Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19707/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Cserszegtomaj, Barát utca Cserszegtomaj, Nyárfa utca Cserszegtomaj, Akácfa utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65170487
Postai cím: Dr. Bakonyi Károly Utca 1.
Város: Cserszegtomaj
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8372
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Cserszegtomaj, út-és padka helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000826022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Cserszegtomaj, út-és padka helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Cserszegtomaj, Barát utca
Cserszegtomaj, Nyárfa utca
Cserszegtomaj, Akácfa utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Barát utcai szakaszon a helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Aszfalt burkolatos út készítése 529 m hosszban, 3,20 m koronaszélességgel
(0+000-0+529 km.sz.), a csatlakozó utaknál delta- torkolatokkal
- Nyárfa utcában 24,8 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Hajnal utcában 6,0 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Mély utcában 15,6 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 60-60 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
törmelék anyag ( mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az aszfaltbeton pályaszerkezet alatt 25-30 cm vastag M-
50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül Trρ=97%
tömörséggel. Erre kerül a 6 cm vastag AC-11 aszfaltbeton anyagú vízzáró aszfaltbeton
pályaszerkezet. A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 3%-ot lejtetve kell kialakítani.
A Nyárfa utcai szakaszon helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- CKT erősített beton út készítése 240 m hosszban, 3,00 m koronaszélességgel
(0+000-0+240 km.sz.)
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 50-50 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
törmelék anyag ( mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az erősített CKT beton pályaszerkezet alatt 25-30 cm
vastag M-50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül
Trρ=97% tömörséggel.
A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 5-6 %-ot lejtetve kell kialakítani.
Az Akácfa utcai szakaszon helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Aszfalt burkolatos út készítése 250,9 m hosszban, 4,80 m koronaszélességgel
(0+000-0+225,7 km.sz.), a csatlakozó Diófa utcánál 25,2 m hosszban deltatorkolattal,
a károsodott aszfal burkolati szakaszok sávos visszaépítésével
- kiemelt szegélyek bontása és visszaépítése
- 16,5 m hosszban a burkolt árok újjáépítése
- két vízbevezető surrantó (S-1, S2) építése 5-5 m hosszban
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 50-50 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
aszfalt-törmelék (mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az aszfaltbeton pályaszerkezet alatt 25-30 cm vastag M-
50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül Trρ=97%
tömörséggel. Erre kerül a CKT aljzat és a 6 cm vastag AC-11 aszfaltbeton anyagú
vízzáró aszfaltbeton pályaszerkezet ott, ahol a károsodások ténylegesen felléptek. Tehát
nem a teljes útfelületen készül az AC-11 aszfaltbeton burkolat, csak a károsodások (
széttöredezett és alámosott) sávjaiban és az újjáépülő szegélyek mentén. .
A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 3%-ot lejtetve kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16401 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Cserszegtomaj, út-és padka helyreállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: baranyagep2010@gmail.com
Telefon: +36 305729552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28695340
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Cserszegtomaj, Barát utca
Cserszegtomaj, Nyárfa utca
Cserszegtomaj, Akácfa utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Barát utcai szakaszon a helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Aszfalt burkolatos út készítése 529 m hosszban, 3,20 m koronaszélességgel
(0+000-0+529 km.sz.), a csatlakozó utaknál delta- torkolatokkal
- Nyárfa utcában 24,8 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Hajnal utcában 6,0 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Mély utcában 15,6 m hosszban a kimosódott szakaszon beforduló 3 m koronaszélességű
aszfalt burkolatos út-csatlakozás padkákkal („tölcsér”)
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 60-60 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
törmelék anyag ( mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az aszfaltbeton pályaszerkezet alatt 25-30 cm vastag M-
50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül Trρ=97%
tömörséggel. Erre kerül a 6 cm vastag AC-11 aszfaltbeton anyagú vízzáró aszfaltbeton
pályaszerkezet. A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 3%-ot lejtetve kell kialakítani.
A Nyárfa utcai szakaszon helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- CKT erősített beton út készítése 240 m hosszban, 3,00 m koronaszélességgel
(0+000-0+240 km.sz.)
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 50-50 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
törmelék anyag ( mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az erősített CKT beton pályaszerkezet alatt 25-30 cm
vastag M-50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül
Trρ=97% tömörséggel.
A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 5-6 %-ot lejtetve kell kialakítani.
Az Akácfa utcai szakaszon helyreállítási munka során az alábbi létesítmények készülnek:
- Aszfalt burkolatos út készítése 250,9 m hosszban, 4,80 m koronaszélességgel
(0+000-0+225,7 km.sz.), a csatlakozó Diófa utcánál 25,2 m hosszban deltatorkolattal,
a károsodott aszfal burkolati szakaszok sávos visszaépítésével
- kiemelt szegélyek bontása és visszaépítése
- 16,5 m hosszban a burkolt árok újjáépítése
- két vízbevezető surrantó (S-1, S2) építése 5-5 m hosszban
- Kétoldali helyi anyaggal és törmelékkel visszatöltött padkák 50-50 cm szélességgel
A földmű kimosódásai helyi iszapos finom homok, illetve a bontásból származó
aszfalt-törmelék (mart aszfalt) anyaggal töltendők vissza, Trρ=95% tömörséggel
bedolgozva (E2=60 MN/m2) Az aszfaltbeton pályaszerkezet alatt 25-30 cm vastag M-
50 zúzottkő ágyazat (fagyvédő réteg) -, illetve ágyazat pótlás készül Trρ=97%
tömörséggel. Erre kerül a CKT aljzat és a 6 cm vastag AC-11 aszfaltbeton anyagú
vízzáró aszfaltbeton pályaszerkezet ott, ahol a károsodások ténylegesen felléptek. Tehát
nem a teljes útfelületen készül az AC-11 aszfaltbeton burkolat, csak a károsodások (
széttöredezett és alámosott) sávjaiban és az újjáépülő szegélyek mentén. .
A padkákat a pályaszerkezet felé kb. 3%-ot lejtetve kell kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28695340
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BARANYA-GÉP 2010 Építőipari és Földmunka kivitelező KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11570727
Postai cím: Pákolitz István Utca 27.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7629
Ország: Magyarország
E-mail: baranyagep2010@gmail.com
Telefon: +36 305729552
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 5.2 pontját Megrendelő és Vállalkozó egyező akarattal a következők szerint módosítják:
5.2 Vállalkozó az alábbiak szerint 3 db számlát jogosult kiállítani az adott ütem befejezését követően:
1. részszámla: 3 763 850,-Ft + ÁFA, összesen 4 780 090,-Ft
2. részszámla: 12 888 680,-Ft + ÁFA, összesen 16 368 624,-Ft
Végszámla: 12 042 810,-Ft + ÁFA, összesen 15 294 369,-Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építőipart erőteljesen sújtó munkaerő hiány, továbbá a támogatás elnyerése által előállt előfinanszírozási szükséglet Megrendelő éves költségvetésének újratervezését tette szükségessé.
Fentiekre tekintettel a munkafázisok és az azokhoz kapcsolódó kifizetések újraütemezése vált szükségessé a határidőre történő teljesítésének biztosítása érdekében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28695340 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28695340 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben