Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19511/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4242 Hajdúhadház Vörösmarty utca (11842 Hrsz.) Petőfi utca (10603 és 10699/1 Hrsz.) Szabadtéri színpad parkoló (12084/1 HRSZ., 12083/2 HRSZ.) Petőfi utca, Széchenyi utca kereszteződés FolytatásII.2.12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78064326
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáfordi Dénes
Telefon: +36 52583411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu
Fax: +36 52384290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15
Hivatkozási szám: EKR000220622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöldítés, csillagtér
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45112710-5
45233142-6
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház
Vörösmarty utca (11842 Hrsz.)
Petőfi utca (10603 és 10699/1 Hrsz.)
Szabadtéri színpad parkoló (12084/1 HRSZ., 12083/2 HRSZ.)
Petőfi utca, Széchenyi utca kereszteződés
FolytatásII.2.12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 4242 Hajdúhadház, Vörösmarty utca útépítése és csapadékvíz elvezetése.
Keresztszelvényi elrendezés
0+009,35 – 0+025kmsz. között:
- burkolatszélesség: 4,00
- padkaszélesség: 1,50 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+25 – 0+35 kmsz. között:
- burkolatszélesség: változó 4,00m→ 6,00m
- padkaszélesség: változó 1,50 → 1,00m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+035 – 0+110 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 3,00 m
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
A tervezett út pályaszerkezete:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 6,0 cm AC16 aszfalt alap
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés
- 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56)
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg
A tervezett burkolatot egyik oldalról K-szegéllyel, míg a másik oldalról földpadkával kell határolni.
Tárgyi munka engedélyköteles építési beruházás.
2. 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca útépítése és csapadékvíz elvezetése.
Keresztszelvényi elrendezés
0+003,03 – 0+090 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+090 – 0+191,99 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: kétoldali 2,5 %
0+003,03-0,090, 0+150-0+191,99 kmsz. között a pályaszerkezeti rétegrend:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- min. 3,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítőrétegként beépítve
- meglévő pályaszerkezet
A tervezett pályaszerkezet cserék rétegrendje 0+090-0+150 kmsz. között:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 6,0 cm AC16 aszfalt alap
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés
- 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56)
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg
3. Szabadtéri színpadhoz parkoló kialakítása
A terület Vt-1 övezeti besorolású.
• Beépítési mód: Szabadonálló
• Zöldterület minimális mérete: 30 %
• Maximális beépíthetőség: 40 %
• A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 7,5-12,5 m
A tervezési területen, a szelvényezés szerinti jobb oldalon merőleges parkolók létesülnek, összesen 22 db. Szelvényezés szerinti bal oldalon zúzottköves burkolat épül, mely 24 merőleges állású jármű befogadására alkalmas, abban az esetben ha a térköves burkolatú parkolók megtelnek.
A parkolók mérete a normál parkolók esetén 5,00 m x 2,50 m, a mozgássérült parkoló esetén 5,50 m x 3,60 m.
4. Csillagterek és egyéb zöldfelületek rendezése
A csillagtereken és tereken zöldítés, növények telepítése az elsődleges feladat, valamint pihenő parkok kialakítása. Fontos a táj alapvető jellegének megőrzése, melynek a fejlesztések után is meg kell maradnia. Ennek érdekében fák ültetése és füvesítés történik a tervezési területeken.
A pihenőparkok kialakításához padok és asztalok, a környezet megóvása érdekében hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre.
Mivel a tervezési területek környezetében kerékpáros létesítmények találhatóak, így a kerékpárok elhelyezése a tervezett innovatív padokkal és kerékpártárolóval biztosított.
A csillagtereken elhelyezendő helyszínenként 1 db információs tábla egy ill. kétoldalú kivitelben, mely Hajdúhadház és az adott csillagtér történelmi eseményeiről és a terek egymáshoz viszonyított helyzetéről hivatott információt nyújtani.
A projekt keretein belül két meglévő kút felújítása, egy „dirt skate” pálya létesítése, WC-konténer telepítése, illetve egy vadszőlővel felfuttatott pergola elhelyezése is megtörténik.
5. 4242 Hajdúhadház, Arany János utcai csomópont felújítása.
Keresztszelvényi elrendezés
0+000-0+042,45 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti bal oldalon: 1,75m
- tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti jobb oldalon:0,50-0,75
- oldalesés: kétoldali 2,50 %
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Az önállóan nem támogatható költségeket max. 65%-ban kell meghatározni az ajánlatban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05777 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöldítés, csillagtér
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzeskoz@gmail.com
Telefon: +36 306254206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125729995
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45112710-5
45233142-6
45247112-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház
Vörösmarty utca (11842 Hrsz.)
Petőfi utca (10603 és 10699/1 Hrsz.)
Szabadtéri színpad parkoló (12084/1 HRSZ., 12083/2 HRSZ.)
Petőfi utca, Széchenyi utca kereszteződés
FolytatásII.2.12
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. 4242 Hajdúhadház, Vörösmarty utca útépítése és csapadékvíz elvezetése.
Keresztszelvényi elrendezés
0+009,35 – 0+025kmsz. között:
- burkolatszélesség: 4,00
- padkaszélesség: 1,50 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+25 – 0+35 kmsz. között:
- burkolatszélesség: változó 4,00m→ 6,00m
- padkaszélesség: változó 1,50 → 1,00m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+035 – 0+110 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 3,00 m
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
A tervezett út pályaszerkezete:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 6,0 cm AC16 aszfalt alap
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés
- 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56)
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg
A tervezett burkolatot egyik oldalról K-szegéllyel, míg a másik oldalról földpadkával kell határolni.
Tárgyi munka engedélyköteles építési beruházás.
2. 4242 Hajdúhadház, Petőfi utca útépítése és csapadékvíz elvezetése.
Keresztszelvényi elrendezés
0+003,03 – 0+090 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: egyoldali 2,5 %
0+090 – 0+191,99 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- padkaszélesség: 1,00 m
- oldalesés: kétoldali 2,5 %
0+003,03-0,090, 0+150-0+191,99 kmsz. között a pályaszerkezeti rétegrend:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- min. 3,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg kiegyenlítőrétegként beépítve
- meglévő pályaszerkezet
A tervezett pályaszerkezet cserék rétegrendje 0+090-0+150 kmsz. között:
- 4,0 cm AC11 aszfalt kopóréteg
- 6,0 cm AC16 aszfalt alap
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiegyenlítés
- 16,0 cm zúzottkő burkolatalap (M56)
- 20,0 cm homokos kavics védőréteg
3. Szabadtéri színpadhoz parkoló kialakítása
A terület Vt-1 övezeti besorolású.
• Beépítési mód: Szabadonálló
• Zöldterület minimális mérete: 30 %
• Maximális beépíthetőség: 40 %
• A megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 7,5-12,5 m
A tervezési területen, a szelvényezés szerinti jobb oldalon merőleges parkolók létesülnek, összesen 22 db. Szelvényezés szerinti bal oldalon zúzottköves burkolat épül, mely 24 merőleges állású jármű befogadására alkalmas, abban az esetben ha a térköves burkolatú parkolók megtelnek.
A parkolók mérete a normál parkolók esetén 5,00 m x 2,50 m, a mozgássérült parkoló esetén 5,50 m x 3,60 m.
4. Csillagterek és egyéb zöldfelületek rendezése
A csillagtereken és tereken zöldítés, növények telepítése az elsődleges feladat, valamint pihenő parkok kialakítása. Fontos a táj alapvető jellegének megőrzése, melynek a fejlesztések után is meg kell maradnia. Ennek érdekében fák ültetése és füvesítés történik a tervezési területeken.
A pihenőparkok kialakításához padok és asztalok, a környezet megóvása érdekében hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre.
Mivel a tervezési területek környezetében kerékpáros létesítmények találhatóak, így a kerékpárok elhelyezése a tervezett innovatív padokkal és kerékpártárolóval biztosított.
A csillagtereken elhelyezendő helyszínenként 1 db információs tábla egy ill. kétoldalú kivitelben, mely Hajdúhadház és az adott csillagtér történelmi eseményeiről és a terek egymáshoz viszonyított helyzetéről hivatott információt nyújtani.
A projekt keretein belül két meglévő kút felújítása, egy „dirt skate” pálya létesítése, WC-konténer telepítése, illetve egy vadszőlővel felfuttatott pergola elhelyezése is megtörténik.
5. 4242 Hajdúhadház, Arany János utcai csomópont felújítása.
Keresztszelvényi elrendezés
0+000-0+042,45 kmsz. között:
- burkolatszélesség: 5,50
- tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti bal oldalon: 1,75m
- tervezett szélesítés a szelvényezés szerinti jobb oldalon:0,50-0,75
- oldalesés: kétoldali 2,50 %
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Az önállóan nem támogatható költségeket max. 65%-ban kell meghatározni az ajánlatban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125729995
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73197094
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzeskoz@gmail.com
Telefon: +36 306254206
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő felek a közöttük 2019. március 28. napján létrejött Vállalkozási szerződés II.5. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
Eredeti tartalom:
„A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2019. március 28. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja:
1. rész: a munkaterület átadásától számított 6 hónap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2019. március 28. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja:
1. rész: a munkaterület átadásától számított 6 hónap + 36 nap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
2. A szerződő felek a közöttük 2019. március 28. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Kbt. 141.§-ában foglaltakra jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosítják.
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosítják.
Ennek keretében:
- elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések,
- pótmegrendelésre vonatkozó rendelkezések,
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. pont:
2019. augusztus 1. napján a Vállalkozó akadályt közölt, tekintettel arra, hogy a Petőfi utcán az útépítési és csapadékvíz elvezetési munkákat nem tudta elkezdeni. Nem volt a Vállalkozónak szabad munkaterülete, mivel az Önkormányzat megrendelésből párhuzamosan szennyvízberuházás folyt, melyet más projekt keretében más vállalkozó végzett.
Megrendelő 2019. augusztus 29. napján kelt levelében tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a Hajdúhadház, Petőfi utcán a szennyvízcsatorna építés miatt felbontott útburkolat helyreállítása a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. részéről 2019. augusztus 16-án megtörtént. A munkaterület a „Zöldváros kialakítása Hajdúhadházon” című projekt kivitelezése céljára biztosítva van.
Fentiek alapján műszaki ellenőri nyilatkozat alapján indokolt a teljesítési határidő 36 nappal történő meghosszabbítása.
2. pont:
A szerződés módosítás mellékletét képező kimutatás megfelelően, részletesen alátámasztja a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 125729995 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 125729995 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben