Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19642/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Felső-Szabolcsi Kórház
Teljesítés helye:4600 Kisvárda, Árpád utca 26, Hrsz.: 3553/16
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Szabolcsi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79528627
Postai cím: Árpád Utca 26.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalóné Salzmann Orsika Éva
Telefon: +36 45502100
E-mail: kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu
Fax: +36 45415252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kisvardakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kisvardakorhaz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai épület és detoxikáló kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000913182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kórház épületének bővítése detoxikálóval
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26, Hrsz.: 3553/16
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Detoxikáló:
Befoglaló mérete: 9,30 m x 3,95 m
Szintek száma: 1 (földszint)
Beépített alapterület: 36,74 m²
Épület nettó alapterület: 29,14 m²
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04604 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kórház épületének bővítése detoxikálóval
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18440409
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26, Hrsz.: 3553/16
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Detoxikáló:
Befoglaló mérete: 9,30 m x 3,95 m
Szintek száma: 1 (földszint)
Beépített alapterület: 36,74 m²
Épület nettó alapterület: 29,14 m²
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 18440409
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
"4.2 A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap."
Módosított:
"4.2 A szerződés teljesítésének időtartama: 5 hónap + 30 nap."
A VI.2.2) pont folytatása:
Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Vállalkozó által megajánlott egyes műszaki tartalmakat változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti műszaki feltételeit, a vállalkozási díjat, a teljesítési határidőt és az értékelési szempontokat sem, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.
A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentós új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás egyenértékű műszaki tartalmak cseréjén kívül más szerződéses tartalmat nem érint.
Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján:
A Szerződés teljesítése során Vállalkozó 2019. augusztus 1-jén építési napló bejegyzéssel jelezte, hogy a detoxikáló épület esetében a szerződés megkötésekor előre nem látható, rendkívüli, csapadékos, jelentós kárt okozó időjárás miatt aznap jelentós beázás történt. A bejárás során a beázás ténye megerősítésre került. A beázásra tekintettel szükségessé vált feladatok:
a beázott részen a gipszkarton burkolatot vissza kell bontani,
a felázott szerkezetet ki kell szárítani,
majd új gipszkarton burkolatot kell készíteni.
A felsorolt munkák ideje a szárítás miatt 25-30 nap.
A vállalkozó ezek alapján kérte a szerződés határidejének módosítását 30 nappal. A Megrendelő elfogadta a Vállalkozó kérését azzal a kiegészítéssel, hogy ha a szerkezetek kiszáradása gyorsabban megtörténik, úgy a Vállalkozó elóteljesít.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli időjárási körülmények a szerződéskötéskor előre nem voltak láthatóak, a fentiek szerint, szükséges a szerződés teljesítési határidejének módosítása. A részletes indokokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
a Módosítás a Kbt. rendelkezéseivel nem ellentétes, ugyanis: a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141. § (6) bek.:
A műszaki tartalmat érintően: A Szerződés teljesítésének megkezdését követően műszaki okokra (mint a teljesítés gyorsaságának növelése, gyorsabb munka és kevesebb nedvesség bevitel, jobb minőség, részletesen lásd a 1. sz. mellékletben) való tekintettel Vállalkozó szükségesnek látta egyes költségvetési tételek műszaki tartalmának módosítását, melyek a korábbiaknál műszakilag jobbak vagy egyenértékűek.
2.3. A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, ugyanis:
(Folytatás a VI.2.1 pontban.)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 18440409 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18440409 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben