Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19404/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunamelléki Református Egyházkerület
Teljesítés helye:1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7., hrsz.: 37090
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15389431
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax: +36 12180903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
Hivatkozási szám: EKR000850072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium felújítását két ütemben
kívánja megvalósítani: a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezően az I. ütemben az épület nyílászáróinak cseréje; homlokzatok utólagos hőszigetelése, homlokzati színvakolat készítése, lábazati ragasztott kőburkolat kivitelezése; tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, fa tetőszerkezet részleges cseréje, illetve megerősítése; padlásfödémek részleges szigetelése; háztartási méretű napelemes rendszer telepítése, villámvédelmi rendszer cseréje történik, míg a jelen eljárás tárgyát nem képezően a II. ütemben a felhívás VI.3.12) pont 10.) alpontjában meghatározottak kivitelezését tervezi Ajánlatkérő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 627233277 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45261000-4
45262100-2
45310000-3
45321000-3
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7., hrsz.: 37090
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújításának I. üteme a következő főbb munkarészekre bontható:
- az épület nyílászáróinak cseréje korszerű, hőszigetelő műanyag, illetve alumínium nyílászárókra
- homlokzatok utólagos hőszigetelése 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, illetve kőzetgyapot szigeteléssel
- tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, fa tetőszerkezet részleges cseréje, illetve megerősítése.
- padlásfödémek részleges szigetelése
- háztartási méretű napelemes rendszer telepítése, villámvédelmi rendszer cseréje
Mennyiségek részletezése:
- Homlokzat állványozása – 8279 m2, 26,0 m munkaszint magasságig – az állványzatot minden esetben egységes, azonos színű védőhálóval kell ellátni, a szükséges területfoglalásokról és forgalomtechnikai tervezésről, kialakításról a kivitelezőnek gondoskodnia kell
- Homlokzati színvakolat készítése - 5917 m2
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm grafitos EPS szigeteléssel, Baumit StarTherm grafit reflex – 5284 m2 – a homlokzaton található berendezések, tárgyak, táblák, stb. le- és visszaszerelése a hőszigetelési munka részét képezi. A Lónyay utcai homlokzaton lévő két szobor sérülésmentes leszedése és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése, dűbelezéssel együtt, 12 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, Baumit StarTherm Mineral – 951 m2
- lábazati ragasztott kőburkolat kivitelezése – 789 m2 – a meglévő kőburkolatok bontás a kivitelezési feladat részét képezik. A Közraktár utcai dombormű épségben történő bontása és Megrendelő által biztosított szállítójárműre rakása a kivitelezés részét képezi, a szállításhoz szükséges kaloda és védelem biztosításával együtt.
- fa fedélszék bontása, illetve teljes cseréje – 687 m2 – az épület beázás elleni védelmének kialakítása kivitelezési feladat részét képezi
- meglévő tetőfedés (trapézlemez, fémlemez fedés és pala) bontása – 2883 m2 – a jelenlegi pala tetőfedés nem tartalmaz azbesztet,
- teljes felületű deszkázat bontása és új deszkázás kialakítása – 1719 m2
- új fémlemez fedés kialakítása – 2882 m2 – kettős állókorcos SWEDSTEEL PLX fémlemez fedés szellőzőszőnyeg alátéttel.
- homlokzati nyílászárók bontása – 2122 m2
- új műanyag nyílászárók beépítése – 1689 m2 – a kivitelezési feladat részét képezi belső oldali spaletták teljeskörű helyreállítása a csomóponti tervek szerint
- önszabályozó légbevezető beépítése, Aereco EMM 716 – 244 db
- napelemes rendszer kiépítése – 181 darab 275 W teljesítményű napelem panel, 2 db Fronius SYMO 15.0-3-M és 1 db Fronius SYMO 17.5-3-M inverter beépítésével. A rendszer csatlakozási engedélyének megszerzése a kivitelezési feladat részét képezi.
- új alumínium nyílászáró beépítése – 90,29 m2
A kivitelezési munka részét képezi, illetve meghatározó körülmény továbbá:
- az épület – oktatási intézmény – működése nem szünetel a beruházás során. Ez alól a hivatalos oktatási szünetek képeznek kivételt.
- a teljes körű organizáció, az építőanyag depóniák kialakítása. Megrendelő az épület belső udvarát biztosítja organizációs célokra, minden további közterület használat költsége és forgalomtechnikai feladata a kivitelezési feladat részét képezi. Az épület belső udvarát eredeti állapotában kell Megrendelő részére visszaadni.
- a homlokzati állványok őrzése, az épületbe illetéktelenek állványról bejutásának megakadályozása
- építési projekt tábla elhelyezés az állványzaton az épület látványtervével és minden releváns információval – tábla mérete: 5040 x 2380 mm
- A homlokzati nyílászárók kibontása után ugyanazon a napon kell beépíteni az új nyílászárót, vagy lehálózott homlokzati állvánnyal kell védeni a nyílást, vagy ideiglenes fólia borítással kell ellátni a nyílást
- az építőanyagok mozgatása, az építési hulladék kezelése, elszállítása
- Az épület beruházással nem érintett részeinek a védelme, megóvása
További információk a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a kötelezően előírt általános jótálláson felül vállat többlet általános jótállás [hónap] 20
2 vállalt késedelmi kötbér mértéke [%]  5
3 az M2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (MV-É) szakmai tapasztalata a jogosultság megszerzése óta [hónap] 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – egyösszegű ajánlati ár [nettó HUF] Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr)
rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12457 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

13811 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

14285 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lónyay Utcai Református Gimnázium felújítása I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Logodi Utca 44/C/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: info@apmconstruct.hu
Telefon: +36 209921731
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26312040241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 962379689
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 627233277
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: homlokzati hőszigetelés, fémlemez tetőfedés, homlokzati nyílászáró cseréje
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Verfor-Global Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45074837
Postai cím: Török Pál Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23841846243

Hivatalos név: Reogroup Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67531233
Postai cím: Bartók Béla Utca 2/A
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22737135213

Hivatalos név: HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52127960
Postai cím: Bokréta Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13792590243

Hivatalos név: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93776844
Postai cím: Sziget utca 13
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11800756207

Hivatalos név: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11796675
Postai cím: Rét Utca 37
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12000980213

Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90367913
Postai cím: Búzavirág Utca 9
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213

Hivatalos név: Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41921001
Postai cím: Kossuth Út 9
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14950355212

Hivatalos név: Sasad Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13077770
Postai cím: Akácfa Utca 20. 1. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12851731242

Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Logodi Utca 44/C/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26312040241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges