Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19627/2019
CPV Kód:85121000-3
Ajánlatkérő:Kásád Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kásád Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96946925
Postai cím: Kossuth L. Utca 31.
Város: Kásád
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7827
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bosnyák Zoltán Lyubinkó
Telefon: +36 72574043
E-mail: szabolcs.tunyoghy@gmail.com
Fax: +36 72474168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kasad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kasad.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Praxisközösségi feladatok
Hivatkozási szám: EKR001203042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés praxisközösségi szolgáltatások nyújtására az EFOP1.8.2-17-2017-00034 kódszámú „Kásádi praxisközösség – a közösségi egészségi állapotának javításáért” projekt keretében.
1. rész: háziorvosi havi 15 óra, szakmai vezető heti 10 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra. népegészségügyi koordinátor heti 40 óra,
2. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
3. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
4. rész: háziorvosi havi 15 óra , ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
5. rész: háziorvosi havi 15 óra, ápoló havi 15 óra, egészségfelelősi heti 4 óra.
6. rész: gyermekorvos havi 15 óra.
7. rész: dietetikus heti 20 óra.
8. rész: gyógytornász: heti 30 óra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/10/14
Helyesen:
2019/10/17
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő összeállítása, és a minél nagyobb verseny biztosítása érdekében - figyelemmel a sok részajánlati körre is - az ajánlattételi határidőt plusz három nappal meghosszabbítja. A korábbi hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18884/2019.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben