Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19584/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hangács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3795 Hangács, Szabadság u. 21. sz., 222 hrsz;3795 Hangács, Rákóczi út 64., hrsz: 331;3795 Hangács, Rákóczi út 64., hrsz: 331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Borsodszer Építő és Szerelő Kft.;Borsodszer Építő és Szerelő Kft.;Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hangács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78111903
Postai cím: Szabadság Út 21.
Város: Hangács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3795
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 46399868
E-mail: hangacs.onk@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hangacs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházások Hangácson
Hivatkozási szám: EKR001108242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hőszigetelés: padlásfödém szigetelés 224,60 m2; homlokzati hőszigetelés 290,79 m2 Nyílászáró 18 db 15 db radiátor, 1 db levegő-víz hőszivattyú Napelem 4 kwp
2. rész:
Orvosi rendelő bővítése és részleges felújítása:
parkoló, térkövezés, rámpa készítés (99,35 m2);
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése betonból bővítményhez (11,2 m3)
betonacél( 0,95 t);
monolit beton, vasbeton szerkezet( 9,61 m3);
EU gerendás födém (18,6 m2);
válaszfal bontás (62 m2);
bővítmény teherhordó falazata (54,85 m2);
bővítmény válaszfala (25 m2);
szerelt válaszfal (19,8 m2);
fa fedélszerkezet (34,8 m2);
tetőfedése cseréppel, tetőfólia és lécezéssel (33,5 m2);
tetőfedés cseréppel, lécezéssel, deszkázattal (6,4 m2);
lapburkolat bontása (70,9 m2);
csempeburkolat készítése (60,1 m2);
padlóburkolat készítése (82,02 m2);
Függőereszcsatorna szerelése (43 m);
lefolyócsatorna szerelése (3 m);
nyílászárók elhelyezése (34 db);
belső vakolás (126,62 m2);
homlokzati vékonyvakolat (251,5 m2);
lábazati vakolat (40,2 m2);
vakolatjavítás (40 m2);
belső festés (313 m2);
talajnedvesség elleni szigetelés (48,6 m2);
hőszigetelés (67,76 m3);
elektromos vezeték védőcsövezése (415 m);
szigetelt elektromos vezeték (1555 m);
kapcsolók, dugaszoló aljzatok (80 db);
Áramköri kiselosztó (1 db);
Lámpatest, vészvilágító ( 33 db);
Napelemes rendszer telepítése (1 kWp);
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték (150 m);
Acéllemez kompakt lapradiátor felszerelve, vezetékeléssel (10 db);
Mozgáskorlátozott WC kialakítása (1 db);
WC, mosdó, falikút felszerelve, bekötve (5 db);
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán (1 db);
3. rész:
Védőnői tanácsadó épületének felújítása:
térkövezés, rámpa készítés 58 m2
aljzatbeton bontás 8 m3
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése betonból bővítményhez 10,45 m3
betonacél 0,412 t
monolit beton, vasbeton szerkezet 5,76 m3
Előtető készítés 6,6 m2
válaszfal bontás 19,4 m2
zsalukő fal 25,3 m2
szerelt válaszfal 17 m2
fa fedélszerkezet javítás, csere 1 fam3
Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása 222 m2
tetőfedés cserepeslemezzel, tetőfólia és lécezéssel 254 m2
lapburkolat bontása 104 m2
csempeburkolat készítése 49,6 m2
padlóburkolat készítése 142,75 m2
Függőereszcsatorna bontása 62 m
lefolyócsatorna bontása 14,5 m
Függőereszcsatorna szerelése 71 m
lefolyócsatorna szerelése 18,8 m
nyílászárók elhelyezése 14 db
belső vakolás 40 m2
homlokzati vékonyvakolat 139 m2
lábazati vakolat 60,3 m2
vakolatjavítás 40 m2
belső festés 474 m2
hőszigetelés 58 m3
elektromos vezeték védőcsövezése 650 m
szigetelt elektromos vezeték 2660 m
kapcsolók, dugaszoló aljzatok 132 db
Áramköri kiselosztó 1 db
Lámpatest, vészvilágító 36 db
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték 182 m
Acéllemez kompakt lapradiátor felszerelve, vezetékeléssel 12 db
Mozgáskorlátozott WC kialakítása 1 db
WC, mosdó, mosogató felszerelve, bekötve 4 db
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán elhelyezve, felszerelve 1 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70075359 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:09331000-8
45331100-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3795 Hangács, Szabadság u. 21. sz., 222 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hőszigetelés: padlásfödém szigetelés 224,60 m2; homlokzati hőszigetelés 290,79 m2 Nyílászáró 18 db 15 db radiátor, 1 db levegő-víz hőszivattyú Napelem 4 kwp
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
3 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása (munkanap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 60 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00018
II.2.9) További információ:
1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított
arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban. 2. Előteljesítés lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Orvosi rendelő felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262650-2
További tárgyak:45262800-9
45310000-3
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3795 Hangács, Rákóczi út 64., hrsz: 331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi rendelő bővítése és részleges felújítása:
parkoló, térkövezés, rámpa készítés (99,35 m2);
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése betonból bővítményhez (11,2 m3)
betonacél( 0,95 t);
monolit beton, vasbeton szerkezet( 9,61 m3);
EU gerendás födém (18,6 m2);
válaszfal bontás (62 m2);
bővítmény teherhordó falazata (54,85 m2);
bővítmény válaszfala (25 m2);
szerelt válaszfal (19,8 m2);
fa fedélszerkezet (34,8 m2);
tetőfedése cseréppel, tetőfólia és lécezéssel (33,5 m2);
tetőfedés cseréppel, lécezéssel, deszkázattal (6,4 m2);
lapburkolat bontása (70,9 m2);
csempeburkolat készítése (60,1 m2);
padlóburkolat készítése (82,02 m2);
Függőereszcsatorna szerelése (43 m);
lefolyócsatorna szerelése (3 m);
nyílászárók elhelyezése (34 db);
belső vakolás (126,62 m2);
homlokzati vékonyvakolat (251,5 m2);
lábazati vakolat (40,2 m2);
vakolatjavítás (40 m2);
belső festés (313 m2);
talajnedvesség elleni szigetelés (48,6 m2);
hőszigetelés (67,76 m3);
elektromos vezeték védőcsövezése (415 m);
szigetelt elektromos vezeték (1555 m);
kapcsolók, dugaszoló aljzatok (80 db);
Áramköri kiselosztó (1 db);
Lámpatest, vészvilágító ( 33 db);
Napelemes rendszer telepítése (1 kWp);
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték (150 m);
Acéllemez kompakt lapradiátor felszerelve, vezetékeléssel (10 db);
Mozgáskorlátozott WC kialakítása (1 db);
WC, mosdó, falikút felszerelve, bekötve (5 db);
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán (1 db);
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
3 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása (munkanap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 30 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00018
II.2.9) További információ:
1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított
arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban. 2. Előteljesítés lehetséges.

II.2.1)
Elnevezés: Védőnői tanácsadó épületének felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45261210-9
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3795 Hangács, Rákóczi út 64., hrsz: 331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Védőnői tanácsadó épületének felújítása:
térkövezés, rámpa készítés 58 m2
aljzatbeton bontás 8 m3
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése betonból bővítményhez 10,45 m3
betonacél 0,412 t
monolit beton, vasbeton szerkezet 5,76 m3
Előtető készítés 6,6 m2
válaszfal bontás 19,4 m2
zsalukő fal 25,3 m2
szerelt válaszfal 17 m2
fa fedélszerkezet javítás, csere 1 fam3
Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása 222 m2
tetőfedés cserepeslemezzel, tetőfólia és lécezéssel 254 m2
lapburkolat bontása 104 m2
csempeburkolat készítése 49,6 m2
padlóburkolat készítése 142,75 m2
Függőereszcsatorna bontása 62 m
lefolyócsatorna bontása 14,5 m
Függőereszcsatorna szerelése 71 m
lefolyócsatorna szerelése 18,8 m
nyílászárók elhelyezése 14 db
belső vakolás 40 m2
homlokzati vékonyvakolat 139 m2
lábazati vakolat 60,3 m2
vakolatjavítás 40 m2
belső festés 474 m2
hőszigetelés 58 m3
elektromos vezeték védőcsövezése 650 m
szigetelt elektromos vezeték 2660 m
kapcsolók, dugaszoló aljzatok 132 db
Áramköri kiselosztó 1 db
Lámpatest, vészvilágító 36 db
Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték 182 m
Acéllemez kompakt lapradiátor felszerelve, vezetékeléssel 12 db
Mozgáskorlátozott WC kialakítása 1 db
WC, mosdó, mosogató felszerelve, bekötve 4 db
Fali, kondenzációs fűtő gázkazán elhelyezve, felszerelve 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész hónapokban) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 48 15
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (egész hónap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 50 10
3 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának vállalása (munkanap) előny a nagyobb vállalás, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0, a legkedvezőbb megajánlás: 20 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:0-10. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított
arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban. 2. Előteljesítés lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri hivatal energetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: borsodszer@borsodszer.hu
Telefon: +36 302289431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18366528
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18366142
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205

Hivatalos név: DICZHÁZI és TÁRSA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86737504
Postai cím: Ady Endre Utca 55.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434140205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Orvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: borsodszer@borsodszer.hu
Telefon: +36 302289431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27052864
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28776142
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205

Hivatalos név: DICZHÁZI és TÁRSA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86737504
Postai cím: Ady Endre Utca 55.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434140205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3, Rész száma: 3 Elnevezés: Védőnői tanácsadó épületének felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: borsodszer@borsodszer.hu
Telefon: +36 302289431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24286619
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22933075
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Borsodszer Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43547223
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238983205

Hivatalos név: DICZHÁZI és TÁRSA Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86737504
Postai cím: Ady Endre Utca 55.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13434140205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges