Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19408/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászapáti Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Jászapáti 31. számú főút 98+150,17 és 98+931,81 kilométerszelvények között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászapáti Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24055235
Postai cím: Dr. Szlovencsák Imre Utca 2.
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Ferenc
Telefon: +36 57540100
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu
Fax: +36 57540100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése_2
Hivatkozási szám: EKR000534312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút építése_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti 31. számú főút 98+150,17 és 98+931,81 kilométerszelvények között
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászapáti 31. számú főút 98+150,17 és 98+931,81 kilométerszelvények között a jobb oldalon tervezett kerékpárút építése:
Zsaluzás és állványozás: Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig,
Irtás, föld- és sziklamunka: Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban; Füvesítés; Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel; Közmű feltárása kézi erővel; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél; Padka és elválasztó sáv készítése; Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre
való felrakásával; Töltésszélesítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel; Simító hengerlés a földmű (tükör és padka)felületén
Síkalapozás: Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert betonból
Helyszíni beton és vasbeton munka: Beton aljzatok, járdák bontása, Betonacél helyszíni szerelése függőleges
vagy vízszintes tartószerkezetbe, Beton burkolatalap készítése helyszínen kevert betonból
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet: Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés; Kerítés építése az elbontott kerítés oszlopainak elhasználásával
Közműcsatorna-építés: Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső
beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül; acélcső átsajtolása közbenső állomás nékül
Kőburkolat készítése: Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal; Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással; Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése; Tér- vagy járdaburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése: Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése;
Út- és vasúti pályatartozékok készítése: Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával; Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti
útbaigazító táblák leszerelése oszlopról; Útburkolati jelek készítése; Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal
Villamospálya-építés: Síntalpra felfekvő vasbeton útátjáró elem fektetése; Előregyártott közúti vasúti útátjáró építése
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: Meglévő közművek aknafedlapjainak szerelvényeinek szintre emelése
Felsővezetékek: Védő szerkezetek, átvezetések, kiegészítő berendezések felszerelése, kiegészítő szerkezetek szerelése, jelzőtábla elhelyezése, figyelmeztető zománctábla felszerelése Zománcozott figyelmeztető jelző tábla; Jelzőkő áthelyezése
Ajánlatkérő vállalta hátrányos helyzetű helyi lakosok bevonását a kivitelezési munkába, ezért nyertes ajánlattevő a teljesítés során a helyi hátrányos helyzetű lakosok közül legalább 3 fő bevonására köteles.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljes és pontos közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11612 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35984148
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jászapáti 31. számú főút 98+150,17 és 98+931,81 kilométerszelvények között
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászapáti 31. számú főút 98+150,17 és 98+931,81 kilométerszelvények között a jobb oldalon tervezett kerékpárút építése:
Zsaluzás és állványozás: Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig,
Irtás, föld- és sziklamunka: Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban; Füvesítés; Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel; Közmű feltárása kézi erővel; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél; Padka és elválasztó sáv készítése; Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre
való felrakásával; Töltésszélesítés, Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel; Simító hengerlés a földmű (tükör és padka)felületén
Síkalapozás: Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert betonból
Helyszíni beton és vasbeton munka: Beton aljzatok, járdák bontása, Betonacél helyszíni szerelése függőleges
vagy vízszintes tartószerkezetbe, Beton burkolatalap készítése helyszínen kevert betonból
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet: Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés; Kerítés építése az elbontott kerítés oszlopainak elhasználásával
Közműcsatorna-építés: Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel; Egyoldalon tokos műanyag csatornacső
beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül; acélcső átsajtolása közbenső állomás nékül
Kőburkolat készítése: Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal; Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással; Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése; Tér- vagy járdaburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése: Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése;
Út- és vasúti pályatartozékok készítése: Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával; Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti
útbaigazító táblák leszerelése oszlopról; Útburkolati jelek készítése; Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal
Villamospálya-építés: Síntalpra felfekvő vasbeton útátjáró elem fektetése; Előregyártott közúti vasúti útátjáró építése
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés: Meglévő közművek aknafedlapjainak szerelvényeinek szintre emelése
Felsővezetékek: Védő szerkezetek, átvezetések, kiegészítő berendezések felszerelése, kiegészítő szerkezetek szerelése, jelzőtábla elhelyezése, figyelmeztető zománctábla felszerelése Zománcozott figyelmeztető jelző tábla; Jelzőkő áthelyezése
Ajánlatkérő vállalta hátrányos helyzetű helyi lakosok bevonását a kivitelezési munkába, ezért nyertes ajánlattevő a teljesítés során a helyi hátrányos helyzetű lakosok közül legalább 3 fő bevonására köteles.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy karakterkorlátra tekintettel a teljes és pontos közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35984148
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás alátámasztására jelen szerződés-módosításhoz mellékelt alátámasztó dokumentumok tartalmazzák.
1. melléklet: Szerződés módosítási kérelem
2. sz. melléklet: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. levele
3. sz. melléklet: Invitel Zrt. levele
4. sz. melléklet: Tervlap
5.sz. melléklet: MÁV levele
6.sz. melléklet: módosított árazott költségvetés
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35984148 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35984148 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben