Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19672/2019
CPV Kód:45112000-5
Ajánlatkérő:Écs Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Écs, 2320. hrsz. Kereszthorog utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Écs Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18369544
Postai cím: Fő Út 94
Város: Écs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Écs, 2320 hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001131952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 108 m hosszban 3,0-4,0 m magassággal, 1,00 m széles vb. alaplemezzel létesül egy talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A felmenő szerkezet ZSE-40 zsalukő
elemes C30/37-XC2-16-F3 monolit vb. szerkezetA támfalat kavics hátszivárgó és vízkivezető csősor vízteleníti. A fedlap folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél magassági vonalvezetését. Víztelenítés négy helyen elhelyezett ejtőcsövön át az alsó
vápás útra történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (vápás út felé) lejtetve kell kialakítani.
A fedlap felett 2,5-3,5 m magas, 1:1 hajlású rézsűvel kell a partéli szakadásokat lerézsűzni. A támfal mögötti kiomlások visszatöltése 50 kg/m3 cementtel stabilizált helyi anyaggal történhet. A rézsűvédelmet humuszterítés, füvesítés és kókusz rostmatrac mechanikai védelem biztosítja. Enélkül a rézsűn sárfolyások keletkeznének a fű megerősödéséig. A falat két sorban sakktábla- eltolással 3,0 m-enként ferde szögben befúrt injektált ( hagymásított) talajhorgonyok rögzítik a mértékadó csúszólap mögötti stabil talajösszletbe. A vasbeton támfala taz EUROCODE-7 szabvány szeri nt méreteztük ,a partfalon
lecsúszni kívánó földék nyomására, melyet a támfal vesz fel . A körömvonali előre- hátra talpaló és horgonyokkal rögzített szögtámfal szerkezet . A támfal vasbeton keresztmetszeteit is ellenőriztük, az megfelel a földék -nyomásból és a feszítő
horgonyerőből származó igénybevételekre. A támfal alaplemezére ható kedvező passzív földnyomást leredukáltuk. A hátfal - súrlódást a biztonság javára elhanyagoltuk.
Az alap alatt 20 cm homokos kavics talajcserét terveztünk az elcsúszás elleni biztonság növelése érdekében, illetve az alap alatti homok talajt elő kell tömöríteni az ágyazat elkészítése előtt. A szerkezetet nem a végtelen féltér aktív földnyomására-, hanem a fal mögött meglazuló földék ferde sík csúszólapja mentén kimetsző földék - nyomásra méreteztük. A feltöltésben és a homokban kohéziót nem lehet figyelembe venni . A szerkezetre közúti teher nem hat.
A tervezett szerkezetek a fenti paraméterekkel billenésre, talajtörésre és elcsúszásra egyaránt megfelelnek.
A támfal alapja 1,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat létesül. A zúzottkő ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az alap alatti lazább homok összletet Trρ=
95%-ra elő kell tömöríteni. Alapozási sík: 156,00-165,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett-, elő- tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Az alapozási sík a fagyhatár és a kemény homok réteg helyzetének figyelembe vételével kivitelezéskor kisebb mértékben módosítható, igazodva a tömör homoktalaj mélységi helyzetéhez.
A munkagödröt alapozáskor hegy- oldalon a partél lerézsűzését követően a pergések ellen 200 g/m2 -es geootextíliával kell fedni. Az alapot a terep lejtéshez igazodva le kell lépcsőzni. A lépcső homloksík eltolása 1,00 m. Dilatáció 30 m-enként szükséges, dilatációnál az alaplépcső homloksík eltolás nélkül alakítható ki ( ha oda esik).
A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve kisebb enyhe törésekkel, közel egyenes alaprajzzal készül, 108 m hosszban, alsó végén a Pénzes- horog közútja mellett befordítva. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 3,0-4,0 m , vastagsága 40 cm, anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése kb. 8 %. Fedlap szint: 160,80-169,80 m.Bf. A fedlap- folyóka víztelenítése 4 helyen elhelyezett NÁ 200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út
felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 46805210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Écs, 2320. hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Écs, 2320. hrsz. Kereszthorog utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 108 m hosszban 3,0-4,0 m magassággal, 1,00 m széles vb. alaplemezzel létesül egy talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A felmenő szerkezet ZSE-40 zsalukő
elemes C30/37-XC2-16-F3 monolit vb. szerkezetA támfalat kavics hátszivárgó és vízkivezető csősor vízteleníti. A fedlap folyóka -szelvénnyel épül, az követi a partél magassági vonalvezetését. Víztelenítés négy helyen elhelyezett ejtőcsövön át az alsó
vápás útra történhet. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele (vápás út felé) lejtetve kell kialakítani.
A fedlap felett 2,5-3,5 m magas, 1:1 hajlású rézsűvel kell a partéli szakadásokat lerézsűzni. A támfal mögötti kiomlások visszatöltése 50 kg/m3 cementtel stabilizált helyi anyaggal történhet. A rézsűvédelmet humuszterítés, füvesítés és kókusz rostmatrac mechanikai védelem biztosítja. Enélkül a rézsűn sárfolyások keletkeznének a fű megerősödéséig. A falat két sorban sakktábla- eltolással 3,0 m-enként ferde szögben befúrt injektált ( hagymásított) talajhorgonyok rögzítik a mértékadó csúszólap mögötti stabil talajösszletbe. A vasbeton támfala taz EUROCODE-7 szabvány szeri nt méreteztük ,a partfalon
lecsúszni kívánó földék nyomására, melyet a támfal vesz fel . A körömvonali előre- hátra talpaló és horgonyokkal rögzített szögtámfal szerkezet . A támfal vasbeton keresztmetszeteit is ellenőriztük, az megfelel a földék -nyomásból és a feszítő
horgonyerőből származó igénybevételekre. A támfal alaplemezére ható kedvező passzív földnyomást leredukáltuk. A hátfal - súrlódást a biztonság javára elhanyagoltuk.
Az alap alatt 20 cm homokos kavics talajcserét terveztünk az elcsúszás elleni biztonság növelése érdekében, illetve az alap alatti homok talajt elő kell tömöríteni az ágyazat elkészítése előtt. A szerkezetet nem a végtelen féltér aktív földnyomására-, hanem a fal mögött meglazuló földék ferde sík csúszólapja mentén kimetsző földék - nyomásra méreteztük. A feltöltésben és a homokban kohéziót nem lehet figyelembe venni . A szerkezetre közúti teher nem hat.
A tervezett szerkezetek a fenti paraméterekkel billenésre, talajtörésre és elcsúszásra egyaránt megfelelnek.
A támfal alapja 1,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat létesül. A zúzottkő ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az alap alatti lazább homok összletet Trρ=
95%-ra elő kell tömöríteni. Alapozási sík: 156,00-165,00 m.Bf. Az alaplemezt a termett-, elő- tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Az alapozási sík a fagyhatár és a kemény homok réteg helyzetének figyelembe vételével kivitelezéskor kisebb mértékben módosítható, igazodva a tömör homoktalaj mélységi helyzetéhez.
A munkagödröt alapozáskor hegy- oldalon a partél lerézsűzését követően a pergések ellen 200 g/m2 -es geootextíliával kell fedni. Az alapot a terep lejtéshez igazodva le kell lépcsőzni. A lépcső homloksík eltolása 1,00 m. Dilatáció 30 m-enként szükséges, dilatációnál az alaplépcső homloksík eltolás nélkül alakítható ki ( ha oda esik).
A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve kisebb enyhe törésekkel, közel egyenes alaprajzzal készül, 108 m hosszban, alsó végén a Pénzes- horog közútja mellett befordítva. A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 3,0-4,0 m , vastagsága 40 cm, anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése kb. 8 %. Fedlap szint: 160,80-169,80 m.Bf. A fedlap- folyóka víztelenítése 4 helyen elhelyezett NÁ 200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út
felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás vállalt időtartama – egész naptári hónapban megadva (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár a teljes kivitelezésre (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Écs, 2320. hrsz. (Kereszthorog u.) partfal 2. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: baranyagep2010@gmail.com
Telefon: +36 305729552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11735421202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48377500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46805210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241

Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11735421202

Hivatalos név: Zala-Sadek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62695534
Postai cím: Dalos Utca 14.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868548220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges