Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19437/2019
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:1054 Budapest, Hold u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LiB Számítástechnikai kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
Telefon: +36 13273327
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Integrált GIRO rendszer fejlesztés megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000411242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Integrált GIRO rendszer fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Általános
A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 2019.07.01. napjától az intézményi és értékpapír számlavezetés kapcsán csatlakozik az Azonnali Utalási Rendszerhez (továbbiakban: AZUR) fogadó oldalon. A Magyar Nemzeti Bank 2017-es döntése értelmében országos szinten kötelezően bevezetésre kerül az azonnali fizetési rendszer, mely minden elektronikusan benyújtott, egyedi, tíz millió forint alatti megbízás esetén 5+5 másodpercen belül elszámolja a tranzakciót a küldőtől a fogadó fél számláján. A fenti szolgáltatás kapcsán szükséges a Kincstárban működő GENGI3 (továbbiakban: IZSR) rendszer fejlesztése, valamint a GENGI4 rendszer beszerzése, előtét rendszer létrehozása.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db GENGI3 rendszer fejlesztése, és 1 db GENGI4 rendszer beszerzése.
2. Elvárások
A Kincstár fogadó oldalon képes kell, hogy legyen az üzenetek fogadására, a fogadásra alkalmas számlák esetében az összeg jóváírására, a hibás, nem létező kedvezményezett számlaszámok esetén pedig a visszautasításra.
A beérkező üzenetek esetében a feldolgozást továbbra is az IZSR dolgozza fel azzal, hogy az InterGiro1, illetve InterGiro2 elszámolással ellentétben nem ad át minden tranzakciót annak feldolgozhatóságától függetlenül, hanem előzetesen egy előtét rendszerben keresztül a rendelkezésre álló törzsadat alapján ellenőrzést végez. Amennyiben a tétel elszámolható (élő a kedvezményezett számlaszám a Kincstárnál és fogadásra alkalmas), úgy elkészíti a válaszüzenetet az elszámolásról, mely a GiroInstant rendszer felé továbbításra kerül. Amennyiben a tranzakció nem számolható el, úgy negatív, visszautasító üzenetet küld.
A jelenlegi napközbeni elszámoláshoz hasonlóan az IZSR rendszeres időközönként adja át a beérkezett üzeneteket a T’2018 rendszer felé a korábban már definiált, jelenleg is használt TRBE állomány formájában.
A beérkező üzenetek válogatása szintén az IZSR-ben történik. A válogatás alapja az, hogy a Clavis Értékpapír Kereskedési Rendszer 2*8 pozíciós OTC számláira vonatkozik-e a tranzakció – ebben az esetben a Clavis felé továbbítandó az üzenet. Az így átadott tételre a Clavis rendszere azonnal visszaadja a megfelelő választ, amelyet az előtét rendszer továbbít a GIRO-nak.
Amennyiben nem Clavisos a tétel, a GENGI feldolgozza a rendelkezésére bocsátott ügyféltörzs alapján. Ha a törzsben szerepel, akkor a T’2018 forint Számlavezető Rendszer felé továbbítja, és pozitív válasz üzenetet küld a GIROInstant felé. Amennyiben a beérkező üzenetben a kedvezményezett olyan számlaszám, mely a kezelt törzsben nem szerepel élőként, úgy visszautasító üzenet kerül kiküldésre.
3. Informatikai fejlesztés biztonsági követelménye
A Kincstár a GENGI4 rendszert az alábbiak szerint sorolta biztonsági osztályba:
- bizalmasság: 4
- sértetlenség: 4
- rendelkezésre állás: 4
A megoldásnak meg kell felelnie az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2015. BM rendelet) a 4-es biztonsági osztályba sorolt elektronikus információs rendszerre meghatározott biztonsági követelményeknek.
Részletek a Közbeszerzési dokumentumok 5. Kötet, műszaki leírásában található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12034 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Integrált GIRO rendszer fejlesztés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LiB Számítástechnikai kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73930864
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209347993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13720792
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Általános
A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 2019.07.01. napjától az intézményi és értékpapír számlavezetés kapcsán csatlakozik az Azonnali Utalási Rendszerhez (továbbiakban: AZUR) fogadó oldalon. A Magyar Nemzeti Bank 2017-es döntése értelmében országos szinten kötelezően bevezetésre kerül az azonnali fizetési rendszer, mely minden elektronikusan benyújtott, egyedi, tíz millió forint alatti megbízás esetén 5+5 másodpercen belül elszámolja a tranzakciót a küldőtől a fogadó fél számláján. A fenti szolgáltatás kapcsán szükséges a Kincstárban működő GENGI3 (továbbiakban: IZSR) rendszer fejlesztése, valamint a GENGI4 rendszer beszerzése, előtét rendszer létrehozása.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db GENGI3 rendszer fejlesztése, és 1 db GENGI4 rendszer beszerzése.
2. Elvárások
A Kincstár fogadó oldalon képes kell, hogy legyen az üzenetek fogadására, a fogadásra alkalmas számlák esetében az összeg jóváírására, a hibás, nem létező kedvezményezett számlaszámok esetén pedig a visszautasításra.
A beérkező üzenetek esetében a feldolgozást továbbra is az IZSR dolgozza fel azzal, hogy az InterGiro1, illetve InterGiro2 elszámolással ellentétben nem ad át minden tranzakciót annak feldolgozhatóságától függetlenül, hanem előzetesen egy előtét rendszerben keresztül a rendelkezésre álló törzsadat alapján ellenőrzést végez. Amennyiben a tétel elszámolható (élő a kedvezményezett számlaszám a Kincstárnál és fogadásra alkalmas), úgy elkészíti a válaszüzenetet az elszámolásról, mely a GiroInstant rendszer felé továbbításra kerül. Amennyiben a tranzakció nem számolható el, úgy negatív, visszautasító üzenetet küld.
A jelenlegi napközbeni elszámoláshoz hasonlóan az IZSR rendszeres időközönként adja át a beérkezett üzeneteket a T’2018 rendszer felé a korábban már definiált, jelenleg is használt TRBE állomány formájában.
A beérkező üzenetek válogatása szintén az IZSR-ben történik. A válogatás alapja az, hogy a Clavis Értékpapír Kereskedési Rendszer 2*8 pozíciós OTC számláira vonatkozik-e a tranzakció – ebben az esetben a Clavis felé továbbítandó az üzenet. Az így átadott tételre a Clavis rendszere azonnal visszaadja a megfelelő választ, amelyet az előtét rendszer továbbít a GIRO-nak.
Amennyiben nem Clavisos a tétel, a GENGI feldolgozza a rendelkezésére bocsátott ügyféltörzs alapján. Ha a törzsben szerepel, akkor a T’2018 forint Számlavezető Rendszer felé továbbítja, és pozitív válasz üzenetet küld a GIROInstant felé. Amennyiben a beérkező üzenetben a kedvezményezett olyan számlaszám, mely a kezelt törzsben nem szerepel élőként, úgy visszautasító üzenet kerül kiküldésre.
3. Informatikai fejlesztés biztonsági követelménye
A Kincstár a GENGI4 rendszert az alábbiak szerint sorolta biztonsági osztályba:
- bizalmasság: 4
- sértetlenség: 4
- rendelkezésre állás: 4
A megoldásnak meg kell felelnie az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2015. BM rendelet) a 4-es biztonsági osztályba sorolt elektronikus információs rendszerre meghatározott biztonsági követelményeknek.
Részletek a Közbeszerzési dokumentumok 5. Kötet, műszaki leírásában található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29800000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LiB Számítástechnikai kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73930864
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 209347993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13720792
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kormányzati elvárások következtében a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) 2019.06.06. napján hatályba lépett 23/2019. (VI.5.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról szóló rendelet az Azonnali Utalási Rendszerrel kapcsolatos jogi előírások hatályba lépésének időpontját 2019. július 1. napjáról, 2020.03.02. napjára módosította.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jött létre jelen módosítás, az alábbiakra tekintettel:
A módosítás célja az Éles tesztüzembe állítás folyamatos fenntartása, valamint a 10/2019. (II.21.) MNB rendelet 2019. július 1. napjáról, 2020.03.02. napjára történő módosításával és az MNB rendeletben megfogalmazott célokkal összhangban a teljesítés véghatárideje 2020.03.01-re módosult. A szerződésmódosítást a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14.) MNB rendelet, valamint annak módosítássáról szóló 23/2019. (VI.5.) MNB rendelet alapján bekövetkezett jogszabályi változások, mint az ajánlatkérő által kellő gondossággal előre nem látható körülmény teszi szükségessé; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 29800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben