Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19541/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Polgár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4090 Polgár 667, 668/32, 668/33 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gold Épker Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98261035
Postai cím: Barankovics Tér 5.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Német Máté
Telefon: +36 52573510
E-mail: polgarhiv@polgar.hu
Fax: +36 52391455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac felújítása Polgáron
Hivatkozási szám: EKR000638562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piac felújítása Polgáron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár 667, 668/32, 668/33 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében című TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014
azonosítószámú projekt kivitelezése a melléklet műszaki dokumentáció szerint. Helyiséglista: Sr. Helyiség Burkolat Hasznos m2
1 Női wc kerámia 7,25 2 Női kézmosó kerámia 4,90 3 Férfi wc kerámia 6,28 4 Férfi kézmosó kerámia 2,75 5 Akment. wc
kerámia 5,66 6 Árus mosdó kerámia 3,00 7 Árus WC kerámia 2,91 8 Takarító szertár kerámia 5,94 Össz.: 38,69 9 Fedett
árusítóhely térkő 135,93 Össz.: 174,62 Vízellátás-csatornázás napi vízigény: 0,3 m3 egyidejű csúcs vízigény: 0,15 l/s napi
szennyvíz mennyiség: 0,3 m3 egyidejű csúcs szennyvíz mennyiség: 0,30 l/s Beépített berendezési tárgyak: mosdó 4 db WC 6 db
piszoár 2 db akadálymentes WC 1 db akadálymentes mosdó 1 db Épületvillamosság: Az igényelt teljesítmény az áramszolgáltatói
kisfeszültségű 0,4 kV-os hálózatról biztosítható. A külső elektromos energia ellátás a megadott csatlakozási pontról a tervezett
tápkábelen biztosított. A villamos energia fogyasztásmérésének a helye a közterület telekhatárban kerül kialakításra, az
áramszolgáltató tárgyi helyszínre és energiaigényre adott közműnyilatkozata szerint. Itt kell a TN-C érintésvédelmi rendszert
TN-S rendszerré átalakítani. A fogyasztó-oldali PEN vezetőt min 2,0 Ohm földelési ellenállású védőföldeléssel le kell földelni és e
ponttól kell indítani a PE vezetőt és az N vezetőt. E célra PEN vezetékbontót kell alkalmazni. A fogyasztásmérő helyet és a
főelosztói berendezést 5x16 mm2, rézvezetőjű földkábellel kell összekötni. A főelosztó helye a gépészeti tér. Itt kerülnek
elhelyezésre az installáció elosztó és védelmi berendezései. Főkapcsolók, a főbiztosítók, túlfeszültség levezetők valamint a kismegszakítók és áramvédő kapcsolók. Áramköri vezetékek: Az áramköri vezetékek falban vezetett, védőcsőbe húzott MCu
vezetékek. A világítási áramkörök 1,5 mm2, a dugaszoló aljzat áramköreinek gerincvezetéke 2,5 mm2 keresztmetszettel készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23499 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piac felújítása Polgáron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gold Épker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86932004
Postai cím: Ipari Park
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
E-mail: sutobalazsne@gmail.com
Telefon: +36 52573200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58110779
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár 667, 668/32, 668/33 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében című TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014
azonosítószámú projekt kivitelezése a melléklet műszaki dokumentáció szerint. Helyiséglista: Sr. Helyiség Burkolat Hasznos m2
1 Női wc kerámia 7,25 2 Női kézmosó kerámia 4,90 3 Férfi wc kerámia 6,28 4 Férfi kézmosó kerámia 2,75 5 Akment. wc
kerámia 5,66 6 Árus mosdó kerámia 3,00 7 Árus WC kerámia 2,91 8 Takarító szertár kerámia 5,94 Össz.: 38,69 9 Fedett
árusítóhely térkő 135,93 Össz.: 174,62 Vízellátás-csatornázás napi vízigény: 0,3 m3 egyidejű csúcs vízigény: 0,15 l/s napi
szennyvíz mennyiség: 0,3 m3 egyidejű csúcs szennyvíz mennyiség: 0,30 l/s Beépített berendezési tárgyak: mosdó 4 db WC 6 db
piszoár 2 db akadálymentes WC 1 db akadálymentes mosdó 1 db Épületvillamosság: Az igényelt teljesítmény az áramszolgáltatói
kisfeszültségű 0,4 kV-os hálózatról biztosítható. A külső elektromos energia ellátás a megadott csatlakozási pontról a tervezett
tápkábelen biztosított. A villamos energia fogyasztásmérésének a helye a közterület telekhatárban kerül kialakításra, az
áramszolgáltató tárgyi helyszínre és energiaigényre adott közműnyilatkozata szerint. Itt kell a TN-C érintésvédelmi rendszert
TN-S rendszerré átalakítani. A fogyasztó-oldali PEN vezetőt min 2,0 Ohm földelési ellenállású védőföldeléssel le kell földelni és e
ponttól kell indítani a PE vezetőt és az N vezetőt. E célra PEN vezetékbontót kell alkalmazni. A fogyasztásmérő helyet és a
főelosztói berendezést 5x16 mm2, rézvezetőjű földkábellel kell összekötni. A főelosztó helye a gépészeti tér. Itt kerülnek
elhelyezésre az installáció elosztó és védelmi berendezései. Főkapcsolók, a főbiztosítók, túlfeszültség levezetők valamint a kismegszakítók és áramvédő kapcsolók. Áramköri vezetékek: Az áramköri vezetékek falban vezetett, védőcsőbe húzott MCu
vezetékek. A világítási áramkörök 1,5 mm2, a dugaszoló aljzat áramköreinek gerincvezetéke 2,5 mm2 keresztmetszettel készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58110779
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gold Épker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86932004
Postai cím: Ipari Park
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
E-mail: sutobalazsne@gmail.com
Telefon: +36 52573200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
Módosított:
I.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt kivitelezését az ajánlatában, a dokumentációban és az eredményről szóló összegezésben foglaltak alapján.
A kivitelezés során a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé, mellyel összefüggésben a vállalkozási szerződés tárgyát képező egyes tételek elmaradnak, illetve pótmunka elrendelésére kerül sor a mellékelt kimutatás szerint, melynek elvégzése Vállalkozó feladatát képezi.
A szerződésmódosítás következtében a szerződéses összeg nem változik.
A műszaki tartalom változásának indokait a szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatás részletezi.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás következtében elvégzendő feladatok az eredeti szerződés tárgyával műszakilag összefüggenek, nem elválaszthatóak, szükséges az eredeti kivitelező általi elvégzésük.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 58110779 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58110779 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben