Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19516/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 8382, 8426, 8427, 8428/3, 8429, 8430, 8431, 8432. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"KINCS" Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dicső Péter
Telefon: +36 42548460
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útépítés V. szakasz (2019)
Hivatkozási szám: EKR000494142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kulcsár u.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 8382, 8426, 8427, 8428/3, 8429, 8430, 8431, 8432. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakasz hossza:
Kulcsár u.: 331,411 m.
Az út padka 10 cm. rtg. zúzottkővel stabilizált egyoldali esésű út. A 0+000-0+0+236 km. sz. között szelvényezés szerint jobbra oldalra dől. A 0+261-0+329,402 km. sz. között jobb oldalra dől.
Keresztmetszeti kialakítás:
A sáv szélesség: 1x4,00 m.
egyoldali esés 2,5 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,5%
egy oldali „K” szegély építés
padka szélesség: 1,50-1,50 m.
Az alábbi szerkezet beépítése tervezett:
- 5,0+1,0 cm. AC-16 aszfalt kopóréteg
- 25,0 cm. M 80 alap
- 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09513 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kulcsár u.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "KINCS" Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95893352
Postai cím: Bokréta Út 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kincskft.kincs@gmail.com
Telefon: +36 42500031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44438750
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 8382, 8426, 8427, 8428/3, 8429, 8430, 8431, 8432. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szakasz hossza:
Kulcsár u.: 331,411 m.
Az út padka 10 cm. rtg. zúzottkővel stabilizált egyoldali esésű út. A 0+000-0+0+236 km. sz. között szelvényezés szerint jobbra oldalra dől. A 0+261-0+329,402 km. sz. között jobb oldalra dől.
Keresztmetszeti kialakítás:
A sáv szélesség: 1x4,00 m.
egyoldali esés 2,5 %
Túl emelés maximuma ívben: 2,5%
egy oldali „K” szegély építés
padka szélesség: 1,50-1,50 m.
Az alábbi szerkezet beépítése tervezett:
- 5,0+1,0 cm. AC-16 aszfalt kopóréteg
- 25,0 cm. M 80 alap
- 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43342640
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "KINCS" Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95893352
Postai cím: Bokréta Út 23.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kincskft.kincs@gmail.com
Telefon: +36 42500031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utak építése V. szakasz" című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utak építése V. szakasz" című projekt I. részajánlatának kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
A kivitelezés során pótmunkák elrendelése vált szükségessé, illetve ezzel összefüggésben egyes tételek elmaradnak. Kivitelező feladatát képezik fentiek elvégzése a szerződésmódosítás mellékleteként csatolt költségvetés szerint.

Az elvégzendő pótmunkák és elmaradó tételek következtében a szerződéses összeg az alábbiak szerint változik:

Eredeti:
II.1. Nettó vállalási ár: 44 438 750,- Ft
azaz: nettó negyvennégymillió-négyszázharmincnyolcezer-hétszázötven 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik. (engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
II.1. Nettó vállalási ár: 43 342 640,- Ft
azaz: nettó negyvenhárommillió-háromszáznegyvenkétezer-hatszáznegyven 00/100 forint.
Felek megállapítják, hogy a tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik. (engedélyköteles tevékenység)
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
A teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:
Eredeti:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. szeptember 30.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
Módosított:
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2019. október 30.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződés tárgyát képező feladatokkal való műszaki összefüggés miatt szerződő fél személye nem változhat.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44438750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43342640 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben