Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19630/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, VII. ker. Alsó erdősor u. 14-16. Helyrajzi szám: 33599
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61639283
Postai cím: Garay Utca 5. 1. em. 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 20188227
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.efebe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges felújítása
Hivatkozási szám: EKR000960452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45430000-0
További tárgyak:45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. ker. Alsó erdősor u. 14-16.
Helyrajzi szám: 33599
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- Válaszfal bontása 84 m2
- Oldalfalvakolat készítése 260 m2
- Padlóburkolat bontása 242 m2
- Padlóburkolat készítése 242 m2
- Parkettafektetés csaphornyos parkettából 468 m2
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek, szekrények bontása 220 m2
- Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése 90 db
- Diszperziós falfesték lekaparása 2640 m2
- Felület glettelése 2640 m2
- Diszperziós festés 2640 m2
- Beépített bútorok készítése 102 db
- Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 18 db
- Kábelszerű vezeték elhelyezése 400 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16992 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp VII Bárdos L.Ált.I.ésGim. részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: epdeal@epdeal.hu
Telefon: +36 302787191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97991452
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45430000-0
További tárgyak:45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, VII. ker. Alsó erdősor u. 14-16.
Helyrajzi szám: 33599
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az alábbi jellemző munkarészek kerülnek kivitelezésre:
- Oldalfalvakolat készítése 188 m2
- Padlóburkolat bontása 182 m2
- Padlóburkolat készítése 182 m2
- Parkettafektetés csaphornyos parkettából 468 m2
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek, szekrények bontása 220 m2
- Komplett beltéri acél ajtók elhelyezése 90 db
- Diszperziós falfesték lekaparása 2460 m2
- Felület glettelése 2460 m2
- Diszperziós festés 2460 m2
- Beépített bútorok készítése 54 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91306398
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-DEAL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19412034
Postai cím: Simonffy Utca 33. fszt. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: epdeal@epdeal.hu
Telefon: +36 302787191
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelés során az építési beruházás teljesítéséhez olyan munkák elvégzése vált szükségtelenné, amelyeket felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre.
Felek a szerződés 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 91.306.398.- Ft+áfa, azaz kilencvenegymillió háromszázhatezer háromszázkilencvennyolc forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg.
Felek a szerződés 4.6 pontját az alábbiak szerint módosítják:
A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek összege 4.565.422.- Ft+ Áfa, azaz négymillió ötszázhatvanötezer négyszázhuszonkettő forint+ áfa.
Felek a szerződés 6.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:
A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 16.1 pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2019 (IX.15) Korm, rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja teljesítés igazolás kiállítását.
A végszámla tartalékkeret nélküli összege: 17.812.809.- Ft+ áfa, azaz tizenhétmillió nyolcszáztizenkettőezer nyolcszázkilenc forint + áfa.
VI.2.2) A módosítás okai folytatása:
Ez azt eredményezte, hogy a gondnok a kijelölt lakást így visszautasította, a visszautasított ingatlan helyett az Önkormányzat a szerződéses munka befejezéséig másik lakást kijelölni és átadásra előkészíteni nem tudott, ezért a tanterem kialakítása nem ezen szerződés keretein belül valósítja meg.
Ennél fogva a szerződésben foglalt gondnoki lakás átalakítása objektív okok miatt - a lakás nem adható át munkaterületnek- nem valósítható meg, így szükséges a tárgyi feladatok szerződésmódosítással történő kiemelése az alapszerződésből.
Jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, amennyiben az a vállalkozói díj módosításától (csökkentésétől) eltekintve nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit, így a felek jogait és kötelességeit, a Szerződés tárgyát és a Vállalkozó jelen szerződésmódosítással nem érintett feladatait, valamint a Szerződés típusát.
Jelen szerződésmódosítás eredményeként a Szerződés szerinti ellenérték annak 10%-át el nem érő módon csökken. A szerződés módosításra a kivitelezés 75%-os készültségi fokának elérése után került sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják a Szerződést.
A vállalkozói díj módosítását (csökkentését) szükségessé tévő körülmények a kivitelezés során valósultak meg. Ezen körülményeket felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában álló, Budapest VII. kerület, Alsó erdősor utca 14-16.sz. alatti iskolaépület részleges belső felújításának előkészítésekor a jelenlegi gondnoki lakás tanteremmé történő átalakítása is az elvégzendő feladatok közé került.
A gondnoki lakást használó személy átköltöztetése egy másik önkormányzati lakásba még a beruházás előkészítése előtt megkezdődött. Azonban a felkínált lakásban az iskolában folyó kivitelezési munkák megkezdése után jelentős beázás keletkezett, aminek a kijavításáról a szerződéses munkák befejezéséig az Önkormányzat nem tudott intézkedni.
folytatás a VI.2.1) pontban karakterhiány miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 97991452 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 91306398 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben