Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19452/2019
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlattevő telephelye. Fővárosi Hulladékhasznosító Műtől közúton (Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12) számított 50 km-en belül
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Refuse Metal Kft.;SRS Waste Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács-Demény Rita
Telefon: +36 14596754
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K1972 Égetési maradék (salak) kezelésre tört. átv.
Hivatkozási szám: EKR000446772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
K1972 Égetési maradék (salak) kezelésre történő át
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlattevő telephelye. Fővárosi Hulladékhasznosító Műtől közúton (Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12) számított 50 km-en belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben keletkező települési szilárd hulladék égetése után visszamaradt 20 000 tonna + 6 000 tonna opciós mennyiségű kazánhamu és salak átvétele.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13456 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30444 Rész száma: Elnevezés: K1972 Égetési maradék (salak) kezelésre történő át
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Metal Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48851947
Postai cím: Kinizsi Utca 4-6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306330394
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: SRS Waste Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40432896
Postai cím: Csokonai U 10
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3104
Ország: Magyarország
E-mail: srs.waste.kft@gmail.com
Telefon: +36 305291006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlattevő telephelye. Fővárosi Hulladékhasznosító Műtől közúton (Budapest, XV. Mélyfúró u. 10-12) számított 50 km-en belül
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben keletkező települési szilárd hulladék égetése után visszamaradt 20 000 tonna + 6 000 tonna opciós mennyiségű kazánhamu és salak átvétele.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67600000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Refuse Metal Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48851947
Postai cím: Kinizsi Utca 4-6.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306330394
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: SRS Waste Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40432896
Postai cím: Csokonai U 10
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3104
Ország: Magyarország
E-mail: srs.waste.kft@gmail.com
Telefon: +36 305291006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés:Az ártalmatlanítást és/vagy hasznosítást végző szervezet(ek) jogerős és érvényes engedélyei jelen szerződés 5. sz. mellékletét képezik. (Megrendelő köteles és ezért jogosult tájékozódni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31 §. 4-5 pontja szerint az átvett hulladék hasznosítónak, ártalmatlanítónak történő átadásának körülményeiről, illetve az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges engedély/nyilvántartásba vétel meglétéről.)
A fentieknek megfelelően:
Kezelő(k) megnevezése: S.R.S. Waste Kft.,
Hasznosító(k) megnevezése: S.R.S. Waste Kft.
engedélyszám: PE-06/KTF/17215-9/2019. érvényesség idő: 2024.05.25.
Ártalmatlanító(k) megnevezése: 2351 Alsónémedi 081/96 hrsz.
engedélyszám:PE06/KTF/2813-16/2018, érvényességi idő: 2019. augusztus 29.
Módosított szerződés: Az ártalmatlanítást és/vagy hasznosítást végző szervezet(ek) jogerős és érvényes engedélyei jelen szerződés 5. sz. mellékletét képezik. (Megrendelő köteles és ezért jogosult tájékozódni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31 §. 4-5 pontja szerint az átvett hulladék hasznosítónak, ártalmatlanítónak történő átadásának körülményeiről, illetve az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges engedély/nyilvántartásba vétel meglétéről.)
A fentieknek megfelelően:
Kezelő(k) megnevezése: S.R.S. Waste Kft.,
Hasznosító(k) megnevezése: S.R.S. Waste Kft.
engedélyszám: PE-06/KTF/17215-9/2019. érvényesség idő: 2024.05.25.
Ártalmatlanító(k) megnevezése:
2351 Alsónémedi 081/96 hrsz.
engedélyszám:PE06/KTF/2813-16/2018, érvényességi idő: 2019. augusztus 29.;
2234 Maglód, 0111/2; 0111/3 hrsz. területen elhelyezkedő B3 alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó.
engedélyszám:PE-06/KTF/22481-4/2019, az engedély szerint a rekultivációs munkálatok befejezésének határideje: 2022. augusztus 31.
Engedélyes: Maglód Város Önkormányzata
Maglód Város Önkormányzata és az S.R.S. Waste Kft. közös Nyilatkozata szintén a szerződés 5. Sz. mellékletét képezi.
II.) 5.) A szerződés „Vállalkozó, illetve a teljesítésben közreműködők hatályos engedélyei” c. 5. sz. melléklete módosul, a módosítást követően az alábbi dokumentumokat tartalmazza:
-PE-06/KTF/17215-9/2019. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tárgyában kiadott határozat (Engedélyes: S.R.S. Waste Kft.);
-PE-06/KTF/22481-4/2019, rekultivációs engedély (Engedélyes: Maglód Város Önkormányzata);
-Maglód Város Önkormányzata és az S.R.S. Waste Kft.közös Nyilatkozata a rekultivációs feladatokhoz kapcsolódóan.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő számára Vállalkozó jelezte, hogy a szerződés tárgyát képező salak keletkezési helyéhez (HHM) közelebbi létesítményben is lehetséges a salak átvétele. Eszerint az átvételi hely és az ehhez tartozó engedélyek kiegészülnek, a szerződés egyéb tekintetben változatlan tartalommal él tovább.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, s ennek alapján megállapítják, hogy fenti II. pontba foglalt szerződésmódosításukra a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján kerül sor, mely szerint jelen szerződésmódosítás nem lényeges módosításnak minősül.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 67600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67600000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 2019.09.19.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben