Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19754/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:4138 Komádi, Mártírok utca 1686 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:K & K 95. Építő és Szolgálattó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97625805
Postai cím: Hősök Tere 4
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://komadi.hu/index.php/oenkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): http://komadi.hu/index.php/oenkormanyzat
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Komádi, Mártírok utca útburkolat-felújítása”
Hivatkozási szám: EKR001227152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő állapot
A Mártírok utca útburkolata az 1980-es évek közepén épült 3,00-3,25 m széles szélességgel, kavicságyazatra, hengerelt aszfalt kopóréteggel.
A tervezési szakaszon buszforgalom közlekedés nincs, ezért a buszforgalom miatti tönkremenetellel nem kell számolni. Nehézgépjárművek forgalma csak célforgalom esetén tapasztalható. Főleg lakossági és mezőgazdasági forgalommal kell számolni.
A Mártírok utca burkolat-felújítását a Szent István utcától az Ady Endre utcáig tartó szakaszon terveztük 978 fm hosszon.
A meglévő pálya hengerelt aszfaltból készült. A burkolatszélek letöredeztek, a pálya hálósan repedezett, helyenként a padka felhízása miatt a burkolat széle földdel takart.
A burkolat szélesség: 3,0 m
A burkolat kátyúzással lett karbantartva.

Az útszakasz leírása
Az érintett útszakasz teljes útburkolat felújításra kerül, ami magában foglalja a burkolat felújítását, valamint az útcsatlakozások hullámmentes csatlakozásának kiépítését.
A kivitelezés során a földpadkák felhízásának megszüntetése az első fontos teendő, valamint a burkolatszélek szabaddá tétele.
A meglévő aszfaltfelület takarítása és kellősítése után kapott felületre a kiegyenlítő aszfaltréteg kerüljön felhordásra, mely művelettel a profilalakításnak is meg kell történnie, majd a kopóréteg. A beépítésre kerülő réteg miatti pályaszint emelkedés következtében a padkát, valamint a csatlakozó járdákat, kiépített kapubejárókat szintbe, akadálymentesen ki kell építeni.
A szilárd burkolattal kiépített útcsatlakozásoknál kialakuló szintkülönbségeket hullámmentes csatlakozással terveztük megoldani. A meglévő útcsatlakozásoknál a régi burkolatot teljes szélességben 4,00 cm vtg.-ban és 5,0 m hosszan ki kell bontani (ha lehetséges marni) és az új kopóréteget kell a helyére építeni.
A felújítás pályaszerkezete:
Vastagság Szerkezeti réteg
4,00 cm AC 11 kopó
átlag 2,0 cm AC 11 kopó kiegy. (külön rétegben építve)
meglévő pálya
A burkolatot egy oldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani.
A padka rendezését nemesített anyag felhasználásával kell megoldani, leg-alább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni. Vastagsága 15 cm.
Aszfaltréteg minőségi követelményei:
Általános követelmény:
• A réteg felülete egységes szerkezetű legyen
• A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el kell folyni
• A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felülethez való csatlakozásánál hézag vagy repedés nem lehet.
• A réteg hatékonyan tapadjon az alatta lévő réteghez
• A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál, 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet
Vastagsági követelmény:
• A tervezett vastagságok megengedett eltérése egy réteg építése esetén a rétegvastagság legfeljebb 15 % lehet.
A kiegyenlítő réteg vastagságának nincs minősítési követelménye. Úgy kell megépíteni, hogy a kopóréteg vastagságát egyenletesen biztosítani lehessen.
A réteg hézagtartalmának követelménye:
• A beépített aszfaltréteg hézagtartalma legfeljebb 3 térfogatszázalékkal lehet nagyobb, mint a réteg aszfaltkeverékének keverékterv szerinti hézagtartalma.

A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18554575 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Komádi, Mártírok utca útburkolat-felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4138 Komádi, Mártírok utca 1686 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő állapot
A Mártírok utca útburkolata az 1980-es évek közepén épült 3,00-3,25 m széles szélességgel, kavicságyazatra, hengerelt aszfalt kopóréteggel.
A tervezési szakaszon buszforgalom közlekedés nincs, ezért a buszforgalom miatti tönkremenetellel nem kell számolni. Nehézgépjárművek forgalma csak célforgalom esetén tapasztalható. Főleg lakossági és mezőgazdasági forgalommal kell számolni.
A Mártírok utca burkolat-felújítását a Szent István utcától az Ady Endre utcáig tartó szakaszon terveztük 978 fm hosszon.
A meglévő pálya hengerelt aszfaltból készült. A burkolatszélek letöredeztek, a pálya hálósan repedezett, helyenként a padka felhízása miatt a burkolat széle földdel takart.
A burkolat szélesség: 3,0 m
A burkolat kátyúzással lett karbantartva.
Az útszakasz leírása
Az érintett útszakasz teljes útburkolat felújításra kerül, ami magában foglalja a burkolat felújítását, valamint az útcsatlakozások hullámmentes csatlakozásának kiépítését.
A kivitelezés során a földpadkák felhízásának megszüntetése az első fontos teendő, valamint a burkolatszélek szabaddá tétele.
A meglévő aszfaltfelület takarítása és kellősítése után kapott felületre a kiegyenlítő aszfaltréteg kerüljön felhordásra, mely művelettel a profilalakításnak is meg kell történnie, majd a kopóréteg. A beépítésre kerülő réteg miatti pályaszint emelkedés következtében a padkát, valamint a csatlakozó járdákat, kiépített kapubejárókat szintbe, akadálymentesen ki kell építeni.
A szilárd burkolattal kiépített útcsatlakozásoknál kialakuló szintkülönbségeket hullámmentes csatlakozással terveztük megoldani. A meglévő útcsatlakozásoknál a régi burkolatot teljes szélességben 4,00 cm vtg.-ban és 5,0 m hosszan ki kell bontani (ha lehetséges marni) és az új kopóréteget kell a helyére építeni.
A felújítás pályaszerkezete:
Vastagság Szerkezeti réteg
4,00 cm AC 11 kopó
átlag 2,0 cm AC 11 kopó kiegy. (külön rétegben építve)
meglévő pálya
A burkolatot egy oldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani.
A padka rendezését nemesített anyag felhasználásával kell megoldani, leg-alább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni. Vastagsága 15 cm.
Aszfaltréteg minőségi követelményei:
Általános követelmény:
• A réteg felülete egységes szerkezetű legyen
• A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el kell folyni
• A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felülethez való csatlakozásánál hézag vagy repedés nem lehet.
• A réteg hatékonyan tapadjon az alatta lévő réteghez
• A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál, 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet
Vastagsági követelmény:
• A tervezett vastagságok megengedett eltérése egy réteg építése esetén a rétegvastagság legfeljebb 15 % lehet.
A kiegyenlítő réteg vastagságának nincs minősítési követelménye. Úgy kell megépíteni, hogy a kopóréteg vastagságát egyenletesen biztosítani lehessen.
A réteg hézagtartalmának követelménye:
A beépített aszfaltréteg hézagtartalma legfeljebb 3 térfogatszázalékkal lehet nagyobb, mint a réteg aszfaltkeverékének keverékterv szerinti hézagtartalma
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Komádi, Mártírok utca útburkolat-felújítása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K & K 95. Építő és Szolgálattó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35435916
Postai cím: Magyar Utca 20
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: kesk95kft@gmail.com
Telefon: +36 305095323
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12854576209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18528610
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18554575
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: K & K 95. Építő és Szolgálattó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35435916
Postai cím: Magyar Utca 20
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12854576209

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: Cívis-út Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27037072
Postai cím: Orgona Utca 2
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23932663209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás V.2. pont 9. alpontja alapján előírta,
hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak
az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő
ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: • Szira-Aqua Kft., 4150 Püspökladány Táncsics Mihály u.10.
Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési
munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (min. 24 hónap, max. 36 hónap): 25 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatását (igen/nem) : nem Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 19 518 000 • Cívis-út Kft., 4251 Hajdúsámson Martinka, Orgona
utca 2. Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési
munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (min. 24 hónap, max. 36 hónap): 24 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatását (igen/nem) : nem Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 21 850 000
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges