Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:19508/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykőrösi Református Egyházközség
Teljesítés helye:2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.;2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykőrösi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50517136
Postai cím: Szolnoki Út 5
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Gábor
Telefon: +36 53351535
E-mail: nagykoros.ref@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.refkoros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ref. Egyházközség energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001178762019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész:1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése: A homlokzatok meglévő kőporos vakolatát a felázásoknál elbontjuk, majd újravakoljuk, illetve a lemállott vakolatfoltokat pótoljuk. Az alkalmazott hőszigetelés 80 mm vastag EPS hőszigetelő tábla. A lábazatokra fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 80mm XPS zártcellás
hőszigetelő táblákból készül. 3. Lapostető hőszigetelés: A lapostető teljes tetőfelületén kell kiegészítő hőszigetelést alkalmazni, amelyre új vízszigetelés kerül. A meglévő szigetelésre 200 mm lépésálló EPS szigetelést és modifikált bitumenes
vastaglemez szigetelést fektetünk.A meglévő fűtési rendszer energetikai szempontból a meglévő blokkégős kazán cseréjével
korszerűsíthető. A javasolt hőtermelő kaszkád kapcsolásssal kialakított 2 db Viessmann Vitodens 100
típusú kondenzációs kazán. A meglévő acéllemez radiátorokra vandálbiztos termosztatikus szelepek
beépítése javasolt, ezzel biztosítható a helyiségenkénti szabályozás. A tornacsarnokban lévő hővisszanyerés nélküli ki/be szellőző ventilátor kiváltása hővisszanyerős szellőzési rendszerre. A Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonában levő, a természetben Arany János Református Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 8. szám alatt található épület épületenergetikai pályázaton kíván részt venni, melynek keretében többek között a villamos-energia fogyasztásának csökkentését határozta el háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszer telepítésével.
A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 43,18 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 40,00 kVA. A felhasználó célja a villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
2.rész:1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése: A homlokzatok meglévő kőporos vakolatát a felázásoknál elbontjuk, majd újravakoljuk, illetve a lemállott vakolatfoltokat pótoljuk. Az alkalmazott hőszigetelés kőzetgyapot lemez
140 mm és 160 mm vastagságban dryvit rendszerben. A lábazatokra fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 140mm XPS zártcellás hőszigetelő táblákból készül 2. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje Az épületen a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje megtörténik. Az épületen jelenleg található fa és lakatos szerkezetű nyílászárókat helyreállítjuk. 3. Padlásfödém hőszigetelése A hőszigetelés javasolt anyaga kőzetgyapot lemez 200 mm vastagságban. 4. Pincefödém hőszigetelése A hőszigetelés javasolt anyaga kőzetgyapot lemez 150 mm vastagságban, üvegfátyol kasírozással. 5. Lapostető hőszigetelés: A lapostető teljes tetőfelületén kell kiegészítő hőszigetelést alkalmazni, amelyre új vízszigetelés kerül. A meglévő szigetelésre 200 mm lépésálló EPS szigetelést és modifikált
bitumenes vastaglemez szigetelést fektetünk.A meglévő fűtési rendszer energetikai szempontból a meglévő blokkégős kazán cseréjével korszerűsíthető. A javasolt hőtermelő kaszkád kapcsolásssal kialakított 2 db Viessmann Vitodens 100 típusú kondenzációs kazán. A meglévő acéllemez radiátorokra vandálbiztos termosztatikus szelepek beépítése javasolt, ezzel biztosítható a helyiségenkénti szabályozás.A villamos-energia fogyasztásának csökkentését határozta el az Egyházközség háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszer telepítésével. A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 11,55 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 10,00 kVA. A felhasználó célja a villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ref. Uszoda épület energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. rész épület pontos megnevezése: Arany János Református Általános Iskola és Óvoda-Tornaterem és Uszoda épülete
1.rész:1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése: A homlokzatok meglévő kőporos vakolatát a felázásoknál elbontjuk, majd újravakoljuk, illetve a lemállott vakolatfoltokat pótoljuk. Az alkalmazott hőszigetelés 80 mm vastag EPS hőszigetelő tábla. A lábazatokra fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 80mm XPS zártcellás
hőszigetelő táblákból készül. 3. Lapostető hőszigetelés: A lapostető teljes tetőfelületén kell kiegészítő hőszigetelést alkalmazni, amelyre új vízszigetelés kerül. A meglévő szigetelésre 200 mm lépésálló EPS szigetelést és modifikált bitumenes
vastaglemez szigetelést fektetünk.A meglévő fűtési rendszer energetikai szempontból a meglévő blokkégős kazán cseréjével
korszerűsíthető. A javasolt hőtermelő kaszkád kapcsolásssal kialakított 2 db Viessmann Vitodens 100
típusú kondenzációs kazán. A meglévő acéllemez radiátorokra vandálbiztos termosztatikus szelepek
beépítése javasolt, ezzel biztosítható a helyiségenkénti szabályozás. A tornacsarnokban lévő hővisszanyerés nélküli ki/be szellőző ventilátor kiváltása hővisszanyerős szellőzési rendszerre. A Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonában levő, a természetben Arany János Református Általános Iskola, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 8. szám alatt található épület épületenergetikai pályázaton kíván részt venni, melynek keretében többek között a villamos-energia fogyasztásának csökkentését határozta el háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszer telepítésével.
A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 43,18 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 40,00 kVA. A felhasználó célja a villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A többlet jótállás időtartama (többlethónap min.0 - max. 24. hónap) 10
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min.1 - max. 10 munkanap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember (M/1. alkalmasság szerint) szakmai tapasztalata (hónap) ( legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 (feltételes közbeszerzés)
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című, KEHOP-5.2.13. kódszámú pályázati konstrukció
keretében támogatási igényt fog benyújtani, ezért jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásnak
minősül. A jelen eljárással kapcsolatban létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek. A
teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
Az 1. rész épület pontos megnevezése: Arany János Református Általános Iskola és Óvoda-Tornaterem és Uszoda épülete

II.2.1)
Elnevezés: Ref. Kollégium épület energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. rész épület pontos megnevezése: Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium épülete
2.rész:1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése: A homlokzatok meglévő kőporos vakolatát a felázásoknál elbontjuk, majd újravakoljuk, illetve a lemállott vakolatfoltokat pótoljuk. Az alkalmazott hőszigetelés kőzetgyapot lemez
140 mm és 160 mm vastagságban dryvit rendszerben. A lábazatokra fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 140mm XPS zártcellás hőszigetelő táblákból készül 2. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje Az épületen a fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje megtörténik. Az épületen jelenleg található fa és lakatos szerkezetű nyílászárókat helyreállítjuk. 3. Padlásfödém hőszigetelése A hőszigetelés javasolt anyaga kőzetgyapot lemez 200 mm vastagságban. 4. Pincefödém hőszigetelése A hőszigetelés javasolt anyaga kőzetgyapot lemez 150 mm vastagságban, üvegfátyol kasírozással. 5. Lapostető hőszigetelés: A lapostető teljes tetőfelületén kell kiegészítő hőszigetelést alkalmazni, amelyre új vízszigetelés kerül. A meglévő szigetelésre 200 mm lépésálló EPS szigetelést és modifikált
bitumenes vastaglemez szigetelést fektetünk.A meglévő fűtési rendszer energetikai szempontból a meglévő blokkégős kazán cseréjével korszerűsíthető. A javasolt hőtermelő kaszkád kapcsolásssal kialakított 2 db Viessmann Vitodens 100 típusú kondenzációs kazán. A meglévő acéllemez radiátorokra vandálbiztos termosztatikus szelepek beépítése javasolt, ezzel biztosítható a helyiségenkénti szabályozás.A villamos-energia fogyasztásának csökkentését határozta el az Egyházközség háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszer telepítésével. A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 11,55 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 10,00 kVA. A felhasználó célja a villamos energia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A többlet jótállás időtartama (többlethónap min.0 - max. 24. hónap) 10
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min.1 - max. 10 munkanap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember (M/1. alkalmasság szerint) szakmai tapasztalata (hónap) ( legkedvezőbb mérték: 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 (feltételes közbeszerzés)
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” című, KEHOP-5.2.13. kódszámú pályázati konstrukció
keretében támogatási igényt fog benyújtani, ezért jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásnak
minősül. A jelen eljárással kapcsolatban létrejövő szerzői jogi védelem alá eső alkotások az Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek. A
teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
A 2. rész épület pontos megnevezése: Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium épülete

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Ref. Uszoda épület energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1:rész:Ajánlatkérő a különbözeti forrást nem tudja biztosítani , így a "Nagykőrösi Református Egyházközség épületek energetikai korszerűsítése"2.rész: Ref. Kollégium épület energetikai korszerűsítése kivitelező kiválasztására megnevezésű projekt tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelenek nyilvánítja a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zsigó és Társa Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80569073
Postai cím: Barka Utca 15
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13529473203

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Ref. Kollégium épület energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 2:rész:Ajánlatkérő a különbözeti forrást nem tudja biztosítani , így a "Nagykőrösi Református Egyházközség épületek energetikai korszerűsítése"2.rész: Ref. Kollégium épület energetikai korszerűsítése kivitelező kiválasztására megnevezésű projekt tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredménytelenek nyilvánítja a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zsigó és Társa Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80569073
Postai cím: Barka Utca 15
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13529473203

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

Hivatalos név: Gázmodul-Weisz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32556470
Postai cím: Ady E. Utca 215.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457035207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges