Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19683/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Berente Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3704 Berente hrsz.: 0290
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Obenterv építő kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berente Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46384272
Postai cím: Esze Tamás Utca 18
Város: Berente
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Roza László István
Telefon: +36 46411435
E-mail: rozalaszloistvan@berente.hu
Fax: +36 46411435
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berente.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Faház-szociális épület szabadidőparkban
Hivatkozási szám: EKR001165522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ingatlan külterületen fekszik, a település Ny-i végén. A helyszínt szabadidő parknak használják. A Településhez közeli helyen a sportolásra alkalmas aszfaltozott kispálya, és mellé még egy fitnesz berendezéseket tartalmazó területet is kialakítottak. Ezek mellé kerül egy rönkház, amely a falunap és egyéb rendezvények idejére biztosítja az ott fellépő személyek minimális szociális igényeit: öltöző, wc használatát.
A terület K-i irányban enyhén lejt. Az épület nyeregtetővel, cserépfedéssel kerül kialakításra, közel az erdő határához elhelyezve. Az épület megvalósítása mellett még térburkolat készül a mobil színpad felépítésének helyszínén.
ALAPOZÁS
Betonból sávalap készül 50 cm szélességben
A sávalap tetején vb talpgerenda készül 30/30cm keresztmetszettel
SZIGETELÉS
Talajnedvesség elleni szigetelés:
A falazott szerkezet alatt, és a földszinti padlószerkezetben készül.
Anyaga: Villas E-G 45/F/K 2 rétegben
Hőszigetelés
Földszinti padló hőszigetelésre kerül.
Anyaga: 10 cm vastag Austrotherm Grafit 150
A Tető síkjában Isotech 16 cm vtg hőszigetelő rendszer készül.
A lábazatra 15 cm vg extrudált hőszigetelés készül.
vb koszorú előtt 5 cm vtg heratekta hőszigetelés készül.
FELMENŐ FALAZAT:
Gerendaház készül 25 cm vastagságban, ragasztó habbal szigetelve.
Nyílásáthidalás: Fa gerendák átfuttatásával történik.
FÖDÉM- TETŐ
Nyeregtető készül hagyományos ácsszerkezettel, csavaros átkötésekkel megerősítve, cserép fedéssel.
Tető hajlásszöge: 25°
Talpszelemenek lefogatása 1,5 m-ként történik M 12-es csavarral, melyek a fa gerengába van függőlegesen befűzve.
A faanyag keresztmetszeti méretei:
Talpszelemen 15/15 cm
Derékszelemen 15 átmérőjű rönkfa
Taréjszelemen 15 átmérőjű rönkfa
Szarufa 7/15 cm
A faanyag tűzvédelméről és gombamentesítő kezeléséről gondoskodni kell.
TETŐFEDÉS
Terran Zenit Grafit tetőcseréppel készül, a kiegészítő elemek alkalmazásával, hófogó elhelyezésével.
NYÍLÁSZÁRÓK ÁRNYÉKOLÓK
Fa szerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott U= 1,1 W/m2K (3 rétegű) Teljesítmény jellemző: légzáróság 4,0
BÁDOGOZÁS
A tetőszerkezeten a tetőfedési rendszer kiegészítő elemeit kell felhasználni. A csapadékvíz elvezetése VM zinc csatorna rendszer. A csapadékvíz elvezetése folyókán keresztül történik. Saját telken belül kell megoldani a víz elvezetést, szikkasztást. Az ablakokba festett alumínium vízvető készül, vízorral.
VÁLASZFALAK
10 cm vtg könnyűszerkezetes válaszfal: CW75 acél profillal kialakított, gipszkarton burkolattal ellátott.
BURKOLATOK
Padlóburkolatok:
A külső térben csúszásmentes, fagyálló padlóburkolat készül PEI 4 keménységű anyag felhasználásával.
Oldalfal burkolatok
A belső válaszfal felületen glettelés és diszperzit festés készül. Az eü-i helyiségekben csempe falburkolat készül 2,10 rn magasságig.
A külső homlokzat favédelemmel ellátott fafelület, fenyő színben.
Belső terek kiszellőztetése közvetlen úton történik (ablak).
HOMLOKZAT KIALAKÍTÁS
Lábazati, vakolat szürke színben
Nyílászárók
Fenyő lazúrral ellátott fanyílászárók.
Tetőfedés anyaga
Grafit színű cserépfedés
Eresz képzés anyaga, színe
Sadolin dió színű mázolással ellátott gyalult fafelület.
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNY
Mivel időszakos használatra készül, fűtés nélkül, nem hosszantartó emberi tartózkodásra, így energetikai követelménye nincs. Ennek ellenére a tetőszerkezetbe hő csillapítás céljából hőszigetelés kerül beépítésre.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35564043 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Faház-szociális épület szabadidőparkban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3704 Berente hrsz.: 0290
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlan külterületen fekszik, a település Ny-i végén. A helyszínt szabadidő parknak használják. A Településhez közeli helyen a sportolásra alkalmas aszfaltozott kispálya, és mellé még egy fitnesz berendezéseket tartalmazó területet is kialakítottak. Ezek mellé kerül egy rönkház, amely a falunap és egyéb rendezvények idejére biztosítja az ott fellépő személyek minimális szociális igényeit: öltöző, wc használatát.
A terület K-i irányban enyhén lejt. Az épület nyeregtetővel, cserépfedéssel kerül kialakításra, közel az erdő határához elhelyezve. Az épület megvalósítása mellett még térburkolat készül a mobil színpad felépítésének helyszínén.
ALAPOZÁS
Betonból sávalap készül 50 cm szélességben
A sávalap tetején vb talpgerenda készül 30/30cm keresztmetszettel
SZIGETELÉS
Talajnedvesség elleni szigetelés:
A falazott szerkezet alatt, és a földszinti padlószerkezetben készül.
Anyaga: Villas E-G 45/F/K 2 rétegben
Hőszigetelés
Földszinti padló hőszigetelésre kerül.
Anyaga: 10 cm vastag Austrotherm Grafit 150
A Tető síkjában Isotech 16 cm vtg hőszigetelő rendszer készül.
A lábazatra 15 cm vg extrudált hőszigetelés készül.
vb koszorú előtt 5 cm vtg heratekta hőszigetelés készül.
FELMENŐ FALAZAT:
Gerendaház készül 25 cm vastagságban, ragasztó habbal szigetelve.
Nyílásáthidalás: Fa gerendák átfuttatásával történik.
FÖDÉM- TETŐ
Nyeregtető készül hagyományos ácsszerkezettel, csavaros átkötésekkel megerősítve, cserép fedéssel.
Tető hajlásszöge: 25°
Talpszelemenek lefogatása 1,5 m-ként történik M 12-es csavarral, melyek a fa gerengába van függőlegesen befűzve.
A faanyag keresztmetszeti méretei:
Talpszelemen 15/15 cm
Derékszelemen 15 átmérőjű rönkfa
Taréjszelemen 15 átmérőjű rönkfa
Szarufa 7/15 cm
A faanyag tűzvédelméről és gombamentesítő kezeléséről gondoskodni kell.
TETŐFEDÉS
Terran Zenit Grafit tetőcseréppel készül, a kiegészítő elemek alkalmazásával, hófogó elhelyezésével.
NYÍLÁSZÁRÓK ÁRNYÉKOLÓK
Fa szerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott U= 1,1 W/m2K (3 rétegű) Teljesítmény jellemző: légzáróság 4,0
BÁDOGOZÁS
A tetőszerkezeten a tetőfedési rendszer kiegészítő elemeit kell felhasználni. A csapadékvíz elvezetése VM zinc csatorna rendszer. A csapadékvíz elvezetése folyókán keresztül történik. Saját telken belül kell megoldani a víz elvezetést, szikkasztást. Az ablakokba festett alumínium vízvető készül, vízorral.
VÁLASZFALAK
10 cm vtg könnyűszerkezetes válaszfal: CW75 acél profillal kialakított, gipszkarton burkolattal ellátott.
BURKOLATOK
Padlóburkolatok:
A külső térben csúszásmentes, fagyálló padlóburkolat készül PEI 4 keménységű anyag felhasználásával.
Oldalfal burkolatok
A belső válaszfal felületen glettelés és diszperzit festés készül. Az eü-i helyiségekben csempe falburkolat készül 2,10 rn magasságig.
A külső homlokzat favédelemmel ellátott fafelület, fenyő színben.
Belső terek kiszellőztetése közvetlen úton történik (ablak).
HOMLOKZAT KIALAKÍTÁS
Lábazati, vakolat szürke színben
Nyílászárók
Fenyő lazúrral ellátott fanyílászárók.
Tetőfedés anyaga
Grafit színű cserépfedés
Eresz képzés anyaga, színe
Sadolin dió színű mázolással ellátott gyalult fafelület.
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNY
Mivel időszakos használatra készül, fűtés nélkül, nem hosszantartó emberi tartózkodásra, így energetikai követelménye nincs. Ennek ellenére a tetőszerkezetbe hő csillapítás céljából hőszigetelés kerül beépítésre.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Faház-szociális épület szabadidőparkban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Obenterv építő kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15718886
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: obenepitokft@gmail.com
Telefon: +36 706003667
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27353715
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35564043
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészet.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Obenterv építő kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15718886
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25339994242

Hivatalos név: Majoros És Társa Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69705656
Postai cím: Kassai Út 13
Város: Abaújszántó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3881
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11449258205

Hivatalos név: BERING 2000 Beruházási és Ingatlanbecslő korlátlan felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16174962
Postai cím: Estike Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11441360205

Hivatalos név: We Are The Best Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93866992
Postai cím: II János Pál pápa Tér 15 fsz.139
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24985743242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges