Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19490/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Nyírbátor Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sportpálya: Nyírbátor, belterület 2970/1 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbátor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20771340
Postai cím: Szabadság Tér 7
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Batai Árpád
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 42281311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbator.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirbator.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A nyírbátori Sportpálya fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000941392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Triál pálya építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Sportpálya: Nyírbátor, belterület 2970/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Triál pálya építése
Vasbeton alapból álló triál pálya (skatepark) építése, összesen 6 elemmel.
A létesítésre kerülő pálya: 439,2 m2
A triálpálya elemei közül 4 db kétoldali falzsaluzással függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben készül, 1 db sávalap kétoldalas zsaluzással (fa zsaluzat), max. 0,8 m magasságig készül, 1 db pedig acélból készült mellvédkorlát, amely fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel készül 50x50x3-as zárt szelvényből.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00046

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16737 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Triál pálya építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89417186
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19287382
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Sportpálya: Nyírbátor, belterület 2970/1 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Triál pálya építése
Vasbeton alapból álló triál pálya (skatepark) építése, összesen 6 elemmel.
A létesítésre kerülő pálya: 439,2 m2
A triálpálya elemei közül 4 db kétoldali falzsaluzással függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig, látszóbeton minőségben készül, 1 db sávalap kétoldalas zsaluzással (fa zsaluzat), max. 0,8 m magasságig készül, 1 db pedig acélból készült mellvédkorlát, amely fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel készül 50x50x3-as zárt szelvényből.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21150887
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MB Trend-Ép Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89417186
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Nyírbátor
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4300
Ország: Magyarország
E-mail: bucskojanos@mbtrendep.hu
Telefon: +36 303716678
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal illetve költségkimutatás tartalmával módosul.
2. A szerződés 2) pontjában rögzített vállalkozási díj összege az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 19.287.382.- Ft
Áfa (27%) 5.207.593.- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 24.494.975.- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 21.150.887.- Ft
Áfa (27%) 5.710.739.- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 26.861.626.- Ft
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződő fél személyének változása csak új közbeszerzéssel eljárással lenne megoldható, mely mind az időbeliség, mind a költségek tekintetében és műszaki okokból is jelentős hátránnyal járna. A pótmunka elvégzése a szerződés szerinti feladatok kivitelezésével összhangban, ütemezve valósulhat csak meg az egymásra épülő munkafolyamatok miatt. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen. Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak az egészben történő kivitelezéssel, azaz szerződésmódosítás keretében történő pótmunka megrendeléssel lehet biztosítani.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19287382 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21150887 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás indoka:
Nyírbátor Város Önkormányzata a Nyírbátorban élő fiatalok körében is egyre népszerűbbé váló gördeszkázás, free style és görkorcsolyázás számára olyan pályát kíván kialakítani, amely a lehetővé teszi a fiataloknak ezen sportágak gyakorlását. A pálya tervezésekor az Önkormányzat figyelembe vette az időjárási viszonyokat is, így a pálya vasbeton szerkezettel került tervezésre. A kivitelezés megkezdésekor a tereprendezési munkák során derült csak ki, hogy a teljesítés helyszínét képező terület törmelékkel szennyezett, melynek kitermelése és elszállítása többletköltséggel jár. Ezen munkálatokat a szerződés alapját képező kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazta, ugyanakkor a kivitelezés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A vállalkozó összeállította a fenti pótmunkáról készített dokumentációt. A dokumentációt a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította a szóban forgó pótmunka elvégzésének műszaki szükségességét és rendeltetésszerű használathoz való indokoltságát.
A pótmunka értéke a vállalkozó által készített, és beszerzett indikatív ajánlatokkal alátámasztott költségkimutatás alapján nettó 1.863.505,-Ft, mely összeggel a szerződésben rögzített vállalkozási díj összege módosul.
Jelen módosítás olyan műszaki tartalom változtatásra irányul, mely a vállalkozói díjat a pótmunka értékével növeli.
A szerződésmódosítás keretében olyan építési munkák megrendelésére kerül sor, melyek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és teljes mértékben illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
Az eredeti szerződést megelőző közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás volt. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 19.287.382,-Ft, amelynek a 15%-a 2.893.107,-Ft.
A pótmunka révén összesen nettó 1.863.505,-Ft -tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben