Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19555/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:ÉRV.-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Szalonna Község (külterület) Rakaca-völgyi Víztározó (Hrsz.: 0122/7; 0122/8; 0122/9)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV.-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76136133
Postai cím: Tardonai út 1.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gönczi Marianna
Telefon: +36 46787227
E-mail: ervszolgkft@gmail.com
Fax: +36 46787227
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ervzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rakaca-völgyi Víztározó kotrási munkák
Hivatkozási szám: EKR000849962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rakaca-völgyi víztározó kotrási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szalonna Község (külterület) Rakaca-völgyi Víztározó (Hrsz.: 0122/7; 0122/8; 0122/9)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rakaca-völgyi víztározó száraz- és hidromechanizációs kotrási munkái:
A tevékenység célja:
A tározó torkolati szakaszának rendezésével, illetve az oda épült hordalékfogó kialakításával és üzemeltetésével a tározóba jutó hordalékmennyiség csökkentése, illetve a további intenzív feliszapolódás kedvezőtlen hatásainak megelőzése.
Vízjogi engedélyek:
A Rakaca-völgyi tározó rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel.
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35500/5732 -8/2016. ált.
Engedélyező hatóság: B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága (Miskolc)
A tározókapacitás helyreállítása során elvégzendő feladatok főbb műszaki paraméterei:
1. Hordalékfogó ülepítő tér felújítása
Fenékszint: l52.00 mBf
Üzemi vízszint:. 153,50 mBf
Térfogat: 56.000 m3
Hasznos ülepítő térfogat: 33.500 m3
Kikotort anyag elhelyezése: Szalonna 0122/9 hrsz ingatlan
Kikotrandó mennyi ség:26.3l7 m3
2. Vezér árok kotrás:
Hossz: 292 fm
Fenékszélesség: 1 m
Rézsűhajlás: 1:1
3. Csőáteresz felújítása:
Hossz: 10 fm
Átmérő: 1.000 mm
4. 1. számú zagytározó helyreállítása
- Korona szélesség: 3,00 m
- Külső rézsű: 1:2
- Belső rézsű: 1:1
- Korona szint 155.00 mBf
- Töltésépítés: 8650 m3
5. Hidromechanizációs kotrás:
Kotrandó mennyiség: 25.000 m3
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21882 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rakaca-völgyi víztározó kotrási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 250066600
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45252124-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Szalonna Község (külterület) Rakaca-völgyi Víztározó (Hrsz.: 0122/7; 0122/8; 0122/9)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rakaca-völgyi víztározó száraz- és hidromechanizációs kotrási munkái:
A tevékenység célja:
A tározó torkolati szakaszának rendezésével, illetve az oda épült hordalékfogó kialakításával és üzemeltetésével a tározóba jutó hordalékmennyiség csökkentése, illetve a további intenzív feliszapolódás kedvezőtlen hatásainak megelőzése.
Vízjogi engedélyek:
A Rakaca-völgyi tározó rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel.
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35500/5732 -8/2016. ált.
Engedélyező hatóság: B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága (Miskolc)
A tározókapacitás helyreállítása során elvégzendő feladatok főbb műszaki paraméterei:
1. Hordalékfogó ülepítő tér felújítása
Fenékszint: l52.00 mBf
Üzemi vízszint:. 153,50 mBf
Térfogat: 56.000 m3
Hasznos ülepítő térfogat: 33.500 m3
Kikotort anyag elhelyezése: Szalonna 0122/9 hrsz ingatlan
Kikotrandó mennyi ség:26.3l7 m3
2. Vezér árok kotrás:
Hossz: 292 fm
Fenékszélesség: 1 m
Rézsűhajlás: 1:1
3. Csőáteresz felújítása:
Hossz: 10 fm
Átmérő: 1.000 mm
4. 1. számú zagytározó helyreállítása
- Korona szélesség: 3,00 m
- Külső rézsű: 1:2
- Belső rézsű: 1:1
- Korona szint 155.00 mBf
- Töltésépítés: 8650 m3
5. Hidromechanizációs kotrás:
Kotrandó mennyiség: 31.000 m3
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 275026600
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítás:
A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Módosított szöveg: 2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. október 31. (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja). RÉSZTELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ - száraz földmunka elvégzésének határideje: 2018. december 31.
Jelen Módosítás:
I) A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Módosított szöveg:
3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 275.026.600,- Ft + ÁFA, azaz Kettőszázhetvenötmillió-huszonhatezer-hatszáz forint + ÁFA.
II) . A Vállalkozási Szerződés 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Módosított szöveg:
4.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 4 db számla benyújtására jogosult (3 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
- Első részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. Részszámla összege: 62.516.650,- Ft + ÁFA.
- Második részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. Részszámla összege: 62.516.650,- Ft + ÁFA.
- Harmadik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. Részszámla összege: 62.516.650,- Ft + ÁFA.
- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Végszámla összege: 87.476.650,- Ft + ÁFA.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítése során a hidromechanizációs kotrógép által feltárt állapotokat (iszapréteg vastagságok, tómeder aljzatának szintjei , állapota és összetétele) tervezői művezetés keretében a tervező felülvizsgálta. A tervezési felmérés óta a tóba bekerülő csapadékvizek miatt az iszapréteg elhelyezkedése megváltozott, valamint az elmúlt nyáron több alkalommal, a Rakacai víztározó vízgyüjtő területén előfordult nagy intenzitású csapadék, újabb jelentős mennyiségű hordalékot szállított a tó medrébe, melynek eltávolítását a most folyamatban lévő hidromechanizációs kotrással egy időben célszerű elvégezni. A pontszerű felmérések alapján a rakaca patak torkolatával szemben a tó D-i, D-NY-i oldalán egy 100x100 m es területen, 50- 60 cm vastagságú iszap rakódott ki, kb 6000 m3 mennyiségben.Az eredeti terv megvalósítása nem hozta volna az alapvetően tervezett cél megvalósulását, a tározó kapacitás minél nagyobb arányú visszaállítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 250066600 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 275026600 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Az eredeti terv megvalósítása nem hozta volna az alapvetően tervezett cél megvalósulását, a tározó kapacitás minél nagyobb arányú visszaállítását.
A víz alatti iszaprétegek kivitelezés közbeni feltárásával a kotrási terv módosítása szükségessé vált.
Ezen terv módosulásával a Rakacai-víztározó áramlási sajátosságait és a tényleges iszapszinteket figyelembe véve, feltétlenül indokolt a D-Ny-i oldal többlet mennyiségű kotrása. A többlet kotrás elmaradásával a fellazuló anaerob iszap a D-Ny-i tározó részben jelentős vízminőség romlását is eredményezné.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben