Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19420/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
Teljesítés helye:A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635;A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635;A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635;A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállakozási Kft.;Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság;COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91280660
Postai cím: Petőfi Tér 8. Debrecen, HRSZ 9339
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jaczkó Sándor helynök
Telefon: +36 306393197
E-mail: helynok@hd.gorogkatolikus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hd.gorogkatolikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://hd.gorogkatolikus.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskolaépület energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001225642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Hrsz.: 34635) épületének energetikai korszerűsítése.
Ezen belül:
1. Rész: Homlokzati nyílászárók cseréje: Összesen 259 db különböző méretű ablak.
2. Rész: Napelemek telepítése: Egy 50 kWp teljesítményű kiserőmű létesítése a tetőn.
3. Rész: Fűtés korszerűsítése: 1db 150kW névleges fűtőteljesítményű kondenzációs üzemű, fali gázkazán zárt lapradiátoros fűtési rendszerrel.
4. Rész: Tetőtér hőszigetelése: Padlástér hőszigetelése 966 m2 felületen, párazáró réteggel, 20 cm vastag kőzetgyapot terítéssel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 183448782 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Homlokzati nyílászárók cseréje
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44221000-5
További tárgyak:45214200-2
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Homlokzati nyílászárók cseréje: Összesen 183 db különböző méretű ablak.
Főbb ablaktípusok:
1. Utcai ablak Belső nyílás méret: 190/284; Külső fal mérete: 170/264 Tervezett csere: 2db
2. Utcai ablak Belső nyílás méret: 108/255; Külső fal mérete: 92/241 Tervezett csere: 26 pár
3. Utcai ablak Belső nyílás méret: 145/255; Külső fal mérete: 125/241 Tervezett csere: 24 db
4. Íves Utcai ablak Belső nyílás méret: 145/255; Külső fal mérete: 125/241 Tervezett csere: 13 db
5. Udvari ablak Belső nyílás méret: 145/255; Külső fal mérete: 125/241 Tervezett csere: 19+43+35=97 db
6. Udvari ablak (WC) Belső nyílás méret: 107/209 vagy 90/200; Külső fal mérete: 93/196-185 vagy 78/192-185
Tervezett csere: 3+9+9= 21db
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete alapján a Népszínház negyed teljes területe és ezzel minden itt lévő épület un. eelyi területi védett értéknek minősül, ezért a homlokzati nyílászárók cseréje bejelentés köteles. Ezen túlmenően a rendelet III. fejezete 10. pontjának 34. §-a alapján a védett építmény nyílászáróinak felújítása, vagy cseréje esetén, meg kell tartani a nyílászáró eredeti
a) beépítési síkját
b) osztását
c) anyagát
d) színét.
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházásért felelős szakember alkalmassági feltételként előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított. A munkaterület átadásának várható időpontját a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Napelemek telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45214200-2
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: Napelemek telepítése:
Egy 50 kVA teljesítményű kiserőmű létesítése a tetőn.
214 db 280W-os polykristályos napelem, 1 db Wifi-s kommunikációs modul, 1 db SAJ Suntrio 50K vagy azzal egyenértékű inverter (3 fázis, 3 munkapont), 3 munkapontos inverter DC csatlakozás kialakítás, továbbá tartószerkezet kiépítése.

Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházásért felelős szakember alkalmassági feltételként előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított. A munkaterület átadásának várható időpontját a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 3. Fűtés korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak:45331100-7
45331110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fűtés korszerűsítése:
Új fűtési rendszer két ütemben való létesítésének 2. üteme.
1 db 150kW névleges fűtőteljesítményű Viessmann Vitodens 200 típusú (vagy azzal egyenértékű) kondenzációs üzemű, fali gázkazán telepítése, amely egy változó tömegáramú, 2 csöves, zárt, lapradiátoros hőleadókkal szerelt fűtési rendszeren keresztül szolgálja ki az első és második emelet keleti szárnya fűtött helyiségeit. A jelen beszerzés tárgyát képező, 2. ütemben megvalósítani kívánt fűtési rendszer az első és második emelet keleti szárnyában lévő helyiségek hőszükségletét hivatott kiszolgálni.

Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A beruházásért felelős szakember alkalmassági feltételként előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított. A munkaterület átadásának várható időpontját a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Tetőtér hőszigetelése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak:45261410-1
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A 1081 Budapest, Bezerédj utca 16/a címen található Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola épülete; Hrsz.: 34635
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőtér hőszigetelése:
padlástér hőszigetelése 966 m2 felületen, párazáró réteggel, 20 cm vastag kőzetgyapot terítéssel (két rétegben fektetve 10+10 cm vastagságban)
Részletes műszaki leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházásért felelős szakember alkalmassági feltételként előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított. A munkaterület átadásának várható időpontját a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Homlokzati nyílászárók cseréje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállakozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19589800
Postai cím: Kálvária Sugárút 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@glb.hu
Telefon: +36 62553820
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10314579206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134802450
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129130200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EMA.HU Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93776123
Postai cím: Georgikon Utca 23
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588170220

Hivatalos név: GLB Alkatrészgyártó és Szerelőipari Vállakozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19589800
Postai cím: Kálvária Sugárút 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10314579206

Hivatalos név: EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46526810
Postai cím: Tímár Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178730241

Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48845131
Postai cím: Lőcsei Út 100/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517242

Hivatalos név: TG Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75813361
Postai cím: Rákóczi Utca 35
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25380141213

Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241

Hivatalos név: Z-Door Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39789862
Postai cím: Hóvirág Utca 2. 2.em 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Napelemek telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mokry.tamas@tisztaenergiak.hu
Telefon: +36 703788777
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16987050
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46526810
Postai cím: Tímár Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178730241

Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48845131
Postai cím: Lőcsei Út 100/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517242

Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241

Hivatalos név: Z-Door Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39789862
Postai cím: Hóvirág Utca 2. 2.em 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437206

Hivatalos név: Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80930930
Postai cím: Zöldfa Utca 47.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12762277213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Fűtés korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48845131
Postai cím: Lőcsei Út 100/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: info@cozero.hu
Telefon: +36 204287772
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17840135
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27001230
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26920959
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46526810
Postai cím: Tímár Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178730241

Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48845131
Postai cím: Lőcsei Út 100/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517242

Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241

Hivatalos név: Z-Door Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39789862
Postai cím: Hóvirág Utca 2. 2.em 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437206

Hivatalos név: Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80930930
Postai cím: Zöldfa Utca 47.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12762277213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Tetőtér hőszigetelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mokry.tamas@tisztaenergiak.hu
Telefon: +36 703788777
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8187500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10497623
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EMEF Első Magyar Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46526810
Postai cím: Tímár Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178730241

Hivatalos név: COzero Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48845131
Postai cím: Lőcsei Út 100/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12330517242

Hivatalos név: Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21782231
Postai cím: Kunigunda Útja 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14852020241

Hivatalos név: Z-Door Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39789862
Postai cím: Hóvirág Utca 2. 2.em 5.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24228437206

Hivatalos név: Fortis Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80930930
Postai cím: Zöldfa Utca 47.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12762277213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges