Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19670/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:OSTFFYASSZONYFA, 085 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉP-ÚT 2000 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13666817
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 40.
Város: Ostffyasszonyfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9512
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mihácsi Szabolcs István
Telefon: +36 95394001
E-mail: ostffy@airplanet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ostffyasszonyfa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Földút javítása - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000095592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Földút javítása - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: OSTFFYASSZONYFA, 085 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Előkészítő földmunka, Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között
220 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Földmű vízszintes, felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban,talajosztály: I-IV. 220 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból, 800 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Irtás, parkosítás, Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 100 m2.
Közlekedés építési munkák, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Mechanikailag stabilizált alaprétegek, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban
Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcal 120 m3, Közlekedés építési munkák, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel,
Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics, CEM II 32,5 cement, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) 318,8625 m3,
Közlekedés építési munkák, Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, csúszózsalus betonfiniserrel, 1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 4/3 jelű pályaburkoló beton (C30) 706 m3. Forgalomkorlátozási terv 1db.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 , 1826201530

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07685 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Földút javítása - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-ÚT 2000 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29769113
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 13-1.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: eput2000@globonet.hu
Telefon: +36 95550007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30041765
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: OSTFFYASSZONYFA, 085 helyrajzi szám
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Előkészítő földmunka, Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 200,1-400,0 m között
220 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Földmű vízszintes, felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban,talajosztály: I-IV. 220 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból, 800 m3, Alépítményi munkák, Irtás, föld- és sziklamunka, Irtás, parkosítás, Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm 100 m2.
Közlekedés építési munkák, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Mechanikailag stabilizált alaprétegek, Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban
Útépítési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcal 120 m3, Közlekedés építési munkák, Útburkolatalap és makadámburkolat készítése, Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése utókezeléssel,
Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics, CEM II 32,5 cement, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) 318,8625 m3,
Közlekedés építési munkák, Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, csúszózsalus betonfiniserrel, 1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 4/3 jelű pályaburkoló beton (C30) 706 m3. Forgalomkorlátozási terv 1db.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30041765
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-ÚT 2000 Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29769113
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 13-1.
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: eput2000@globonet.hu
Telefon: +36 95550007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az AGRÁR OFFA Kft. - mint a térség meghatározó mezőgazdasági tevékenységet végző társasága- a kivitelezés során kérelemmel fordult Megrendelőhöz miszerint a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenysége során a szántóföldi művelési ágazatban a nyári időszakban a szerződés tárgyát képező földúton jelentős forgalmat bonyolítanak le mezőgazdasági erőgépeik. Olyan földterületen, táblákon gazdálkodnak, amelyek feltárása, megközelítése kizárólag ezen a szóban forgó földúton keresztül lehetséges. Mérlegelve és a lehető legoptimálisabban ütemezve a növénytermesztési feladatokat, az érintett szántóföldeken végzendő munkafolyamatokat, tekintettel a nyári betakarítási munkákra a gazdasági társaság kérelmezte, hogy a felújítással érintett földutat 2019. június 5. és 25-e közötti időszakban korlátlanul használhassa. Amennyiben az érintett területeinkről a betakarítást nem tudta volna elvégezni, úgy a gazdasági társaság az állattartó telepén lévő szarvasmarha állomány téli takarmányszükségletének biztosításához vásárolni kényszerült volna takarmányt, és ez jelentős többletköltséggel járt volna, nem beszélve arról, hogy a betakarítás meghiúsulásával a termény a földeken maradt és tönkrement volna, beláthatatlan károkat okozva.
A kérelemmel összhangban Megrendelő egyeztetett Vállalkozóval. Az egyeztetés alapján Vállalkozó munkaszervezése és organizációja során alkalmazkodott a felmerült igényhez, amely következtében azonban az eredeti 150 napos szerződéses határidőhöz képest egy kisebb arányú további 20 napon határidő igénye keletkezett. Az igény mértéke és az akadályoztatás mértéke összhangban áll egymással, a szerződés véghatáridejének 20 nappal történő módosítása indokolt.
2. Az út tervezett nyomvonala regionális gázvezeték hálózat felett épül. A tervezés- kivitelezés közötti időszakban a területen levonuló jelentős mennyiségű csapadék több esetben a gázvezeték feletti földutat kimosta, a földút pályaszerkezetének szerkezeti összetételét gyengítette. A tervezett beton burkolat építés technológia kivitelezése (tömörítési eljárás) a gázvezeték hálózaton hibát okozhat. Technológia váltás keretében a beépítésre javasolt aszfaltburkolatok tömörítését un. oszcillációs tömörítő henger alkalmazásával tudta Vállalkozó megvalósítani, amely a tömörítési eljárás miatt a függőleges irányú (gázvezeték felé irányuló) rezgést minimálisra csökkentette. A vonatkozó technológia műszakilag egyenértékűnek tekinthető az eredeti technológiával, figyelembe véve a felmerült biztonsági kockázatot is. A Felek az új technológiai megvalósításnak megfelelően módosították a költségvetés tételeit, egyúttal Megrendelő a Támogatási jogviszonya vonatkozásában is gondoskodik a változások átvezetéséről.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az AGRÁR OFFA Kft. - mint a térség meghatározó mezőgazdasági tevékenységet végző társasága- a kivitelezés során kérelemmel fordult Megrendelőhöz miszerint a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenysége során a szántóföldi művelési ágazatban a nyári időszakban a szerződés tárgyát képező földúton jelentős forgalmat bonyolítanak le mezőgazdasági erőgépeik.Mérlegelve és a lehető legoptimálisabban ütemezve a növénytermesztési feladatokat, az érintett szántóföldeken végzendő munkafolyamatokat, tekintettel a nyári betakarítási munkákra a gazdasági társaság kérelmezte, hogy a felújítással érintett földutat 2019. június 5. és 25-e közötti időszakban korlátlanul használhassa. A kérelemmel összhangban Megrendelő egyeztetett Vállalkozóval. Az egyeztetés alapján Vállalkozó munkaszervezése és organizációja során alkalmazkodott a felmerült igényhez, amely következtében azonban az eredeti 150 napos szerződéses határidőhöz képest egy kisebb arányú további 20 napos indokolt határidő igénye keletkezett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30041765 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30041765 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás jogcímei a Kbt. 141. § (6) bek. és 141. § (4) bekezdése c) pontja, azonban a hirdetménykezelési felület adottságaira tekintettel a VI. 2.2) pontban kizárólag az egyik jogcím feltüntetésére került sor.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben