Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19543/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Sárközi Erika
Telefon: +36 56503810
E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése” a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
: A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett: - tanuszoda (épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak) - szauna épület (jelenleg használaton kívüli) - iroda-szociális épület (jelenleg használatban van) - öltöző kabinsor (jelenleg használaton kívüli) - jegypénztár (jelenleg használaton kívüli) - hidroglóbusz (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van) - szivattyúház (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van) Az alábbi létesítmények építése tervezett: - Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása - Új strandfürdő öltöző épület létesítése - Új termálvizes kút létesítése - Meglévő termálvizes kút felújítása Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója - úszómedence - pipa alakú medence - melegvízű ülőpados medence - gyermek pancsoló medence - ülőpados termálmedence - Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése - Termál távvezeték kiépítése - Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése - Kertépítés Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
: A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett.
B1 Tanuszoda: Az épületegyüttes a strandfürdő területén található, az úszó medence déli partja mentén. Az
épület földszint + I. emelet kialakítású, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, valószínűsíthetően a strandfürdő használata közben az 1950-es években épülhetett. A földszinten kapott helyett a sportólók felkészítéséhez szükséges edzőtermek és a tanuszoda, míg az emeleten 5 db önálló bejáratú, közel egyező alaprajzi elrendezésű szolgálati lakás. Az épület a nagymedence felöl kb. 200 fő befogadására alkalmas beton felületű ülőhelyes lelátóval kialakított.
Az épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak.
B2 Szauna épület: A tanuszoda épület mellett került kialakításra ezen épülettel építészetileg is egy fedett átjáróval összekötött. Az épület földszintes alaprajzi kialakítása egyszerű, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény. Funkciója elsődlegesen szauna a kiegészítő szociális helyiségekkel együtt, illetve kisebb 10-15 fős rendezvények megtartáshoz szükséges rendezvényterem is kialakított.
Jelenleg használaton kívüli.
B3 Iroda-szociális épület: Az épületegyüttes a strandfürdő és atlétikai centrum közötti területsávon helyezkedik el. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, közvetlenül összeépített a strandfürdő öltöző kabinsorral és a birkózóterem épülettel. Az épületben az atlétikai szakosztály iroda helyisége illetve az atlétikai edzők részére szociális helyiségek kialakítottak.
Jelenleg használatban van.
B4 Öltöző kabinsor: A strandfürdő vendégei számára kialakított 108 férőhelyes, önálló bejáratú öltöző kabinsor. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívüli.
B5 Jegypénztár: Az épület a sporttelep Strandfürdő főbejáratánál található. Egy helyiséges, földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívül van.
B6 Hidroglóbusz: A strandfürdő termálvíz ellátáshoz létesített AG 100-24 típusú rendszeresített, acélszerkezetű víztorony.
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
B7 Szivattyúház: A meglévő termálvizes fúrt kút felépítményi gépészeti egységeit tartalmazza. Az épület két helyiséges, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Továbbá az alábbi létesítmények építése tervezett.
- Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása bruttó alapterülete: 323,52 m2
- Új strandfürdő öltöző épület létesítése bruttó alapterülete: 672,46 m2
- Új termálvizes kút létesítése
- termálkút tervezett talpmélysége 1005 m.
- termálkút üzemi vízhozama várhatóan: 800 - 1000 l/p
- kitermelt termálvíz mennyisége (időjárás függvényében változik): 51 m3/h; 500 - 1152 m3/d; 170 000 m3/év
- Meglévő termálvizes kút felújítása: 80.000 m3/év vízhozamról 110.000 m3/év vízhozamra való bővítése
- Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója
- úszómedence, vízfelület: 50,02 x 18,81 = 940,88 m2, víztérfogat: 1975,85 m3
- „pipa” alakú medence: vízfelület: 580 m2, víztérfogat: 652,5 m3
- melegvízű ülőpados medence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- gyermek pancsoló medence: vízfelület: 74 m2, víztérfogat: 40,70 m3
- ülőpados termálmedence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése: munkaárok dúcolása 685,80m2, munkaárok földkiemelés 310,47m3
- Termál távvezeték kiépítése: munkaárok dúcolása 4150,0m2, munkaárok földkiemelés 1776,20m3
- Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése: 28 x 65 x 9 m méretű 2 rétegű héjszerkezetű légtartásos sátor építése
-Kertépítés: bozót- és cserjeirtás 223,0m2; meglévő gyomos felső humuszréteg elszállítása 150m3; meglévő monolit beton járdák és térburkolatok bontása 10 cm vastagságban 440,0m2; meglévő vb. lábazatú, acél zártszelvény oszlop tartóváz, drótfonat betét kerítés bontása 121,90m; új kerítés építése 110,0m; térburkolat készítése 385m2
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18449 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése” a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piroskai út 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56503810
Internetcím(ek): (URL) www.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1408018895
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett.
B1 Tanuszoda: Az épületegyüttes a strandfürdő területén található, az úszó medence déli partja mentén. Az
épület földszint + I. emelet kialakítású, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, valószínűsíthetően a strandfürdő használata közben az 1950-es években épülhetett. A földszinten kapott helyett a sportólók felkészítéséhez szükséges edzőtermek és a tanuszoda, míg az emeleten 5 db önálló bejáratú, közel egyező alaprajzi elrendezésű szolgálati lakás. Az épület a nagymedence felöl kb. 200 fő befogadására alkalmas beton felületű ülőhelyes lelátóval kialakított.
Az épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak.
B2 Szauna épület: A tanuszoda épület mellett került kialakításra ezen épülettel építészetileg is egy fedett átjáróval összekötött. Az épület földszintes alaprajzi kialakítása egyszerű, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény. Funkciója elsődlegesen szauna a kiegészítő szociális helyiségekkel együtt, illetve kisebb 10-15 fős rendezvények megtartáshoz szükséges rendezvényterem is kialakított.
Jelenleg használaton kívüli.
B3 Iroda-szociális épület: Az épületegyüttes a strandfürdő és atlétikai centrum közötti területsávon helyezkedik el. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, közvetlenül összeépített a strandfürdő öltöző kabinsorral és a birkózóterem épülettel. Az épületben az atlétikai szakosztály iroda helyisége illetve az atlétikai edzők részére szociális helyiségek kialakítottak.
Jelenleg használatban van.
B4 Öltöző kabinsor: A strandfürdő vendégei számára kialakított 108 férőhelyes, önálló bejáratú öltöző kabinsor. Az épület földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívüli.
B5 Jegypénztár: Az épület a sporttelep Strandfürdő főbejáratánál található. Egy helyiséges, földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívül van.
B6 Hidroglóbusz: A strandfürdő termálvíz ellátáshoz létesített AG 100-24 típusú rendszeresített, acélszerkezetű víztorony.
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
B7 Szivattyúház: A meglévő termálvizes fúrt kút felépítményi gépészeti egységeit tartalmazza. Az épület két helyiséges, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Továbbá az alábbi létesítmények építése tervezett.
- Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása bruttó alapterülete: 323,52 m2
- Új strandfürdő öltöző épület létesítése bruttó alapterülete: 672,46 m2
- Új termálvizes kút létesítése
- termálkút tervezett talpmélysége 1005 m.
- termálkút üzemi vízhozama várhatóan: 800 - 1000 l/p
- kitermelt termálvíz mennyisége (időjárás függvényében változik): 51 m3/h; 500 - 1152 m3/d; 170 000 m3/év
- Meglévő termálvizes kút felújítása: 80.000 m3/év vízhozamról 110.000 m3/év vízhozamra való bővítése
- Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója
- úszómedence, vízfelület: 50,02 x 18,81 = 940,88 m2, víztérfogat: 1975,85 m3
- „pipa” alakú medence: vízfelület: 580 m2, víztérfogat: 652,5 m3
- melegvízű ülőpados medence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- gyermek pancsoló medence: vízfelület: 74 m2, víztérfogat: 40,70 m3
- ülőpados termálmedence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése: munkaárok dúcolása 685,80m2, munkaárok földkiemelés 310,47m3
- Termál távvezeték kiépítése: munkaárok dúcolása 4150,0m2, munkaárok földkiemelés 1776,20m3
- Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése: 28 x 65 x 9 m méretű 2 rétegű héjszerkezetű légtartásos sátor építése
- Kertépítés: bozót- és cserjeirtás 223,0m2; meglévő gyomos felső humuszréteg elszállítása 150m3; meglévő monolit beton járdák és térburkolatok bontása 10 cm vastagságban 440,0m2; meglévő vb. lábazatú, acél zártszelvény oszlop tartóváz, drótfonat betét kerítés bontása 121,90m; új kerítés építése 110,0m; térburkolat készítése 385m2
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1408018895
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piroskai út 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) www.szolnok.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő módosítása
-a kivitelezés és tervezői művezetés vonatkozásában 2019. december 15. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra az alábbi okokból kifolyólag kerül sor:
a) A kialakítandó úszómedence műszaki paramétereivel kapcsolatban módosítások eszközlése szükséges.

b) A Vállalkozó tájékoztatása szerint továbbá az étterem - szálláshely vonatkozásában a mért adatok az épület süllyedésére utalnak, így az épület alapjának megerősítése vált szükségessé.
c) A Vállalkozó a régi kút vonatkozásában pedig arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a B-55. (meglévő) termálkút vizsgálata ellehetetlenedett, a kút - a korábbi üzemeltetés során a kútba beejtett idegen anyagok miatt - átépítése műszakilag kockázatos, nem javasolt, ugyanis fennáll annak a lehetősége, hogy az idegen anyagok eltávolítása közben a kútpalást megsérül, esetleg felhasad, ami a kút tönkre menetelét okozza. Ezt követően felek közös megegyezéssel a meglévő kút tartalékkútként való funkcionálása mellett döntöttek, mely az új kút jövőbeni karbantartási munkálatai, szivattyúcsere ideje alatt - figyelembe véve a 400-500 1/perc vízhozamát - biztosítani tudja a strand üzemvitelét.
A fentiekre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Alapszerződés értelmében a szerződéses feladatok közül az alábbi munkák elvégzésére nem kerül sor a Vállalkozó által:
a) Közmű vezeték kiépítés (Hálózati ivóvíz vezetéképítés, külső gázellátás kiépítés, csapadékvíz csatorna hálózatépítés)
b) Régi kút tartalékká történő átalakítása (Termálvíz vezetéképítés, termálvíztárolás és nyomásfokozó rendszer építése, új légtartásos sátor és gépészet kiépítés, meglévő B-55 jelű termálvizes kút átépítés)
c) Szolnok, Véső út hrsz.: 7355/5 külső térburkolási munkái (a továbbiakban együttesen: elmaradó munkák).
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által - az elmaradó munkák helyett - elvégzendő új munkák pedig az alábbiak:
a) Úszómedence műszaki tartalmának megváltoztatása,
b) Étterem - szálláshely épület alapjának megerősítési munkái, valamint
c) Régi kút tartalékká történő átalakítása (Kútvizsgálat, vívócsarnok termálvezeték csatlakozás, új termálvezeték (PP), régi kút átalakítása) (a továbbiakban együttesen: új munkák).
Felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozó fentiekben meghatározott elmaradó és új munkái, valamint az azokhoz tartozó költségvetési kimutatások a jelen szerződés mellékletit képező iratokban kerülnek teljes részletességgel meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1408018895 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1408018895 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben