kbt. 53.§ (5), ill. (6) bek. alapján feltételes közbesz.ként indította meg a tárgyi közbesz. eljárást. AK részére a Támogató döntése a jelen szerz.mód. aláírásának napjáig nem került megküldésre. AK a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítása során kellő gondossággal járt el, figy. arra, hogy már 2019. április 24. napján benyújtotta a TSZ módosítása iránti kérelmét, alappal számíthatott arra – figy. arra is, hogy a PM_EUALAPELLATAS_2017/7. számú projekt „Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – meglévő épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” (1137) tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában később benyújtott TSZ módosítása iránti kérelemre 64 naptári nap alatt megérkezett a Támogató jóváhagyó döntése –, hogy a Támogató a 2019 június 30. időpontjára meghozza döntését. AK kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre az eredetileg tervezett június végi döntés még a jelen szerz.mód. aláírásának napjáig sem születik meg. Folyt.:VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68434950 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68434950 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Folytatás: VI.2.1) A módosítások ismertetése - A módosítások jellege és mértéke: Módosuló szerződéses rendelkezés: „12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított 66 naptári napig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-építési naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés 5.3. pontja szerint a munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kerül sor.
Jelen szerződés – a szerződés 12.4. pontjában foglalt esetet kivéve – annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi időpontban.” 2. Kiegészítés a VI.2.3) ponthoz: jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik. 3. Folyt. VI.2.2) "A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata": a Vállalkozási szerződés I. számú módosításában kifejtett részletes indokok alapján a Támogató döntésének elhúzódására tekintettel szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének, valamint a készre jelentés határidejének a módosítása a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint. A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint ezen teljesítési határidők módosítása indokolt. A tárgyi módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére: - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a szerződésmódosításban kifejtett körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira. 4. Karakterkorlátozás okán rövidített elnevezés került feltüntetésre a jelen hirdetmény II.1.1) "Elnevezés" pontjában, a tárgyi eljárás elnevezése a felhívás szerint: „Vállalkozási szerződés keretében Dömsöd belterületén szilárd burkolatú utak felújítása – útépítés” (1153).
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben