Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19766/2019
CPV Kód:45233220-7
Ajánlatkérő:Tápióság Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tápióság, Cicahegyi út és környezete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tápióság Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15073664
Postai cím: Bicskei Út 3,
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halasi Anita
Telefon: +36 29465667
E-mail: polgarmester@tapiosag.hu
Fax: +36 29465575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tapiosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfelújítások 2 (Tápióság, 2019)
Hivatkozási szám: EKR000712552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útfelújítások (Tápióság, 2019)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tápióság, Cicahegyi út és környezete
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatmeghatározás:
1. Kialakításra kerül a Cicahegyi út egyik végén, a Rákóczi úton 1 db gyalogátkelő hely,
2. a Cicahegyi út felújításra kerül,
3. a Cicahegyi út egyik oldalán lévő járda felújításra kerül,
4. a Cicahegyi utat érintően csapadékvízelvezető rendszer részbeni felújítása valósul meg.
Jellemző mennyiségi adatok:
• 1 db gyalogátkelő létesítése
• 517,2 fm (szélessége: 6,2 m, padkaszélesség 0,5-1,0 m közt) útfelújítás
• 499 fm (szélessége 1,5 m) járdafelújítás
• csapadékvízelvezető rendszer felújítása Cicahegyi utat (517,2 fm) érintően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14565 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útfelújítások (Tápióság, 2019)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16649497
Postai cím: Szentmártonkátai Út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
E-mail: info@laczkoteam.hu
Telefon: +36 307436721
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94604023
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tápióság, Cicahegyi út és környezete
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatmeghatározás:
1. Kialakításra kerül a Cicahegyi út egyik végén, a Rákóczi úton 1 db gyalogátkelő hely,
2. a Cicahegyi út felújításra kerül,
3. a Cicahegyi út egyik oldalán lévő járda felújításra kerül,
4. a Cicahegyi utat érintően csapadékvízelvezető rendszer részbeni felújítása valósul meg.
Jellemző mennyiségi adatok:
• 1 db gyalogátkelő létesítése
• 517,2 fm (szélessége: 6,2 m, padkaszélesség 0,5-1,0 m közt) útfelújítás
• 499 fm (szélessége 1,5 m) járdafelújítás
• csapadékvízelvezető rendszer felújítása Cicahegyi utat (517,2 fm) érintően
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94604023
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16649497
Postai cím: Szentmártonkátai Út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
E-mail: info@laczkoteam.hu
Telefon: +36 307436721
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés VII/2. pontjának a meghatározott részszámla mértéke 50 %-ról 70 %-ra módosul, mely 70 % készültségi fok elérését követően nyújtható be.
Kiegészítés a VI.2.2) ponthoz:
A módosítás tehát a projekt pénzügyi teljesíthetősége végett szükséges, mely a szerződéskötéskor kellő gondosság mellett sem volt előre látható Megrendelőnek.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet Megrendelő kellő gondossággal előre nem látott. Megállapítható továbbá, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, s ellenérték növekedéssel nem jár.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás a PM_ONKORMUT_2018/27 kódszámú, Pénzügyminisztérium által kiállított Támogatói Okirat keretében valósul meg. A Támogatói Okirat szerint az önkormányzat 77.280.254.,- Ft előleget kapott, és a fennmaradó 26.760.085,- Ft pedig ezen összeg felhasználásának igazolásakor hívható le. Az eljárás előkészítésekor, ill. a szerződéskötéskor az önkormányzat pénzügyi likviditása megfelelő volt ahhoz, hogy a támogatás második részösszege nélkül is ki tudja egyenlíteni a vállalkozói díj teljes egészét, és így részbeszámoló helyett a teljes elszámolást nyújthatja be.
A szerződéskötést követően az önkormányzat pénzügyi likviditása azonban meggyengült, ezért kezdeményezte az 50 %-ról 70 %-ra történő részszámla érték módosítást, annak érdekében, hogy a kifizetés értéke elérje a 77.280.254.,- Ft összeget, így lehetősége nyíljon a fennmaradó 26.760.085,- Ft lehívására.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94604023 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94604023 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben