Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19757/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ritz József
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ritz József
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47051722
Postai cím: Bartók Béla Utca 40
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ritzjozsef.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ritzjozsef.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VP2-4.1.2-16 szárítóüzem, szárítótelep építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat (betonozás) esetében:
1. Síktároló
építmény befoglaló mérete: 49,02 m x 26,52 m
hasznos alapterület: 1 226,01 m2
bruttó alapterület: 1 296,92 m2
épületmagasság: 5,05 m
támfal magassága: 3,60 m
Az acélváz fogadására méretezett beton tömbalap, a termény megtámasztására méretezett vasbeton szögtámfal készül 30 cm vastagságban. Az aljzat tömörített zúzottkő ágyazaton 20 cm vastag vasbeton szerkezet, gépi simított és glettelt felülettel.
2. Porkamra és magtisztító
építmény befoglaló mérete: 10,00 m x 5,50 m
hasznos alapterület: 95,05 m2
bruttó alapterület: 48,00 m2
épületmagasság: 8,73 m
A porkamrák és ellenőrző helyiség határoló szerkezete méretezett, monolit vasbeton aljzat, felmenő fal és födém 20 cm vastagságban, beton sávalappal. Az aljzatbeton hálóval vasalt, gépi simított és glettelt felülettel készül, tömörített zúzottkő ágyazatra.
3. Terményfogadó
építmény befoglaló mérete: 10,31 m x 14,54 m
hasznos alapterület: 139,81 m2
bruttó alapterület: 144,57 m2
épületmagasság: 4,66 m
támfal magassága: 2,95 m

Az acélváz fogadására méretezett beton tömbalap, a termény megtámasztására méretezett vasbeton szögtámfal készül 30 cm vastagságban. Az aljzat tömörített zúzottkő ágyazaton 20 cm vastag vasbeton szerkezet, gépi simított és glettelt felülettel.
4. Tárolósiló
építmény befoglaló mérete: 12,00 m x 12,00 m
bruttó alapterület: 119,29 m2
épületmagasság: 10,76 m
A fogadóaljzat méretezett vasbeton szerkezet, amelyben rédlerakna fut végig.
5. Terményszárító és kapcsolódó technológia
építmény befoglaló mérete: 2,90 m x 4,20 m
bruttó alapterület: 12,18 m2
épületmagasság: 12,35 m
Méretezett vasbeton fogadószerkezet készül.
6. Tranzittároló
építmény befoglaló mérete: 6,00 m x 4,30 m
tárolókapacitás: 50,00 m3
épületmagasság: 9,11 m
A lábonálló tárolónak méretezett tömbalapok készülnek kerékvetővel.
7. Tűzivíz tározó
építmény befoglaló mérete: 28,00 m x 10,00 m
tárolókapacitás: 272,00 m3

PVC tófóliával bélelt földmedence készül, a terepszinttől 1,0 m mély fenékszinttel.
8. Manipuláló tér
építmény befoglaló mérete: 10,00 m x 20,00 m; 31,92 m x 17,86 m
alapterület: 454,00 m2
A terményfogadó és síktároló előtt 20 cm vastag, gépi simított, glettelt felülettel beton térburkolat készül, tömörített zúzottkő ágyazatra.
9. Belső telepi út
szélességi mérete: 4,00 m
alapterület: 2588,00 m2
25 cm vastag tömörített zúzottkő ágyazatra 20 cm vastag, egyrétegű beton pályaburkolat készül.

2. részajánlat (acélszerkezetek) esetében:
Acélszerkezetek rövid ismertetése:
1. Épületszerkezetek jellemző méretei:
1.1. Padozatos terménytároló épületszerkezet jellemző méretei
Épület keretállás-távolsága: 9*5,45 m
Épület szerkezeti vállmagassága: 6,0 m
Épület szerkezeti gerincmagassága: 10,23 m
Szerkezet áthidalási mérete: 20,66 m
Vonórúd magassága: 8,0 m
Héjazat hajlásszöge terménytároló részen: 22°
Héjazat hajlásszöge fedett szín részen: 15°
Épület hossza: 49,37 m
Szelementávolság héjazaton: 1,5 m
Héjazat: LTP 45 filcbevonatos trapézlemez
Oldalfal burkolat: LVP 20 trapézlemez műanyag bevilágító csíkokkal
1.2. Fogadóépület szerkezet jellemző méretei
Épület keretállás-távolsága: 2*6,0 m
Épület szerkezeti vállmagassága: 4,65 m
Épület szerkezeti gerincmagassága: 7,65 m
Szerkezet áthidalási mérete: 14,56 m
Héjazat hajlásszöge: 220
Épület hossza: 12,43 m
Szelementávolság héjazaton: 1,6 m
Héjazat: LTP 45 filcbevonatos trapézlemez
3.2.3. Tisztító gépház acélszerkezet jellemző méretei:
Épület keretállás-távolsága: 2*4,79 m
Épület szerkezeti vállmagassága: 8,35 m
Épület szerkezeti gerincmagassága: 9,23 m
Szerkezet áthidalási mérete: 5,2 m
Héjazat hajlásszöge: 150
Épület hossza: 9,96 m
Szelementávolság héjazaton: 1,4 m
Héjazat: LTP 45 filcbevonatos trapézlemez
Oldalfal burkolat: LVP 20 trapézlemez műanyag bevilágító csíkokkal
3. részajánlat (technológia) esetében:Kisméretű terménytároló-, szárító és tisztítóberendezés építése meglévő alépítményre.
A karakterkorlátra tekintettel a II.2.4. pontban kerül kifejtésre

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 1 . 3
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés végleges összértéke: Időtartam hónapban:
A következő helyett:
116874999
Helyesen:
116157781
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Terményfogadó alapozás miatti módosítás:
A terményt, telephelyre való beérkezést követően a terményfogadóban kell lebillenteni. A billentés után a szerelvényekkel el kell hagyni a terményfogadó területét, de az eredetileg betervezett oldalankénti 3 oszlop kikerülése nagyon nehézkes, illetve lehetetlen lenne a traktor-pótkocsi szerelvények számára a helyszűke miatt, ezért az oldalankénti 3 oszlopból a középsőket kihagyva elegendő tér keletkezik ahhoz, hogy a szerelvények biztonságosan elhagyhassák a terményfogadó területét. Mindezek észlelése után megrendelő kérésére így megváltozott az acél felépítmény szerkezete, melynek következtében szükséges az alaptestek megerősítése. Az alapok megerősítéséhez építési engedély módosítás nem szükséges, alapozási tervet az engedélyezési terv nem tartalmaz. A módosítás a technológiát nem befolyásolja. A mellékletben csak a többletmennyiségek és annak a vállalkozó által meghatározott, az eredeti ajánlatban elfogadott egységárai szerepelnek. A főösszesítő és munkanem összesítő tartalmazza a változott mennyiségekből adódó többletköltségeket is. A fontosabb változások részletes ismertetését a melléket tervezői nyilatkozat tartalmazza.
A Pannon Padló Kft., mint vállalkozó, és a Mérlegüzem Wagner Kft., mint alvállalkozó által 2019. május 23-án kötött, az alábbi munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződéstől a Pannon Padló Kft., mint megrendelő elállt. Az érintett szerződés tárgya a 7150 Bonyhád, 0279/2 Hrsz. alatti Ritz József terménytároló, szárító építésénél, a hídmérleg telepítésével kapcsolatban vasalap készítése, hídmérleg gyártása, telepítése, váltólépés funkció, RS232 kimenet munkái lettek volna. Az elállás indoka, hogy a teljesítés a szerződésben rögzített 2019. május 27.-ei kezdési és 2019. augusztus 31.-ei befejezési határidő alatt nem történt meg, tehát a szerződésben vállaltakat a vállalkozó nem teljesítette. Emiatt új alvállalkozó bevonásával valósulhat meg a beszerzés az egyenértékűséget alátámasztó, mellékletként csatolt tervezői nyilatkozat alátámasztásával.
A szerződés összértéke az egyenértékű műszaki tartalomváltozás miatt csökkent, azonban a csökkenés az eredeti nettó szerződéses érték (116 157 781,- Ft) 15%-át nem haladja meg.
Jelen szerződésmódosítást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1)-(2) bekezdései alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel írják alá és a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.
Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján megalapozott, mivel az az eredeti nettó szerződéses érték 15%-át nem haladja meg.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben