Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19426/2019
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Május 1. út 54. Hrsz. 1794
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 16665673
E-mail: kiss.juditeszter@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665653
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Hivatkozási szám: EKR000024972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az Óbudai Egyetem részére az EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron” című projekt keretén belül „SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
Karakter hiány miatt a "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont 1. kiegészítő folytatása:
Elektromos munkák
A meglévő épület átalakításához kapcsolódóan a teljes meglévő elektromos rendszer elbontásra kerül. Ebből az alsó 3 szint az első ütemben valósul meg, a felső két szinten megmarad a meglévő rendszer, és erre csatlakoznak rá a meglévő világítóberendezés, az új fan-coil berendezések, és az új tűzjelző berendezések A tervezett villamos áram igénye: 3x315A.
Az épületen új villámvédelmi rendszer és tűzjelző hálózat kiépítése szükséges, ezek az első ütemben kialakításra kerülnek.
Informatikai, és távközlési hálózat
A kábelezési munkálatokat, a nyomvonalak meghatározását, a kivitelezés előtt az adott épület fenntartásáért, kivitelezéséért felelős egységgel egyeztetni kell. A felső két szinten ennek kiépítése az 1. ütemben nem valósul meg.
Épületfelügyeleti rendszer
Az épületfelügyeleti- és menedzsment rendszer alá tartozik az épület épületgépészeti rendszereinek vezérlése, irányítástechnikai feladatainak ellátása (monitorozás, vezérlés), a villamos kapcsoló berendezések működtetése és ellenőrzése, épülethatékonysági adatrögzítés, optimalizálás és igény szerinti beavatkozás. A felső két szinten ennek kiépítése az 1. ütemben nem valósul meg.
Kertépítés:
A kertészeti munkák keretén belül a zöldfelületek, járdák teljesen megújulnak az első ütemben.
2. ÜTEM (opcionális rész)
A 2. ütem feladata a felső két szint belsejének kialakítása.
- hasznos alapterület: kb. 808 m2
- belső szerelt válaszfalak mennyisége: kb. 263 m2.
A munkálatok során biztosítani kell az épület zavartalan használatára.
A belső terekben új funkciójú helyiségek kerülnek kialakításra, új padló, mennyezet és falburkolatokkal. A létesítményben komplex akadálymentesítés valósul meg,
Az épület akadálymentesítése során akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra.
Szennyvízelvezetés:
Az épületen belüli szennyvízelvezetés KA PVC csőből, és idomokból készül. A felszálló vezetékek már az 1. ütemben kiépültek, erre kell rácsatlakozni a 2. 3. emelet szennyvízrendszerével.
Ivóvíz és épületen belüli tűzivíz ellátás:
A meglévő vízmérési pont nem kerül átalakításra. Az épületen belül meglévő fali tűzcsapok helyei nem változnak, az ellátásuk új nyomvonalon a tervek szerinti nyomvonalvezetéssel történik.
Fűtési-hűtési rendszer:
Az épület fűtése zárt rendszerű, szivattyús alacsony hőmérsékletű melegvízfűtés. A felújítás során a felső két szinten a fancoil berendezések fele és a vezetékeik már kiépültek az 1. ütemben, a másik felét szükséges kiépíteni.
Szellőzés:
A könyvtár és a tantermek szellőztetése gépi úton történik, mely a második ütemben épül ki teljesen. Az 1. ütemben a 2. és 3. szinten már kiépültek a vezetékeik, és csak a szellőzőgépeket szükséges beépíteni, míg a felső két szinten a teljes szellőzőrendszert ki kell építeni, a belsőépítészeti takarásokkal együtt.

Elektromos munkák
A felső két szinten a tűzjelző és a fan-coil rendszer elektromos hálózata már kiépült, de ezeket rá kell kötni az új hálózatra, illetve ezeken a szinteken a teljes elektromos rendszer elkészítése szükséges.
Informatikai, és távközlési hálózat
A kábelezési munkálatokat, a nyomvonalak meghatározását, a kivitelezés előtt az adott épület fenntartásáért, kivitelezéséért felelős egységgel egyeztetni kell.

Épületfelügyeleti rendszer
Az épületfelügyeleti- és menedzsment rendszer alá tartozik az épület épületgépészeti rendszereinek vezérlése, irányítástechnikai feladatainak ellátása (monitorozás, vezérlés), a villamos kapcsoló berendezések működtetése és ellenőrzése, épülethatékonysági adatrögzítés, optimalizálás és igény szerinti beavatkozás. A felső két szinten ennek kiépítése szükséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261210-9
További tárgyak:45261400-8
45262800-9
45310000-3
45313100-5
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45350000-5
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 54. Hrsz. 1794
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A főépület 5 szintes pillér és vasbeton fal vázas monolit vasbeton födémes önálló egysége dilatációval elválasztott a 2 szintes lepényépülettől, amelynek alsó szintje monolit vasbeton szerkezetű, zárófödéme acélszerkezetű. Ugyancsak acélszerkezetű az aula feletti födémszakasz,továbbá a külső főbejárati előlépcső, és tanácsterem előtti terasz.
1. ÜTEM:
Az elvégzendő építési munka rövid leírása

Az elvégzendő építési munkák: az 5 szintes épület teljes körű homlokzati, tetőszigetelési felújítása és a két ütemben megvalósuló gépészeti, elektromos felújítás, teljes új belső kialakítás első ütembe tartozó munkái.
Az előadó épületrészének földszinti helyiségeit az I. ütem alatt a közforgalomtól el kell zárni.
Az épület külső felületein lapostetők hő- és vízszigetelése, homlokzatok hőszigetelése és vakolása - burkolása, valamint nyílászárók cseréjére kerül sor, melyek az első ütemben kiépítendőek. A belső terekben új funkciójú helyiségek kerülnek kialakításra, új padló, mennyezet és falburkolatokkal. Az alsó három szinten lévő helyiségeket az első, míg a felső két szintet a tervek alapján a második ütemben alakítják ki. Az aula tér elválasztó falai ajtókkal, festéssel, tűzjelző rendszerrel minden szinten az első ütemhez tartoznak.
A létesítményben komplex akadálymentesítés valósul meg, az akadálymentes közlekedést is biztosító lift megépítésével.
- hasznos alapterület: kb. 2445 m2
- homlokzat szigetelés: kb. 1422 m2
- hőszigetelt műanyag nyílászárók beépítése kb.422 m2 bruttó ablakfelületen
- homlokzati függönyfal: kb.184 m2
- lapostető szigetelés: kb.785 m2
- építendő térburkolat: kb. 207 m2
- épület körüli zöldfelület: kb. 153 m2
- belső szerelt válaszfalak mennyisége: kb. 1837 m2.
Az épület teljes homlokzati felületén utólagos hőszigetelés készül, felületképzéssel, vakolattal.
A homlokzati nyílászárók cseréje korszerű, fokozott légzárású, műanyag és alumínium szerkezetű nyílászárókra történik.
A tetőfelületen új hő- és csapadékvíz elleni szigetelés készül új vízelvezető rendszerrel.

Az épület akadálymentesítése során akadálymentes mosdók kerülnek kialakításra. A létesítményben az akadálymentes közlekedést is biztosító lift kerül megépítésre, mely a meglévő lift bontása után, a meglévő liftaknába helyezendő el.

Csapadékvíz elvezetés:
A lapostetőn geberit pluvia rendszer kerül kialakításra.
Szennyvízelvezetés:
Az épületen belüli szennyvízelvezetés KA PVC csőből, és idomokból készül. A meglévő csatornahálózat elválasztó rendszerű, így esővízzel nem egyesíthető.
Ivóvíz és épületen belüli tűzivíz ellátás:
A meglévő vízmérési pont nem kerül átalakításra. Az épületen belül meglévő fali tűzcsapok helyei nem változnak, az ellátásuk új nyomvonalon a tervek szerinti nyomvonalvezetéssel történik.
Fűtési-hűtési rendszer:
Az épület szükséges fűtési és HMV előállítási hőigényét a településen üzemelő távhőrendszer biztosítja, új ”hőközpont” kialakításával.
Az épület fűtése zárt rendszerű, szivattyús alacsony hőmérsékletű melegvízfűtés. A felújítás során a kiépítésre kerül egy új osztó-gyűjtő, és szintenként külön – külön fűtési kör kerül kialakításra. A kiszolgáló, hűtés nélküli helyiségeibe DUNAFERR Lux-uNi típusú acéllemez radiátorok kerülnek elhelyezésre 60/50 °C-os hőlépcsővel. A földszinti előtérben padlófűtés kerül kialakításra, valamint az álmennyezetben lég csatornázható fan-coil kerül beépítésre. A fűtési és hűtési igényeket AERMEC típusú fan-coil berendezések látják el 60/50 °C-os hőlépcsővel. A felső két szinten a fancoil berendezések fele épül csak meg az első ütemben.
Szellőzés:
Az első ütemben csak a vizeshelyiségek szellőzését kell kiépíteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hibajelentési időszak) a kötelezően előírt,36 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában (egész hónap minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 2.1. A felhívás III.1.3) / M.1.1 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-É) épület felújítás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (egész hónap maximum 36 hónap  7
3 2.2. A felhívás III.1.3) / M.1.2 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-ÉG) épület felújítás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (egészhónap maximum 36hónap)  7
4 2.3.A felhívás III.1.3) / M.1.3 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember (MV-ÉV) épület felújítás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (egész hónap maximum 36hónap)  6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj (1+2 ütem) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában részletezett 2. ÜTEM alatt meghatározott munkálatok. Az opció lehívására a szükséges anyagi fedezet rendelkezése állása esetén kerülhet sor, a munkálatok maximális időtartama 120 nap.
A rendszer karakter hiánya miatt a Felhívás "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pontjának 2. kiegészítő folytatása az alábbiak szerint:
Mindkét rész esetén:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ alapján, öt százalék tartalékkeretet biztosít mind az első,- mind a második ütem önálló, zavarmentes megvalósításához szükséges, a 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti esetlegesen felmerülő pótmunkák elvégzésére
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket (nyertes Ajánlattevőt), hogy a szerződéskötés feltétele az organizációs terv elkészítése, benyújtása..
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján:
„A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.”
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján
„A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.”
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00020.
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása: Ár szempont: 1.1.pont: 1. Ütem (Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj): súlyszám 52
2.Ütem – Opciós rész (Egyösszegű nettó vállalkozói átalánydíj): Súlyszám 18
Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét (karakter hiány miatt) az Ajánlati dokumentumok együttesen tartalmazzák, az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02494 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: SALGÓTARJÁNI KÉPZÉSI ÉS KUTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiakat rögzíti: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.”
1./ FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 29.
adószám: 12919321-2-42
1. ÜTEM:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 866 939 207,- Ft
2. ÜTEM (opciós rész)
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 365 616 413,- Ft
2./ Weiser Károly egyéni vállalkozó
Székhelye: 1225 Budapest, Tündérrózsa Utca 3
adószám: 41045417-2-43
1. ÜTEM:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 900 818 098,- Ft
2. ÜTEM (opciós rész)
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen): 371 296 788,- Ft
A rendelkezésre álló fedezet összege a bontási eljárás során ismertetésre került. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: 645 650 173,-Ft
A többletforrás biztosítására nincs lehetőség.
A fentiekre való tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az eljárás eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 836100159
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14214646
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243

Hivatalos név: FORT-BAU THERM Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53650386
Postai cím: Dohány Utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12919321242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges