Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1964/2019
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CP-ANALITIKA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakodáné Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700/73055
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kancellaria.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés - Kutatásokhoz szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök, kisberendezések és tartozékok beszerzése
Hivatkozási szám: DEK-455
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi műszertartozékok beszerzése
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
További tárgyak:33793000-5
31514000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Kémiai épület, Kémiai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi műszertartozékok vagy azzal egyenértékű termékek szállítása30 tételben nettó 10 144 304 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívásikötelezettséget.
A 30 tétel összes darabszáma: 164.
Ssz. Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 1.5 ml-es mintatartó edény kupakkal AGILENT hplc/gc hez (Crimp top vial kit, clear vials, silver aluminumcaps, PTFE/red rubber septa) 500 db/doboz 1
2 6 kation standard oldat db 1
3 7 anion standard oldat db 1
4 DIONEX ICS-5000 AG elektród + polishing kit db 1
5 DIONEX AG17 védőoszlop, 4*50 mm db 2
6 DIONEX AERS™ 500 anion szupresszor db 1
7 DIONEX AS17 analitikai oszlop, 4*250 mm db 2
8 CE kvarckapilláris, 50 um ID, extended light path cs (40656/72 cm hosszú) db 10
9 DIONEX CERS500 kation szupresszor db 1
10 DIONEX CG12 védőoszlop, 4*50 mm db 1
11 DIONEX CS12 analitikai oszlop, 4*250 mm db 1
12 Deutérium lámpa, Thermo Fisher, DIONEX IC, 190-380 nm, 066347 db 2
13 Deutérium lámpa Agilent 8453 UV-Vis db 5
14 Deutérium lámpa Agilent 7100 CE készülékhez db 4
15 DIONEX mintatartó edény kupak, 5 ml 250 db/doboz 8
16 DIONEX mintatartó edény kupak, 0, 5 ml 250 db/doboz 8
17 Filter end-line eluens Thermo Fisher 045987 db 15
18 Gázkromatográfiás kolonna Agilent GCMS-hez, 30m 0.25mm 0.25u J&W DB-5 625, DuraGuard, 5 m db 1
19 Halogén lámpa Agilent G1103-60001 db 6
20 Hamilton fecskendő, Gastight® 1 ml 1725 C-XP db 11
21 Hamilton fecskendő, Gastight® 10 ml 1010 LT db 2
22 Hamilton fecskendő, Gastight® 100 ul 1710 LT db 11
23 Hamilton fecskendő, Gastight® 2.5 ml 1725 C-XP db 4
24 Hamilton fecskendő, Gastight® 250 ul 1725 LT db 11
25 Hamilton fecskendő, Gastight® 5 ml 1725 C-XP db 1
26 Hamilton fecskendő, Gastight® 50 ul 1705 LT db 9
27 Hamilton fecskendő, Gastight® 500 ul 1750 LT db 12
28 Mintatartó edény 0,5 ml (DIONEX) kupak nélkül 250 db/doboz 15
29 Mintatartó edény 5 ml (DIONEX) kupak nélkül 250 db/doboz 15
30 Wolfram lámpa, Thermo Fisher, DIONEX IC, 380-900 nm, 066348 db 2
Összesen: 164 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 005 - 006909

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 17 Elnevezés: Laboratóriumi műszertartozékok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CP-ANALITIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 98. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7709480 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.01.15.
A nyertes ajánlattevő egyetért a szerződés módosításával.
A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) cc) pont alapján készült.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33696500-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
További tárgyak:33793000-5
31514000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Kémia épület, Kémia Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi műszertartozékok vagy azzal egyenértékű termékek szállítása30 tételben nettó 10 144 304 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívásikötelezettséget.
A 30 tétel összes darabszáma: 164.
Ssz. Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 1.5 ml-es mintatartó edény kupakkal AGILENT hplc/gc hez (Crimp top vial kit, clear vials, silver aluminumcaps, PTFE/red rubber septa) 500 db/doboz 1
2 6 kation standard oldat db 1
3 7 anion standard oldat db 1
4 DIONEX ICS-5000 AG elektród + polishing kit db 1
5 DIONEX AG17 védőoszlop, 4*50 mm db 2
6 DIONEX AERS™ 500 anion szupresszor db 1
7 DIONEX AS17 analitikai oszlop, 4*250 mm db 2
8 CE kvarckapilláris, 50 um ID, extended light path cs (40656/72 cm hosszú) db 10
9 DIONEX CERS500 kation szupresszor db 1
10 DIONEX CG12 védőoszlop, 4*50 mm db 1
11 DIONEX CS12 analitikai oszlop, 4*250 mm db 1
12 Deutérium lámpa, Thermo Fisher, DIONEX IC, 190-380 nm, 066347 db 2
13 Deutérium lámpa Agilent 8453 UV-Vis db 5
14 Deutérium lámpa Agilent 7100 CE készülékhez db 4
15 DIONEX mintatartó edény kupak, 5 ml 250 db/doboz 8
16 DIONEX mintatartó edény kupak, 0, 5 ml 250 db/doboz 8
17 Filter end-line eluens Thermo Fisher 045987 db 15
18 Gázkromatográfiás kolonna Agilent GCMS-hez, 30m 0.25mm 0.25u J&W DB-5 625, DuraGuard, 5 m db 1
19 Halogén lámpa Agilent G1103-60001 db 6
20 Hamilton fecskendő, Gastight® 1 ml 1725 C-XP db 11
21 Hamilton fecskendő, Gastight® 10 ml 1010 LT db 2
22 Hamilton fecskendő, Gastight® 100 ul 1710 LT db 11
23 Hamilton fecskendő, Gastight® 2.5 ml 1725 C-XP db 4
24 Hamilton fecskendő, Gastight® 250 ul 1725 LT db 11
25 Hamilton fecskendő, Gastight® 5 ml 1725 C-XP db 1
26 Hamilton fecskendő, Gastight® 50 ul 1705 LT db 9
27 Hamilton fecskendő, Gastight® 500 ul 1750 LT db 12
28 Mintatartó edény 0,5 ml (DIONEX) kupak nélkül 250 db/doboz 15
29 Mintatartó edény 5 ml (DIONEX) kupak nélkül 250 db/doboz 15
30 Wolfram lámpa, Thermo Fisher, DIONEX IC, 380-900 nm, 066348 db 2
Összesen: 164 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10686062
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: CP-ANALITIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Amerikai út 98. fszt. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.1 Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 3.1. pontja a következőképpen rendelkezik a szerződés időbeli hatályát illetve a keretösszeget illetően:
Jelen Szerződés a megkötésétől számított 36 hónapos határozott időre vagy a
17. rész: nettó 7.709.480,- Ft, azaz nettó hétmillió-hétszázkilencezer-négyszáznyolcvan forint keretösszeg kimerüléséig jön létre. A Szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően a Vevő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt keretösszeget Eladó kárként nem érvényesítheti Vevővel szemben.
1.2 Szerződő felek az alapszerződés 3.1. pontjában foglalt keretösszeget közös megegyezéssel 2.976.582 Ft-al megemelik.
Mindezek alapján Felek az alapszerződés 3.1. pontját jelen szerződésmódosítással a következőképpen módosítják (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve)
3.1 Jelen Szerződés a megkötésétől számított 36 hónapos határozott időre vagy a
17. rész: nettó 10.686.062,- Ft, azaz nettó tízmillió-hatszáznyolcvanhatezer-hatvankét forint keretösszeg kimerüléséig jön létre. A Szerződés hatálya a hamarabb megvalósuló feltétel bekövetkeztéig tart. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően a Vevő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt keretösszeget Eladó kárként nem érvényesítheti Vevővel szemben.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alapszerz. szereplő eszk. beszerzésre kerültek, a szerz. szerinti nettó 7709480 Ft keret kimerült. A projekt jelen állása szerint a reakciókinetika alprojektben folyó kutatások intenzifikálódásával megnőtt az igény a projektben beszerzett kétcsatornás ionkromatográf használatára. A megnövekedett mintaszám a korábban megrendelt mintatartókon túlmenően további, nagyszámú mintatartó beszerzését követeli meg. A mérések során történő UV-detektálás a megnövekedett mérési idő miatt új wolfram és deutérium izzók beszerzését veti fel. Mivel ezeknek az izzóknak véges élettartama van és annak kimerülésével a komponensek nem detektálhatók, a mérések elvégzése ellehetetlenül. A kutatások során kationok kvantitatív meghatározása az alapvető cél, mely kationok elválasztására alkalmas kolonnákra is szükség van. Az ionkromatográf csak a korábban már megrendelt,speciális kialakítású mintatartókkal, izzókkal és kolonnákkal üzemeltethető, más típusú fogyóeszközök használatával a műszer működésképtelen.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7709480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10686062 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben