Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:19685/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Mogyoróska Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Mogyoróska Külterületi út 0107 hrsz. Mogyoróska Külterületi út 0118 hrsz. Mogyoróska Külterületi út 0163 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mogyoróska Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79245904
Postai cím: Fő Út 58.
Város: Mogyoróska
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3893
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Zoltán
Telefon: +36 46387531
E-mail: info@mogyoroska.hu
Fax: +36 46387531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mogyoroska.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Mogyoróskán
Hivatkozási szám: EKR000093772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Mogyoróskán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mogyoróska Külterületi út 0107 hrsz.
Mogyoróska Külterületi út 0118 hrsz.
Mogyoróska Külterületi út 0163 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mezőgazdasági- és lakossági igénybevétel céljából felújításra kerülő utak a 0107-, a 0118 és a 0163 hrsz-ú útterületeken kerültek betervezésre. Az utak felújításának tervezése során úgy választottuk meg azok vonalvezetésének paramétereit, hogy az út telekhatárán belül maradjunk.
A utak vízszintes vonalvezetésének paraméterei a részletes helyszínrajzokról és a hosszszelvényekről leolvashatók. A tervezett utak egyenesekből- és az azokat összekapcsoló ívekből tevődnek össze. Az alkalmazott minimális ívsugár 15 m-es sugarú, míg a legnagyobb ív 1000 m-es sugárral került megtervezésre.
Az utak magassági vonalvezetését a lehető legnagyobb mértékben a meglévő terephez igazítottuk a csapadékvíz lefolyási módjának megtartása érdekében.
A helyszínrajzokon a vízszintes vonalvezetés adatai, a keresztszelvényeken a jelenlegi és a tervezett állapot magassági adatai, míg a hossz-szelvényen a vízszintes és magassági vonalvezetés adatai is feltüntetésre kerültek.
Keresztmetszeti kialakítás:
A tervezett utak 4,0 m széles koronával, azon belül pedig 3,0 m széles, egyirányú, 3,5%-os oldalesésű burkolattal és 0,50-0,50 méteres földpadkával kerültek megtervezésre, jórészt követve a terep esését.
A keresztszelvényeken a jelenlegi állapot vékony vonallal történő feltüntetése mellett a tervezett műszaki megoldásokat vastag vonallal szemléltetve ábrázoltuk.
A tervezés során a következő pályaszerkezetek az alábbi rétegrenddel kerülnek kialakításra:
1. Útburkolat:
- 25 cm 32/50 felső zúzottkő réteg
- 20 cm M56 zúzottkőalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- 1 réteg geotextília
2. Padka:
- 10 cm földpadka helyi anyagból
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszám azonosító:1827232470

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16155 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Mogyoróskán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: 06204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0636441510
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78556908
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Mogyoróska Külterületi út 0107 hrsz.
Mogyoróska Külterületi út 0118 hrsz.
Mogyoróska Külterületi út 0163 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mezőgazdasági- és lakossági igénybevétel céljából felújításra kerülő utak a 0107-, a 0118 és a 0163 hrsz-ú útterületeken kerültek betervezésre. Az utak felújításának tervezése során úgy választottuk meg azok vonalvezetésének paramétereit, hogy az út telekhatárán belül maradjunk.
A utak vízszintes vonalvezetésének paraméterei a részletes helyszínrajzokról és a hosszszelvényekről leolvashatók. A tervezett utak egyenesekből- és az azokat összekapcsoló ívekből tevődnek össze. Az alkalmazott minimális ívsugár 15 m-es sugarú, míg a legnagyobb ív 1000 m-es sugárral került megtervezésre.
Az utak magassági vonalvezetését a lehető legnagyobb mértékben a meglévő terephez igazítottuk a csapadékvíz lefolyási módjának megtartása érdekében.
A helyszínrajzokon a vízszintes vonalvezetés adatai, a keresztszelvényeken a jelenlegi és a tervezett állapot magassági adatai, míg a hossz-szelvényen a vízszintes és magassági vonalvezetés adatai is feltüntetésre kerültek.
Keresztmetszeti kialakítás:
A tervezett utak 4,0 m széles koronával, azon belül pedig 3,0 m széles, egyirányú, 3,5%-os oldalesésű burkolattal és 0,50-0,50 méteres földpadkával kerültek megtervezésre, jórészt követve a terep esését.
A keresztszelvényeken a jelenlegi állapot vékony vonallal történő feltüntetése mellett a tervezett műszaki megoldásokat vastag vonallal szemléltetve ábrázoltuk.
A tervezés során a következő pályaszerkezetek az alábbi rétegrenddel kerülnek kialakításra:
1. Útburkolat:
- 25 cm 32/50 felső zúzottkő réteg
- 20 cm M56 zúzottkőalap
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- 1 réteg geotextília
2. Padka:
- 10 cm földpadka helyi anyagból
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78556908
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40304014
Postai cím: Mikszáth Kálmán Utca 5.
Város: Mezőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3375
Ország: Magyarország
E-mail: nemethutkft@t-online.hu
Telefon: +36 204443475
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36441510
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„II./
Teljesítési határidő
1./ A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.
A kivitelezés végső befejezésének időpontja: 2019. december 31.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláíráskor lép hatályba.
Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Azon körülményt, hogy az útszakaszokon elhelyezkedő fa és bozót kitermelésére, elszállítására vonatkozó engedély 5 hónapos időtartamra megtiltja a fakivágásokat, ezáltal akadályozza a kivitelezési munkálatok folytatását kellő gondosság tanúsítása mellett sem volt Felek által előrelátható.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 2019 január 16. napján kelt BO-08/KT/00129-2/2019 ügyiratszámú határozatában a kivitelezés helyén a tervezett fakivágást előírások betartása mellett engedélyezte. Az előírások alapján fakitermelést, faanyagszállítást csak vegetációs, illetve költési időszakon kívül lehet elvégezni, a 2019. március 15. és 2019. augusztus 15. közötti időszakban ilyen tevékenység nem végezhető.
Ezt követően a 0118 hrsz-ú út esetében a külterületi út geodéziai kimérését követően mutatkozott az a probléma, hogy a korábbi években kitaposott út nem a jogi határokon belül húzódik, ezért kivitelezés helyéül szolgáló útszakasz (cca. 500 fm) esetében a kimérést követően kialakuló jogi határ kitűzésének megfelelően fakivágás vált szükségessé.
Ajánlatkérő az érintett szakasz vonatkozásában a természetvédelmi hatósági engedély hosszabbítását kezdeményezte Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Ter
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78556908 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78556908 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben