Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19415/2019
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47513105
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamásné Kovács Adrienn
Telefon: +36 52502430
E-mail: kovacs.adrienn@meliusz.hu
Fax: +36 52502470
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meliusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.meliusz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai és multimédiás eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000806552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő állami támogatásokból és pályázati forrásból informatikai eszközök beszerzést kívánja megvalósítani 4 részben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18454 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1.) Alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1. rész:
- legalább nettó 500.000 Ft (ötszázezer forint) értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. rész:
- legalább nettó 4.000.000 Ft (négymillió forint) értékben informatikai és multimédiás eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész:
- legalább nettó 700.000 Ft (hétszázezer forint) értékben informatikai és multimédiás eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
4. rész:
- legalább nettó 4.000.000 Ft (négymillió forint) értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Eljárási részenként az előírt feltétel egy vagy több referenciával is teljesíthető.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Helyesen:
M1.) Alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1. rész:
- legalább nettó 500.000,- Ft (ötszázezer forint) értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. rész:
- legalább nettó 4.000.000,- Ft (négymillió forint) értékben informatikai és multimédiás eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész:
- legalább nettó 700.000,- Ft (hétszázezer forint) értékben informatikai és multimédiás eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
4. rész:
- legalább nettó 4.000.000,- Ft (négymillió forint) értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Eljárási részenként az előírt feltétel egy vagy több referenciával is teljesíthető.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-18454/2019 sz. megjelent eredeti hirdetményben meghatározottak módosítása.
2.) A módosítás indoka: ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114.§ (6) bekezdés szerinti ésszerű határidőben megadni és az eredeti hirdetményben megadott dátumokat az EKR működése miatt nem volt lehetséges feltüntetni, továbbá a kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel az eredeti hirdetmény III.1.3 pontjában foglaltakat pontosítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben