Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19730/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona
Teljesítés helye:Verőce 628/1., 605 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAG Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Idősgondozás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthona
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69377372
Postai cím: Migazzi Utca 1.
Város: Verőce
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovacsik Márta Nikolett
Telefon: +36 302891180
E-mail: kovacsik.nikolett@szeretetszolgalat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szeretetszolgalat.hu/migazzi-otthon
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Idősgondozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Migazzi Otthon energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001157952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthonának energetikai korszerűsítése
Az idősek otthona három egymással összekapcsolt épületének energetikai korszerűsítése.
Épületek homlokzati hőszigetelése:
18 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszer: 750 m2; 18 cm vtg. szálas homlokzati tűzterjedési gátló hőszigetelő rendszer: 43 m2; 18 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelő rendszer: 186 m2; EPS mennyezeti hőszigetelő rendszer: 105 m2, homlokzati állványzat: 900 m2.
Épületek nyílászáróinak cseréje és járulékos munkák:
„A” épületben 77 db műemléki jellegű különféle méretű ajtó és ablak felújítása, szárnyak részleges cseréje, vakolat helyreállítással, 23 db acél rács felújítása vagy elhelyezése, bádogos munkák javítása.
„B” épületben 2 db műemléki jellegű ablak felújítása, szárnyak részleges cseréje, meglevő nyílásokba új hőszigetelő nyílászárók elhelyezése 9 db ajtó és 36 db ablak, 39 db acél rács átalakítása és felújítása.
„C” épületben meglevő nyílásokba új hőszigetelő nyílászárók elhelyezése 6 db ajtó, 13 db tetősík ablak és 71 db ablak, 25 db acél rács átalakítása és felújítása.
Tetők, padlásterek felújítása:
„A” épületben 200 m2 padlástér szigetelése, 22 cm vtg ásványgyapot hőszigetelés, bordavázon teljes felületű deszkaburkolat.
„B” és „C” épületben 912 m2 22 cm vtg ásványgyapot padlástér szigetelés, 594 m2 18 cm vtg ásványgyapot oldalfali és térdfali szigetelés, 72 m2 járható terasztető átépítés, 1290 m2 fedés bontás új rombuszpala fedés építés járulékos épületbádogos és szerkezeti munkákkal. Nyitott terasz szigetelése.
Gépészeti munkák:
3 db különálló kazánház korszerűsítése gázkazánok, puffertárolók és keringtető szivattyúk cseréjével, járulékos épület elektromos és gépészeti átalakítási munkákkal. Két hőközpontra dolgozó, egy helyen elhelyezett 4+16 táblás napkollektor rendszer elhelyezése. Falon kívül vezetett földgáz vezetékek átalakítása. Meglevő radiátoros fűtésrendszerben 57 db termosztatikus szelep elhelyezése, járulékos átalakítási munkákkal.
Elektromos munkák:
Önálló telken zöldmezős módon kialakítandó 192 db 260 Wp teljesítményű napelem tábla elhelyezése, alapozással, tartószerkezettel, inverterrel. 150 m csatlakozó kábel építése C épületben levő elosztóig. Villámvédelem és 110 m vad- és vagyonvédelmi kerítés. Engedélyeztetés kivitelezői feladat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 272747718 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Migazzi Otthon energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315100-9
További tárgyak:45321000-3
45331000-6
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Verőce 628/1., 605 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Katolikus Szeretetszolgálat Migazzi Otthonának energetikai korszerűsítése
Az idősek otthona három egymással összekapcsolt épületének energetikai korszerűsítése.
Épületek homlokzati hőszigetelése:
18 cm vtg. EPS hőszigetelő rendszer: 750 m2; 18 cm vtg. szálas homlokzati tűzterjedési gátló hőszigetelő rendszer: 43 m2; 18 cm vtg. XPS lábazati hőszigetelő rendszer: 186 m2; EPS mennyezeti hőszigetelő rendszer: 105 m2, homlokzati állványzat: 900 m2.
Épületek nyílászáróinak cseréje és járulékos munkák:
„A” épületben 77 db műemléki jellegű különféle méretű ajtó és ablak felújítása, szárnyak részleges cseréje, vakolat helyreállítással, 23 db acél rács felújítása vagy elhelyezése, bádogos munkák javítása.
„B” épületben 2 db műemléki jellegű ablak felújítása, szárnyak részleges cseréje, meglevő nyílásokba új hőszigetelő nyílászárók elhelyezése 9 db ajtó és 36 db ablak, 39 db acél rács átalakítása és felújítása.
„C” épületben meglevő nyílásokba új hőszigetelő nyílászárók elhelyezése 6 db ajtó, 13 db tetősík ablak és 71 db ablak, 25 db acél rács átalakítása és felújítása.
Tetők, padlásterek felújítása:
„A” épületben 200 m2 padlástér szigetelése, 22 cm vtg ásványgyapot hőszigetelés, bordavázon teljes felületű deszkaburkolat.
„B” és „C” épületben 912 m2 22 cm vtg ásványgyapot padlástér szigetelés, 594 m2 18 cm vtg ásványgyapot oldalfali és térdfali szigetelés, 72 m2 járható terasztető átépítés, 1290 m2 fedés bontás új rombuszpala fedés építés járulékos épületbádogos és szerkezeti munkákkal. Nyitott terasz szigetelése.
Gépészeti munkák:
3 db különálló kazánház korszerűsítése gázkazánok, puffertárolók és keringtető szivattyúk cseréjével, járulékos épület elektromos és gépészeti átalakítási munkákkal. Két hőközpontra dolgozó, egy helyen elhelyezett 4+16 táblás napkollektor rendszer elhelyezése. Falon kívül vezetett földgáz vezetékek átalakítása. Meglevő radiátoros fűtésrendszerben 57 db termosztatikus szelep elhelyezése, járulékos átalakítási munkákkal.
Elektromos munkák:
Önálló telken zöldmezős módon kialakítandó 192 db 260 Wp teljesítményű napelem tábla elhelyezése, alapozással, tartószerkezettel, inverterrel. 150 m csatlakozó kábel építése C épületben levő elosztóig. Villámvédelem és 110 m vad- és vagyonvédelmi kerítés. Engedélyeztetés kivitelezői feladat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői/építésvezetői szakmai tapasztalata (db) 10
2 Hőszigetelő lemez hővezetési tényezője (W/mK) 10
3 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik, valamennyi részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember esetén a megajánlható legkisebb szakmai tapasztalat 0 db, a legkedvezőbb ajánlatkérői elvárás 10 db. A többlet jótállás időtartama esetén a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Migazzi Otthon energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAG Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68739496
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.mitring@reag-invest.hu
Telefon: +36 309370055
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23769694243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 275928128
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 272747718
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti szerelés, elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Morpheus 48 Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14601851
Postai cím: Dózsa György Utca 24
Város: Pilisvörösvár
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12799020213

Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219

Hivatalos név: REAG Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68739496
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23769694243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges