Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19435/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyöngytojás Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyöngytojás Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56184901
Postai cím: Fő Út 25
Város: Gyöngyöshalász
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3212
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Veronika
Telefon: +36 13322533
E-mail: papp.veronika@gyongytojas.hu
Fax: +36 13322533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyongytojas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: szociális épület építése
Hivatkozási szám: EKR001211612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Baromfitartó telepek korszerűsítése tárgyú VP2-4.1.1.2-16 projekt keretében „1 db szociális- és irodaépület építése vállalkozási szerződés keretében”
Mennyisége
1 db szocilális- és irodaépület építése válallalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő a telekre 1 db 196 nm alapterületű földszint és emelet kialakítású, szociális- és irdaépületet kíván létesíteni.
A felépítendő építmény az alábbiak szerint kerül kialakításra, megvalósításra:
1 db lapostetős szociális- és irodaépület kivitelezése, hozzá kapcsolódóan a teljes gépészet kialakítása, hűtő-fűtő rendszerrel és a gépészethez kapcsolódó villamos kivitelezéssel.
A kivitelezés részét képezi a mellékelt dokumentációban meghatározott, rögzített vagy azzal teljes mértékben egyenértékű hűtő-fűtő rendszer megépítése, az épület légtechnikai rendszerének megépítése, valamint az épületen elhelyezendő napkollektor rendszer telepítése.
A műszaki leírásban szereplő típus megjelölések tájékoztatásul, a minőség meghatározására szolgálnak, azokkal egyenértékű termékek, anyagok megajánlhatók.
A beruházás részletes műszaki leírását és mennyiségeket a tervdokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi szempont megnevezés
A következő helyett:
M/2 alk-i köv. teljesítésére megajánlott MV-ÉG szakembernek, az M/2 alk-i köv.ben előírt min.köv-nek való megfeleléséhez szükséges 3 éves gyak-i időn felüli többlet szakmai tapasztalata
Helyesen:
M/2 alk-i köv. teljesítésére megajánlott MV-ÉG szakembernek, az M/2 alk-i köv.ben előírt min.köv-nek való megfeleléséhez szükséges (3 éves) gyak-i időn felüli többlet szakmai tapaszt-tal
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 13
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információ:
A következő helyett:
A minőségi értékelési szempont részletes ismertetése: 1) M/2 alkalmassági követelmény teljesítésére megajánlott MV-ÉG felelős műszaki vezető szakembernek, az M/2 alkalmassági követelményben előírt minimumkövetelménynek való megfeleléséhez szükséges 3 éves gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap)
A II.2.5) pontbeli szempontok értékelésére alkalmazott módszerek részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Pontozás valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás; minőségi szempont (szakember többlet tapasztalata) - A KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 2. sz. melléklet A. 1.) alpontja szerinti minél magasabb paraméterű megajánlás.
Helyesen:
A minőségi értékelési szempont részletes ismertetése: 1) M/2 alkalmassági követelmény teljesítésére megajánlott MV-ÉG felelős műszaki vezető szakembernek, az M/2 alkalmassági követelményben előírt minimumkövetelménynek való megfeleléséhez szükséges (3 éves) gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap)
A II.2.5) pontbeli szempontok értékelésére alkalmazott módszerek részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Pontozás valamennyi részszempont esetén: 0-10 pont Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) - fordított arányosítás; minőségi szempont (szakember többlet tapasztalata) - A KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 2. sz. melléklet A. 1.) alpontja szerinti minél magasabb paraméterű megajánlás.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték, és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetekben részletezett feltételeknek megfelelően.
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke 100.000,- Ft/naptári nap, maximális összege a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Nemteljesítés esetén a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljesítésének elismeréséig kell rendelkezésre állnia. A Vállalkozó a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
Helyesen:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték, és a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetekben részletezett feltételeknek megfelelően.
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,2 % -ának megfelelő forint összeg naptári naponként, maximális összege a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér:
Nemteljesítés esetén a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosíték:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a szerződés teljesítésének elismeréséig kell rendelkezésre állnia. A Vállalkozó a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
18041/2019 (KÉ-szám/évszám)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben