Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19403/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kaposvári Egyházmegye
Teljesítés helye:8681 Látrány, Templom u. 10. 73. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRO-MAN Mérnök Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK14990
Postai cím: Zárda utca 4.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Világos Krisztián
Telefon: +36 82511718
E-mail: gazdasagi.kaposvar@katolikus.hu
Fax: +36 82511718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kaposvar.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kaposvar.egyhazmegye.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Látrányi Szent Mihály Római Katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: HKT-209/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Látrányi Szent Mihály Római Katolikus templom felújítására vonatkozó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8681 Látrány, Templom u. 10. 73. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezői feladatok
- Felmérési terv
- Örökségvédelmi engedélyezési terv
- Értékleltár
- Építéstörténeti dokumentáció
- Egyeztetéseket az Örökségvédelmi hivatallal
Építészeti kiviteli terv - örökségvédelmi engedélyes tervnek megfelelő
- Tartószerkezeti terv faanyag szakértéssel
- Villamos terv (padfűtés, villámvédelmi terv, villamos hálózati terv
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18976 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozói szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRO-MAN Mérnök Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi u. 18/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90705738
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8681 Látrány, Templom u. 10. 73 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezői feladatok
- Felmérési terv
- Örökségvédelmi engedélyezési terv
- Értékleltár
- Építéstörténeti dokumentáció
- Egyeztetéseket az Örökségvédelmi hivatallal
Építészeti kiviteli terv - örökségvédelmi engedélyes tervnek megfelelő
- Tartószerkezeti terv faanyag szakértéssel
- Villamos terv (padfűtés, villámvédelmi terv, villamos hálózati terv
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90705738
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PRO-MAN Mérnök Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi u. 18/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Torony tetőszerkezet javítása, szerkezeti részek cseréje: a kivitelezési munkák közbeni feltárások (előzetesen nem volt elvégezhető a feltárás, mert a torony beázás mentességének a szavatolhatósága nem lett volna megoldott) során derült ki, hogy a torony fa tetőszerkezetének jelentős része károsodott, javításra és cserére szorul.
2. Belső festő restaurálási munkák: a restaurálási tervek és feltárások (fal és padozat), valamint a belső bútorzat szétszerelése és eltávolítása után derült ki, hogy sokkal nedvesebbek egyes helyeken a falak belső oldala (jellemzően a bútorok mögött és a padlósík vonala alatt), ennek következtében a falak belső oldalán is egységesen falszárító vakolatot kell készíteni a festési restaurálási feladatok elkészítése előtt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Torony tetőszerkezet javítása, szerkezeti részek cseréje: a kivitelezési munkák közbeni feltárások (előzetesen nem volt elvégezhető a feltárás, mert a torony beázás mentességének a szavatolhatósága nem lett volna megoldott) során derült ki, hogy a torony fa tetőszerkezetének jelentős része károsodott, javításra és cserére szorul.
2. Belső festő restaurálási munkák: a restaurálási tervek és feltárások (fal és padozat), valamint a belső bútorzat szétszerelése és eltávolítása után derült ki, hogy sokkal nedvesebbek egyes helyeken a falak belső oldala (jellemzően a bútorok mögött és a padlósík vonala alatt), ennek következtében a falak belső oldalán is egységesen falszárító vakolatot kell készíteni a festési restaurálási feladatok elkészítése előtt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90705738 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90705738 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Vállalkozó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben