Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19455/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz. 4400 Nyíregyháza, Dália u. 6. 8091/3 hrsz. 4400 Nyíregyháza, Dália u. 7. 8076 hrsz. 4400 Nyíregyháza, Dália u. 9. 8074 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DCs-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális városrehab. kivitelezési munkák I. üteme
Hivatkozási szám: EKR001114612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dália u.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 6. 8091/3 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 7. 8076 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 9. 8074 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki dokumentáció szerinti felújítási feladatok elvégzése.
Dália u. 3. fsz. 10.:
Helyiség neve Alapterület
01-Előtér 2,63 m2
02-Szoba 23,55 m2
03-Fürdőszoba 2,77 m2
04-Konyha 8,44 m2
05-Kamra 1,62 m2
Összesen 39,01 m2
Dália u. 3. fsz. 15.:
Helyiség neve Alapterület
01-Szoba 21,80 m2
02-Előtér 2,50 m2
03-Konyha 13,34 m2
04-Fürdő 3,49 m2
05-Kamra 1,64 m2
Összesen 42,79 m2
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Dália u. 6.:
• Meglévő rendeltetési egység főbb adatai:
o Hely: Nyíregyháza, Dália u. 6
o Helyrajzi szám: 8091/3
o Funkció: társasházi lakások
• Szintek
o Pince (tervezéssel nem érintett)
o Földszint
o 1. emelet
o (padlástér) (csak hőszigetelés és tetőfelújítás kapcsán érintett)
• Szintmagasságok
o Pince: kb. 2,05 m
o Földszint: 3,68-3,90 m
o 1. emelet: 3,60 m
• Beépítés főbb paraméterei:
o A felújítás kapcsán a beépítés főbb paraméterei nem változnak
Dália u. 7. fsz. 10.:
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Dália u. 9. fsz. 15.:
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Helyiség neve Alapterület
01-Szoba 21,63 m2
02-Előtér 2,65 m2
03-Konyha 13,34 m2
04-Fürdő 3,40 m2
05-Kamra 1,58 m2
Összesen 42,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09030 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dália u.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138661242
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 6. 8091/3 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 7. 8076 hrsz.
4400 Nyíregyháza, Dália u. 9. 8074 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki dokumentáció szerinti felújítási feladatok elvégzése.
Dália u. 3. fsz. 10.:
Helyiség neve Alapterület
01-Előtér 2,63 m2
02-Szoba 23,55 m2
03-Fürdőszoba 2,77 m2
04-Konyha 8,44 m2
05-Kamra 1,62 m2
Összesen 39,01 m2
Dália u. 3. fsz. 15.:
Helyiség neve Alapterület
01-Szoba 21,80 m2
02-Előtér 2,50 m2
03-Konyha 13,34 m2
04-Fürdő 3,49 m2
05-Kamra 1,64 m2
Összesen 42,79 m2
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Dália u. 6.:
• Meglévő rendeltetési egység főbb adatai:
o Hely: Nyíregyháza, Dália u. 6
o Helyrajzi szám: 8091/3
o Funkció: társasházi lakások
• Szintek
o Pince (tervezéssel nem érintett)
o Földszint
o 1. emelet
o (padlástér) (csak hőszigetelés és tetőfelújítás kapcsán érintett)
• Szintmagasságok
o Pince: kb. 2,05 m
o Földszint: 3,68-3,90 m
o 1. emelet: 3,60 m
• Beépítés főbb paraméterei:
o A felújítás kapcsán a beépítés főbb paraméterei nem változnak
Dália u. 7. fsz. 10.:
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Dália u. 9. fsz. 15.:
o Villamoshálózat és szerelvényeinek rekonstrukciója
o Épületgépészeti rekonstrukció (vezetékek, szaniter, szerelvény)
o Beltéri nyílászárók cseréi, illetve beépítése
o Padló és oldalfali burkolatok cseréje, építése
o Teljes körű belső festés
Helyiség neve Alapterület
01-Szoba 21,63 m2
02-Előtér 2,65 m2
03-Konyha 13,34 m2
04-Fürdő 3,40 m2
05-Kamra 1,58 m2
Összesen 42,60 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148497112
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DCs-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71132435
Postai cím: Tünde Utca 12
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: dcsbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309009584
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó kivitelezési munkák – I. ütem I. részajánlat kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó kivitelezési munkák – I. ütem I. részajánlat kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
A kivitelezés során pótmunkák elrendelésére került sor, melyek elvégzése a Vállalkozó feladatát képezik a szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglaltak szerint.
Az elrendelt pótmunkákkal összefüggésben a teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 135 nap.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 165 nap.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
A módosítás következtében a szerződéses összeg az alábbiak szerint változik:
Eredeti:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 138 661 242,- Ft
ÁFA (27%): 37 438 535,- Ft
Bruttó vállalási ár: 176 099 777,- Ft
azaz: bruttó százhetvenhatmillió-kilencvenkilencezer-hétszázhetvenhét 00/100 forint.
A tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 148.497.112,- Ft
ÁFA (27%): 40.094.220,- Ft
Bruttó vállalási ár: 188.591.332,- Ft
azaz: bruttó száznyolcvannyolcmillió-ötszázkilencvenegyezer-háromszázharminckettő 00/100 forint.
A tevékenység nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bek. alapján történt, mely esetben a fenti 141. § (4) bek. b) pont szerinti feltétel nem vizsgálandó.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 138661242 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148497112 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben