Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19611/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tarnalelesz Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3258 TARNALELESZ, FEDÉMESI ÚT 2/A. – 963. HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tarnalelesz Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91968722
Postai cím: Fedémesi Út 8
Város: Tarnalelesz
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Béla
Telefon: +36 36567005
E-mail: jegyzo.tlelesz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde épület kivitelezése Tarnaleleszen
Hivatkozási szám: EKR000625562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tarnalelesz Község Önkormányzata tulajdonában lévő TARNALELESZ, FEDÉMESI ÚT 2/A. – 963. HRSZ alatti ingatlanon új bölcsőde épület építése összesen 321,66 m2-en. A tervezett bölcsődében két csoportszobában 2x12 gyermek nevelése folyhat, összenyitható foglalkoztatókban. A foglalkoztatókat fedett-nyitott terasz egészíti ki, valamint 1-1 tároló helyiség. A DNY-i foglalkoztatóban telepített indukciós hurok lesz kiépítve, míg a vezetői irodában kell elhelyezni egy mobil indukciós hurok készüléket. A bölcsőde bejáratánál az előtérben lesz biztosítva a babakocsik – ideiglenes – tárolása, ahol a fűtést biztosító kondenzációs gázkazán is elhelyezésre kerül, illetve innen nyílik majd a pelenkázóval is ellátott akadálymentes WC és a vezetői iroda is. Az előtér vezet az öltöztetőbe, ahol a gyerekek átöltöztetése folyhat, majd – a fürdőn keresztül – juthatnak a gyerekek a foglalkoztatókba. Az öltöztetőből nyílik a személyzeti öltöző (takarítószer tárolóval és mosdó-zuhannyal) és a mosoda helyisége is. A fürdetőből nyílóan telepítjük a személyzeti WC-t és a külső megközelítéssel is rendelkező hulladéktároló helyiséget. Az étkezéseket biztosító melegítő-tálaló konyha önálló külső bejárattal, a foglalkoztatóba közvetlen bejárattal és önálló, különválasztott külső kijárattal lesz ellátva, ahova a települési főzőkonyhából az Önkormányzat szállító járművével kerül az előkészített élelmiszer.
A bölcsőde ellátáshoz szükséges orvosi szoba, elkülönítési lehetőséggel a szomszédos telken álló iskolában biztosított. Hasonlóan a logopédiai foglalkozás is az iskola helyiségeiben bonyolítható le. A többcélú terem feladatait az óvoda épületével szomszédos – most már azonos telken álló – Kultúrház nagyterme tudja ellátni, ha szükség lesz rá.
A bölcsőde két csoportszobát tartalmaz, melyek mérete után 4 (négy) új parkolóhelyet kell biztosítani, amiből az egyiket – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – akadálymentes módon kell kialakítani. A bejárat közelében 6 férőhelyes kerékpártárolót is elhelyezünk. A bölcsőde udvarán szabadtéri játszóeszközöket fognak elhelyezni, fásítás és füvesítés mellett. A bölcsőde telkét beton kerítésoszlopokra rögzített, zártszelvény szelemenekre csavarozott acél trapézlemez mezőjű kerítéssel vesszük körbe, az utcafronton zárható kapuval.
Az építés engedélyköteles tevékenység.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 114545237 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új bölcsőde épület kivitelezése Tarnaleleszen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3258 TARNALELESZ, FEDÉMESI ÚT 2/A. – 963. HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tarnalelesz Község Önkormányzata tulajdonában lévő TARNALELESZ, FEDÉMESI ÚT 2/A. – 963. HRSZ alatti ingatlanon új bölcsőde épület építése összesen 321,66 m2-en. A tervezett bölcsődében két csoportszobában 2x12 gyermek nevelése folyhat, összenyitható foglalkoztatókban. A foglalkoztatókat fedett-nyitott terasz egészíti ki, valamint 1-1 tároló helyiség. A DNY-i foglalkoztatóban telepített indukciós hurok lesz kiépítve, míg a vezetői irodában kell elhelyezni egy mobil indukciós hurok készüléket. A bölcsőde bejáratánál az előtérben lesz biztosítva a babakocsik – ideiglenes – tárolása, ahol a fűtést biztosító kondenzációs gázkazán is elhelyezésre kerül, illetve innen nyílik majd a pelenkázóval is ellátott akadálymentes WC és a vezetői iroda is. Az előtér vezet az öltöztetőbe, ahol a gyerekek átöltöztetése folyhat, majd – a fürdőn keresztül – juthatnak a gyerekek a foglalkoztatókba. Az öltöztetőből nyílik a személyzeti öltöző (takarítószer tárolóval és mosdó-zuhannyal) és a mosoda helyisége is. A fürdetőből nyílóan telepítjük a személyzeti WC-t és a külső megközelítéssel is rendelkező hulladéktároló helyiséget. Az étkezéseket biztosító melegítő-tálaló konyha önálló külső bejárattal, a foglalkoztatóba közvetlen bejárattal és önálló, különválasztott külső kijárattal lesz ellátva, ahova a települési főzőkonyhából az Önkormányzat szállító járművével kerül az előkészített élelmiszer.
A bölcsőde ellátáshoz szükséges orvosi szoba, elkülönítési lehetőséggel a szomszédos telken álló iskolában biztosított. Hasonlóan a logopédiai foglalkozás is az iskola helyiségeiben bonyolítható le. A többcélú terem feladatait az óvoda épületével szomszédos – most már azonos telken álló – Kultúrház nagyterme tudja ellátni, ha szükség lesz rá.
A bölcsőde két csoportszobát tartalmaz, melyek mérete után 4 (négy) új parkolóhelyet kell biztosítani, amiből az egyiket – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – akadálymentes módon kell kialakítani. A bejárat közelében 6 férőhelyes kerékpártárolót is elhelyezünk. A bölcsőde udvarán szabadtéri játszóeszközöket fognak elhelyezni, fásítás és füvesítés mellett. A bölcsőde telkét beton kerítésoszlopokra rögzített, zártszelvény szelemenekre csavarozott acél trapézlemez mezőjű kerítéssel vesszük körbe, az utcafronton zárható kapuval.
Az építés engedélyköteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap (0-60 hónap) 10
2  Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új bölcsőde épület kivitelezése Tarnaleleszen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: +36 37785815
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 114545237
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti szerelés,
Villanyszerelés,
Ácsmunka, tetőfedés,
Konyhatechnológia,
akadálymentesítés (grafikai munka, honlap készítés)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TARNA '91 ÉPÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623265
Postai cím: Jókai Út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770212

Hivatalos név: Bafag Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62010632
Postai cím: Rózsa Út 12
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3250
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13859165210

Hivatalos név: WegroWygon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88093321
Postai cím: Gárdonyi Géza Út 20
Város: Recsk
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3245
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23291791210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges