Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19517/2019
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sysman Informatikai Zrt., Delta Informatika Zrt;99999 Informatika Kft., Pannoncom-Kábel Kft., Securicum Informatika Kft;Getronics Magyarország Kft., Areus Infokommunikációs Zrt., Symmetria Magyarország Zrt;Invigor Informatika Kft., Duna Elektronika Kft., Írisz Holding Kft., Italaent Services Kft.;T-Systems Magyarország Zrt.;Dokucentrum Kft.;HUMANsoft Kft., AXIS Rendszerház Kft., Ibituruna Kft., MPS eXpert Kft.;Euro One Zrt., Flaxcom Holding Zrt., NETvisor Zrt., R+R Periféria Kft., Rufusz Zrt., Szintézis Zrt., Tigra Kft.;Invitech Megoldások Zrt., Compliance Data Systems Kft., Delta Services Kft., Pegasus Informatika Kft.;Serco Kft., Albacomp SH Kft.;IMG Solution Kft., Traco Zrt.;Professzionál Informatikai Zrt., USER Rendszerház Informatikai Kft., SzámHEAD Számítástechnikai ésSzolgáltató Kft.;Delta Systems Kft., Woss Kereskedelmi Kft.;Aloha Informatika Kft., Alphanet Informatikai Zrt., Digital Számítástechnikai Kft., Iner-Computer-Informatika Zrt.,Inventa Kft., MMATT Kft., Poli Computer PC Kft., SMP Solutions Kft., VRS Magyarország Kft. Soloron 40 Kft.;Atos Magyarország Kft., iCollWare Kft., Kventa Kft., simpleSoft Kft., Xcopy Kft.;Enterprise Communications Magyarország Kft., S&T Consulting Hungary Kft., Abit Kereskedelmi és SzolgáltatóKft., ANT Kft., Serco-Solutions Kft., Business And Games Kft.;Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Exicom Informatika Kft., Etiam Kft.;WSH Kft., NADCOM Informatikai Kft;Szinva-Net Zrt., Grepton Zrt., Magyar Telekom Nyrt., M&M Computer Kft., PC Trade Systems Kft., RacioNet Zrt.;M&S Informatikai Zrt., ITwizard Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., NEW LINE Technologies Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rétvölgyi Farkas
Telefon: +36 18964735
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
További tárgyak:30214000-2
30231300-0
48620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk
kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az 1. részre „Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” vonatkozó
információk:
Árubeszerzés, 96 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.
Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A rész keretszáma: 20.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárásokesetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programravonatkozó adatokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 141 - 289651

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0101-0120SZGRK Rész száma: 1 Elnevezés: Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt., Delta Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft., Pannoncom-Kábel Kft., Securicum Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Getronics Magyarország Kft., Areus Infokommunikációs Zrt., Symmetria Magyarország Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Henger u. 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Invigor Informatika Kft., Duna Elektronika Kft., Írisz Holding Kft., Italaent Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15. d. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dokucentrum Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szalay u. 2. III.1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HUMANsoft Kft., AXIS Rendszerház Kft., Ibituruna Kft., MPS eXpert Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Euro One Zrt., Flaxcom Holding Zrt., NETvisor Zrt., R+R Periféria Kft., Rufusz Zrt., Szintézis Zrt., Tigra Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Invitech Megoldások Zrt., Compliance Data Systems Kft., Delta Services Kft., Pegasus Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaőrs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Serco Kft., Albacomp SH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft., Traco Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermina út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Professzionál Informatikai Zrt., USER Rendszerház Informatikai Kft., SzámHEAD Számítástechnikai ésSzolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sopron út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft., Woss Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Aloha Informatika Kft., Alphanet Informatikai Zrt., Digital Számítástechnikai Kft., Iner-Computer-Informatika Zrt.,Inventa Kft., MMATT Kft., Poli Computer PC Kft., SMP Solutions Kft., VRS Magyarország Kft. Soloron 40 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alíz u. 1 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Atos Magyarország Kft., iCollWare Kft., Kventa Kft., simpleSoft Kft., Xcopy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft., S&T Consulting Hungary Kft., Abit Kereskedelmi és SzolgáltatóKft., ANT Kft., Serco-Solutions Kft., Business And Games Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Exicom Informatika Kft., Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Kft., NADCOM Informatikai Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szinva-Net Zrt., Grepton Zrt., Magyar Telekom Nyrt., M&M Computer Kft., PC Trade Systems Kft., RacioNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erenyő út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3518
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt., ITwizard Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., NEW LINE Technologies Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u 17/A. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 40000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás módosítás időpontja: 2019. október 1.
A keretmegállapodás módosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (6) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
További tárgyak:30214000-2
30231300-0
48620000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk
kijelölt teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. részre „Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” vonatkozó
információk:
Árubeszerzés, 96 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.
A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.
Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A rész keretszáma: 20.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 40000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt., Delta Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Getronics Magyarország Kft., Areus Infokommunikációs Zrt., Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Henger u. 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Invigor Informatika Kft., Duna Elektronika Kft., Írisz Holding Kft., Italaent Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15. d. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Dokucentrum Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: 4iG Nyrt., 4iG Nyrt., Ibituruna Kft., MPS eXpert Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Euro One Zrt., Flaxcom Holding Zrt., NETvisor Zrt., R+R Periféria Kft., Rufusz Zrt., Szintézis Zrt., Tigra Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft., Compliance Data Systems Kft., Delta Services Kft., Pegasus Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaőrs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Serco Informatika Kft., Albacomp SH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IMG Solution Kft., Traco Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Professzionál Informatikai Zrt., USER Rendszerház Informatikai Kft., SzámHEAD Számítástechnikai ésSzolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pethényi köz 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Delta Systems Kft., Woss Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Aloha Informatika Kft., Alphanet Informatikai Zrt., Digital Számítástechnikai Kft., Iner-Computer-Informatika Zrt.,Inventa Kft., MMATT Kft., Poli Computer PC Kft., SMP Solutions Kft., VRS Magyarország Kft. Soloron 40 Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alíz utca 1. 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Atos Magyarország Kft., iCollWare Kft., Kventa Kft., simpleSoft Kft., Xcopy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft., S&T Consulting Hungary Kft., Abit Kereskedelmi és SzolgáltatóKft., ANT Kft., Serco-Solutions Kft., Business And Games Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Exicom Informatika Kft., Etiam Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek u. 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Kft., NADCOM Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szinva-Net Zrt., Grepton Zrt., Magyar Telekom Nyrt., M&M Computer Kft., PC Trade Systems Kft., RacioNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erenyő út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3518
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: M&S Informatikai Zrt., ITwizard Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., NEW LINE Technologies Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás V.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ában meghatározottak szerint történik, kivéve azon megrendelések megvalósítására és egyedi szerződések megkötésére irányuló eljárások esetén, melyet az Intézmény helyett a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) folytat le a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Kr.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.”
2. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás az alábbi V.3.6. új ponttal egészül ki: „Az Intézmény a KEF Portálon, a megrendelés adatlapján a „Megjegyzés (csak az intézmény látja)” rovatban köteles megjelölni, hogy a közbeszerzési díj megfizetése az Eladón keresztül a KEF részére vagy a DKÜ részére történik az alábbi szövegek megadásával:
„A közbeszerzési díj a DKÜ részére kerül megfizetésre.”
„A közbeszerzési díj a KEF részére kerül megfizetésre; DKÜ Portál által generált tájékoztatás száma:…..”.
Továbbá a fenti hivatkozott adatlapon az Egyéb megrendelés, dokumentum „új fájl” feltöltése funkció használatával köteles az Intézmény a DKÜ Portál által generált tájékoztatást feltölteni.”
3. Felek megállapodnak, hogy a keretmegállapodás IV.6. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
Amennyiben a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a DKÜ által a KEF részére küldött értesítés kézhezvételét követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a keretmegállapodás végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a központosított közbeszerzési Portálon megindította, figyelemmel a jelen keretmegállapodás VI.1.11 pontjában előírtakra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A keretmegállapodás módosítása a DKÜ Korm. Rendelet alábbi rendelkezései miatt vált szükségessé.
A DKÜ Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdés szerint a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet.
A DKÜ Korm. Rendelet 14. § (6) bekezdése alapján a 13. § (3) bekezdés d)-e) pontjai alkalmazása esetén az érintett szervezetnek a más jogszabály szerinti közbeszerzési díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e rendelet előírásai szerint köteles a közbeszerzési díj megfizetésére.
A DKÜ Korm. Rendelet 27/D. §-a értelmében, a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 40000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 40000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben