Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19797/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Erdőtelek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdőtelek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74268094
Postai cím: Fő Út 105 15
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdotelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület kialakítása - ipari csarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000575452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Iparterület kialakítása - ipari csarnok építése:
Ipari csarnok építése a kapcsolódó épületgépészeti és épületvillamossági szerelési munkákkal együtt, továbbá telken belüli közműhálózat és kiszolgáló út létesítése a kapcsolódó munkákkal együtt.
Ipari csarnok bruttó alapterület: földszint: 3 214 m2, emelet: 218 m2, összesen: 3 432 m2
Telken belüli közműhálózat:
a) erősáramú hálózat építése: 1 100 fm belső magasfeszültségű nyomvonalépítés (közműfejlesztés) + trafó csatlakozástól 200 fm,
b) vízhálózat: 480 m,
c) csatornahálózat: 1 600 m,
d) gázhálózat: gázfogadó csatlakozástól 120 m
e) Kiszolgáló út: 8800 m2.
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: Füzesabony Város Önkormányzat Jegyzőjének határozata (2018.08.22.), iktatószám: FM/30299-18/2018; véglegessé válás (2018.08.28.): iktatószám: FM/30299-22/2018. Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201800041477
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13582 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

15016 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

15641 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

16652 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

17821 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

18666 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben