Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:19706/2019
CPV Kód:34300000-0
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cad Consulting Kft.;Iveen Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészei
Hivatkozási szám: EKR000768102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészei
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti
telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (5) bekezdése szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 25.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A felmerülő igények függvényében kerül sor az adott közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek. b) pont szerint közvetlen megrendeléssel vagy a verseny újranyitásával.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Személygépjárművek és speciális célgépek alkatrészeinek beszerzése, különböző típusú gépjárművekhez és célgépekhez 4198 db mennyiségi egység/12 hónap. A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlatkérő a személy-, kisteher- és tehergépjárművek, valamint a speciális célgépek és munkagépek alkatrészigényeit az eljárás első részében az ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg, versenyújranyitás esetén, azaz az eljárás további részeiben pedig az adott versenyújranyitási eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02562 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészei
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cad Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99186452
Postai cím: Riminyáki Út 100
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: cadconsultingkft@gmail.com
Telefon: +36 202039836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Iveen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80479217
Postai cím: Almássy Tér 17. 1. emelet 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: levi@azautom.hu
Telefon: +36 70/3784977
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti
telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (5) bekezdése szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 25.000.000,- Ft.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
A felmerülő igények függvényében kerül sor az adott közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek. b) pont szerint közvetlen megrendeléssel vagy a verseny újranyitásával.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Személygépjárművek és speciális célgépek alkatrészeinek beszerzése, különböző típusú gépjárművekhez és célgépekhez 4198 db mennyiségi egység/12 hónap. A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek.
Ajánlatkérő a személy-, kisteher- és tehergépjárművek, valamint a speciális célgépek és munkagépek alkatrészigényeit az eljárás első részében az ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg, versenyújranyitás esetén, azaz az eljárás további részeiben pedig az adott versenyújranyitási eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27490000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cad Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99186452
Postai cím: Riminyáki Út 100
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: cadconsultingkft@gmail.com
Telefon: +36 202039836
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Iveen Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80479217
Postai cím: Almássy Tér 17. 1. emelet 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: levi@azautom.hu
Telefon: +36 70/3784977
Internetcím(ek): (URL) www.azautom.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Megállapodás 5.1. pontjának eredeti szövege:
A Keretmegállapodás keretösszege nettó 25.000.000,- Ft, azaz nettó huszonötmillió forint, amely keretösszeg erejéig a Közvetlen Megrendelésekre, illetve az Egyedi Szerződések megkötésére sor kerülhet.
A Megállapodás 5.1. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A keretösszeg módosításának feltétele, hogy az ellenérték növekedése nem érheti el az eredeti keretmegállapodás nettó értékének a 10%-át. A Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 5.1 pontjában foglalt eredeti nettó 25.000.000 Ft-os keretösszeg módosítását követően a kifizetett ellenérték nem haladhatja meg a 27.500.000,- Ft-ot, így a Keretmegállapodás keretösszege: nettó 27.490.000,- Ft, azaz nettó huszonhétmillió-négyszázkilencvenezer forint.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Budapest Főváros Önkormányzatával érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés előírja a folyamatos rendelkezésre állást, így az üzembiztonságos működés fenntartásához a szerződés módosítása szükséges.
A szerződés ellenértékének növekedése nem éri el a 10%-ot, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27490000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben