Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0195/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Moizs Mariann
Telefon: +36 82501300
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Fax: +36 82413122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szülészeti és nőgyógyászati eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000882442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére három részben:
1. rész: Szülészeti eszközök - 1 db újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés, 8 db klinikai inkubátor, 8 db pulsoxymeter, 12 db infúziós pumpa, 4 db kékfény lámpa, 1 db újszülött resustitatios egység, 1 db motoros mellszívó, 6 db multifunkciós monitor, 4 db cardiotocograph, 1 db szűrő BERA berendezés, 2 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 4 db szülőágy;
2. rész: Nőgyógyászati műtéti eszközök - 1 db vacuum extractor (aspirator), 2 db nagyfrekvenciás sebészeti vágó, 1 db operatív hysteroscopos eszköz, 2 db műtőlámpa, 2 db nőgyógyászati műtőasztal, 1 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 2 db mennyezeti statív;
3. rész: Mobil röntgen berendezés - 1 db hordozható digitális röntgen berendezés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 22533 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 237 - 540911
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés keretében szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
1. rész – szülészeti eszközök: 1 db újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés, 8 db klinikai inkubátor, 8 db pulsoxymeter, 12 db infúziós pumpa, 4 db kékfény lámpa, 1 db újszülött resustitatios egység, 1 db motoros mellszívó, 6 db multifunkciós monitor, 4 db cardiotocograph, 1 db szűrő BERA berendezés, 2 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 4 db szülőágy beszerzése.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés: hasi vizsgálatok; vaszkuláris vizsgálatok; kardiológiai vizsgálatok; mobil, laptop-szerű kivitel; lineáris vizsgálófej lágy részek, erek vizsgálatához; mikrokonvex vizsgálófej hasi vizsgálatokhoz; szektor vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokhoz.
Klinikai inkubátor: kis súlyú koraszülöttek részére (testtömeg min. 500 g) klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása; búra téri hőmérséklet mérése, digitális kijelzése; röntgentálca; beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események); gurulós állvány, fékezhető kerekekkel; fekvőfelület kétirányú, több fokozatú vagy fokozatmentes dönthetősége min ±12º.
Pulsoxymeter hordozható: könnyen kezelhető, hordozható készülék; alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Pulsoxymeter: alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Fecskendős infúziós pumpa: újszülötteknél és koraszülötteknél használható; automatikus fecskendőméret felismerés; akusztikus és vizuális riasztások; hálózati és akkumulátoros üzemmód.
Volumetrikus infúziós pumpa: akusztikus és vizuális riasztás; hálózati és akkumulátoros üzemmód; a készülékhez legyen használható Bürettás, Lipid filteres, Fényérzékeny, Transzfúziós és Low sorbing szerelék.
Kékfény lámpa állványos: inkubátor fölé helyezhető guruló állványos kialakítás; maximum Intenzitás 30 cm-es távolságból min. 30 µW/cm2/nm.
Kékfény lámpa ágyba helyezhető: inkubátorba / babaágyba, az újszülött alá helyezhető kivitel; hatékonyan megvilágított terület min. 40x20 cm.
Újszülött resustitatios egység: újszülött melegítő asztal, felső szabályozható sugárzó hőforrással; kezelő által válaszható manuális és szervo hőmérséklet szabályzás; hang és vizuális riasztások; T-elemes resuscitátor oxigén / levegőkeverő blenderrel, állítható tartókaron; koraszülöttek, csecsemők monitorozására használatos pulzusoximéter.
Motoros mellszívó: hordozható mellszívó készülék.
folyt. VI.3) pont
Helyesen:
Adásvételi szerződés keretében szülészeti és nőgyógyászati eszközök szállítása, telepítése és üzembe helyezése, valamint a kezelő személyzet betanítása az alábbiak szerint:
1. rész – szülészeti eszközök: 1 db újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés, 8 db klinikai inkubátor, 8 db pulsoxymeter, 12 db infúziós pumpa, 4 db kékfény lámpa, 1 db újszülött resustitatios egység, 1 db motoros mellszívó, 6 db multifunkciós monitor, 4 db cardiotocograph, 1 db szűrő BERA berendezés, 2 db nőgyógyászati vizsgálóágy, 4 db szülőágy beszerzése.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt) termékekre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok II. fejezetét képező műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől – Ajánlatkérő számára – kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat, mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
M/2. alkalmassági minimumkövetelmények:
Újszülött ultrahang diagnosztikai berendezés: hasi vizsgálatok; vaszkuláris vizsgálatok; kardiológiai vizsgálatok; mobil, laptop-szerű kivitel; lineáris vizsgálófej lágy részek, erek vizsgálatához; mikrokonvex vizsgálófej hasi vizsgálatokhoz; szektor vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokhoz.
Klinikai inkubátor: kis súlyú koraszülöttek részére (testtömeg min. 500 g) klimatikus körülmények és ellátási feltételek biztosítása; búra téri hőmérséklet mérése, digitális kijelzése; röntgentálca; beállítható riasztás, hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai, paraméter határátlépés, technikai események); gurulós állvány, fékezhető kerekekkel; fekvőfelület kétirányú, több fokozatú vagy fokozatmentes dönthetősége min ±12º.
Pulsoxymeter hordozható: könnyen kezelhető, hordozható készülék; alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Pulsoxymeter: alkalmas újszülöttek megfigyelésére; az újszülött mozgásából adódó téves riasztások kiszűrésére alkalmas algoritmus.
Fecskendős infúziós pumpa: újszülötteknél és koraszülötteknél használható; automatikus fecskendőméret felismerés; akusztikus és vizuális riasztások; hálózati és akkumulátoros üzemmód.
Volumetrikus infúziós pumpa: akusztikus és vizuális riasztás; hálózati és akkumulátoros üzemmód; a készülékhez legyen használható Bürettás, Lipid filteres, Fényérzékeny, Transzfúziós és Low sorbing szerelék.
Kékfény lámpa állványos: inkubátor fölé helyezhető guruló állványos kialakítás; maximum Intenzitás 30 cm-es távolságból min. 30 µW/cm2/nm.
Kékfény lámpa ágyba helyezhető: inkubátorba / babaágyba, az újszülött alá helyezhető kivitel; hatékonyan megvilágított terület min. 450 cm2.
Újszülött resustitatios egység: újszülött melegítő asztal, felső szabályozható sugárzó hőforrással; kezelő által válaszható manuális és szervo hőmérséklet szabályzás; hang és vizuális riasztások; T-elemes resuscitátor oxigén / levegőkeverő blenderrel, állítható tartókaron; koraszülöttek, csecsemők monitorozására használatos pulzusoximéter.
Motoros mellszívó: hordozható mellszívó készülék.
folyt. VI.3) pont
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése, 55. § (2) és (3) bekezdése, valamint 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján módosítja jelen hirdetménnyel az ajánlati felhívást, és egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás kitöltendő mellékletét.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ