Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1951/2019
CPV Kód:90510000-5
Ajánlatkérő:DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK23597
Postai cím: Külterület hrsz. 0763/192.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Siket Tibor
Telefon: +36209461937
E-mail: sikettibor22@gmail.com
Fax: +36 66444568
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dareh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dareh.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés települési szilárd hulladék ártalmatlanítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés települési szilárd hulladék ártalmatlanítására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A DAREH Önkormányzati Társulás működési területén keletkezett települési szilárd, és egyéb hulladék befogadása és ártalmatlanítása, kezelése vállalkozási szerződés keretében a szerződés aláírásától kezdődően 2026. november 21. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.
Ajánlattevő feladata:
A szerződés teljes időtartama alatt az ajánlattevőnek DAREH Önkormányzati Társulás működési területéről a begyűjtött és beszállított, valamint a hulladékkezelő műben (hulladékválogató: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.) válogatott vegyes települési szilárd, és egyéb hulladékot kell az üzemeltetésében lévő lerakóban befogadnia és ott a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelnie.
Várható mennyiség tonna/év: 60 000 tonna/év
A megadott mennyiségtől + 30% eltérés lehetséges.
A hulladék beszállítását, befogadását folyamatosan munkanapokon és szükség esetén munkaszüneti napokon is biztosítani kell.
A hulladék fogadását havária helyzet esetében is biztosítani kell.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 155 - 322323

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5040000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019.01.23. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90510000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90510000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DAREH Önkormányzati Társulás működési területén keletkezett települési szilárd, és egyéb hulladék befogadása és ártalmatlanítása, kezelése vállalkozási szerződés keretében a szerződés aláírásától kezdődően 2026. november 21. napjáig tartó időszakra vonatkozóan.
Ajánlattevő feladata:
A szerződés teljes időtartama alatt az ajánlattevőnek DAREH Önkormányzati Társulás működési területéről a begyűjtött és beszállított, valamint a hulladékkezelő műben (hulladékválogató: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz.) válogatott vegyes települési szilárd, és egyéb hulladékot kell az üzemeltetésében lévő lerakóban befogadnia és ott a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelnie.
Várható mennyiség tonna/év: 60 000 tonna/év
A megadott mennyiségtől + 30% eltérés lehetséges.
A hulladék beszállítását, befogadását folyamatosan munkanapokon és szükség esetén munkaszüneti napokon is biztosítani kell.
A hulladék fogadását havária helyzet esetében is biztosítani kell.
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/11/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4550000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Luther u. 2.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződés II.1. pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, ugyanis az eredeti szerződés ellenértéke csökken. Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés ellenértéke csökken, ugyanis a Ht. 68. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás csökkentése, valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék nem áthárítható.
A (2) bekezdés alapján a hulladéklerakási járulékot - a 69. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel - a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási művelettel ártalmatlanított hulladék után kell fizetni. A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a hulladék elhelyezésével keletkezik. A járulék mértékét 6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a negyedévenkénti járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell meghatározni.
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet.
Az eredeti szerződés II.1. pontja a következőre módosul:
Felek megállapodnak, hogy a beszállított hulladékok ártalmatlanításáért a Vállalkozó 21.000,- Ft/tonna + ÁFA - azaz Huszonegyezer forint/tonna + ÁFA - hulladék ártalmatlanítási díjat jogosult felszámolni. A Felek megállapodnak, hogy a beszállított hulladékok kezeléséért 15.000,- Ft/tonna + ÁFA - azaz Tizenötezer forint/tonna + ÁFA - hulladékkezelési díjat jogosult felszámolni azon hulladékok esetén, amelyek kezelése nem a D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal azonosítva történik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződés II.1. pontját a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, ugyanis az eredeti szerződés ellenértéke csökken. Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés ellenértéke csökken, ugyanis a Ht. 68. § (1) bekezdése alapján a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás csökkentése, valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék nem áthárítható.
Az előkezelt hulladékok esetében nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni, ennek megfelelően ezen hulladékok esetében az ajánlati ár a hulladéklerakási járulék összegével csökken.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4680000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4550000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben