Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:19821/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szepetnek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:8861 Szepetnek, Petőfi u. 61. HRSZ: 318;8861 Szepetnek Petőfi u.61. HRSZ: 318;8861 Szepetnek Jókai út 292 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szepetnek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12321315
Postai cím: Petőfi Utca 70.
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ujvári Sándor
Telefon: +36 306965736
E-mail: ujvaris@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepetnek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001159152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Önkormányzati épületfejlesztés és óvodai infrastruktúra fejlesztése:
1. Királyi Pál ÁMK felújítása: Jelen projekt tárgya Szepetnek Községi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében levő Királyi Pál ÁMK Óvoda, Melegítőkonyha, Étterem, az étteremhez tartozó vizesblokkok ( férfi, női, nevelői) és óvodaudvar felújítása.
2. Iskolaépület energetikai felújítása
3. Sportöltöző napelemes rendszerének kialakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Királyi Pál ÁMK felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8861 Szepetnek, Petőfi u. 61. HRSZ: 318
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Akadálymentes wc kialakítás
A tervezett létesítményben 1db nemektől független akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra az étterem melletti tanteremből leválasztva. Az akadálymentes vizesblokk méretei megfelelőek, folyosóról önállóan nyíló helyiségkent kerül kialakításra. A helyiség 90cm tiszta belméretű, legömbölyített küszöbbel, kerekesszékből és álló helyzetből is elérhető vízszintes ajtó behúzóval ellátott ajtóval tervezett.
Az ajtó kerekes székben ülve is könnyen zárható, ugyanakkor vészhelyzet eseten kívülről is nyitható zárszerkezettel ellátott kell, hogy legyen.
A szerelvények úgy vannak elhelyezve, hogy a kerekesszék 360° fordulásához szükséges 1,50 × 1,50 m szabad hely, valamint a WC csésze mellett es a mosdó előtt a kerekes székkel való beálláshoz szükséges 90 × 120 cm szabad hely biztosítva van.
WC csésze elhelyezése: a WC egy oldalról párhuzamosan, ill. elölről lesz megközelíthető, tengelye a faltól es hátsó faltól való kiállása, a WC-csésze használati magassága, kialakítása a kerekesszékkel való használatot biztosítja. A két kapaszkodó használati magasság 75 cm, fal felöli „L” alakú fix, tér felöli kapaszkodó felhajtható kivitelben. A kapaszkodok átmerője megfelelő, a jobb es könnyebb kapaszkodást biztosit.
A WC oldalán 30 cm és 90 cm magasságban vészjelző elhelyezése szükséges úgy, hogy az mind a csészén ülve, mint pedig a földön fekve elérhető magasságban legyen. A vészjelző kapcsolókat a terv szerinti helyekre kell beszerelni, ami vészjelzéskor az ajtó felett elhelyezett sárga villogó fényjelzést és vészjelző hangot adó jelzést ad.
A mosdókagyló elöl homorú peremkialakítású, könyöklő résszel ellátott, használati magassága olyan, hogy kerekes székes és idős személyek egyaránt kényelmesen használhatják. A csaptelep forrázás gátlóval ellátott, egykaros, keverő csaptelep legyen.
Magas tükör alkalmazandó, melynek elhelyezési magassága olyan, hogy kerekes székes, ülő és álló személyek egyaránt kényelmesen használhatják. A tükör fölött helyi világítás alkalmazandó, úgy, hogy az káprázást ne okozzon.
A helyiségben elhelyezett kiegészítők (piperepolc, szappantartó), ruhaakasztó, valamint a villanykapcsoló, kerekesszékből is elérhető magasságban legyenek elhelyezve.
A helyiség csúszásmentes gres padlóburkolattal és csempe falburkolattal készül. A gyengén látók segítségére eltérő színű, kontrasztos csempesor tervezett a mosdó és a tükör használati magasságáig.
A helyiségben elhelyezett szaniterek és egyéb szerelvények (kapaszkodók, ruhaakasztó) a csempeburkolattól kontrasztos, eltérő színű, legyen.
A helyiség megvilágítása mesterséges fénnyel történik, a lámpatestek úgy legyenek elhelyezve, hogy azok
káprázást ne okozzanak.
- Belső közlekedők
A folyosók szélessége biztosítja a kerekesszékkel való megforduláshoz szükséges 1,50x1,50 m helyet, a folyosók végén is.
Vezetősáv: Az épületen belül speciálisan kialakítandó az új burkolat esetén 30cm széles, barna színű
csúszásgátló, nedves területekre is alkalmas vezetősáv, ami színben és érdességben jól elkülöníthető anyag, hogy lábbal vagy fehérbottal jól lehessen érzékelni.
Belógó illetve lelógó akadályok nincsenek. Épületen belül a szabad szélességet belógó, ill. lelógó
akadály max 0,90 m-ig szűkítheti le. Az akadályokat megfelelően előre jelezni kell.
Küszöbök kialakítása kerülendő, legfeljebb 2cm lehet és legömbölyített.
Az akadálymentes mosdóhoz történő bejutást ajtó húzó korlát segíti a nyitás megkönnyítése érdekében. Az ajtókra kerekített, U alakú, élénk színű kilincs szerkezet felszerelése ajánlott.
Az akadálymente mosdó ajtólapra védőlemez kerül, a kerekesszék lábtartója okozta sérülések
kivédésére.
- Akadálymentes parkolóhely
Az udvar lehetőséget biztosít 1db akadálymentes parkoló kijelölésére. Mérete
3,60x5,50m, ami lehetővé teszi a nagyobb (speciális , emelő berendezéssel ellátott, kerekesszéket használó személyek szállítására is alkalmas, vagy mentő) járművek parkolását, elegendő helyet biztosítva a hátsó ki- beszállásra. A kerekesszéket használók részére a gépkocsiból való ki- és beszállásához szükséges hely 1,50 m széles sáv. Az épület főbejáratának megközelítése lépcsőlift segítségével történik.
- Bejáratok kialakítása:
A belső udvari homlokzaton lévő hátsó bejárat akadálymentes kialakítása a jelenlegi meglévő vb-előlépcső elbontásával kezdődik. A tervezett új vb lépcső kialakítását követően a szintkülönbség (107 cm) áthidalására Acorn 130 kültéri egyenes lépcsőlift kerül beépítésre.
A lépcsőn csúszásmentes ragasztott lapburkolat készül, kültéri, fagyálló ragasztóval (CM17 nagyszilárdságú flexibilis csemperagasztó) és fugázóval (CE40 Aquastic).
Alapozás : beton sávalapokkal készül, fagyhatár alatti alapozási síkkal
Lépcsőtartó : falazott 20 cm vtg-ú Leier ZS20 beton falazóelemmel készül, soronkénti betonacél merevítéssel kibetonozással. Külső felülete vakolattal készül, bordó szilikátvakolat fedőréteggel
Lépcső,: monolit vasbeton szerkezet
4. Előtető
15/15 cm méretű faoszlopokra és 12/12 szelemenekre készülő félnyeregtető, tetőszerkezete 10/15 cm szarufákkal készül,alsó oldalon hajópadló burkolattal. Tetőfedés sajtolt bordó CREATON tetőcseréppel.
A faszerkezetek felületkezelése rusztikus tölgy lazúrfestéssel készül.
Bádogos szerkezetek : LINDAB Rainline, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben
készülő szerkezetek
...
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00029
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Iskolaépület energetikai felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8861 Szepetnek Petőfi u.61. HRSZ: 318
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utólagos homlokzati hőszigetelés
A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az alkalmazott hőszigetelés 160 mm vastag Austrotherm AT H80 EP hőszigetelő tábla. A homlokzati hőszigetelés magvastagsága 10 cm –t eléri, ezért szükséges szintenként nem éghető anyagú 20 cm magas körbefutó kőzetgyapot sávot kialakítani a homlokzatokon. A hőszigeteléssel a nyílászáróknál lehetőség szerint 3 cm vastagságban kell befordulni, itt csak ragasztással rögzítjük a hőszigetelést. A megnövekedett ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt bádogozott (faablakoknál) és műanyagpárkány (műanyagablakoknál) készül. Az épület lábazatára fagyálló lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 100 mm MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez hőszigetelő
táblákból készül.
A padlásfödémet semmire nem használják, így nem járható ásványgyapot szigetelés került betervezésre. A padlásfödémet 2 x 100 mm ásványgyapo szigeteléssel kell ellátni. A hőszigetelés anyaga KNAUF UNIFIT 035 ásványgyapot 2x100 mm hőszigetelő filc, λD =0,035 (W/mK) A fogadó felület előkészítése (tisztítása és portalanítása egyenletlen felület esetén felületkiegyenlítő réteg készítése) után a meglévő padozatra légzáró, párafékező fólia fektetése történik 15 cm-es átlapolással. Ezt követően 10+10 cm ásványgyapot szigeteléssel kell ellátni a födémet, a két réteg hőszigetelő táblát fél tábla eltolásban, szorosan egymáshoz illesztve kell készíteni. Fedő rétegként páraáteresztő fólia elhelyezése tervezett 15 cm-es átlapolásokkal. Amennyiben a talpszelemen hozzáférhető, úgy a talpszelement szintén hőszigetelni kell. A szigetelést a tetőgerinc alatti részen léc váz közé kell fektetni, hogy járófelületet lehessen rajta kialakítani pallókból. Így a szigetelendő felületen 30 cm szélességű járható pallóterítés készül, melyről a karbantartási munkákat el lehet végezni. A lécvázak illetve a pallók impregnált fenyőből készülnek. A hőszigetelés alá 1 rtg LEIER párazáró fóliaterítés készül, a tetejére 1 rtg LINDAB LTF 180 páraáteresztő fólia kerül leterítésre.
Nyílászárócsere
Külső nyílászárók
Az épületen valamennyi külső nyílászáró cseréje megtörténik. Az új nyílászárók hőátbocsátási tényezője Uw=1,1W/m2K, léghanggátlásuk LH4 kategóriába sorolt. A tervben jelölt egyedi méretű ablakok, bejárati ajtók kerülnek legyártásra. A régi iskolaépületen meglévő nyílászárók cseréje faszerkezettel történik, hossztoldott borovifenyő anyaggal. Az ablakokhoz belül fakönyöklő készül, külső oldalon bádogozott párkánylefedések készülnek horganyzott acéllemezzel. A faablakok középen felnyíló szerkezettel és felülvilágítóval készülnek. A felülvilágító magassága 45 cm legyen. Az ablakok felületkezelése sötétbarna zománcfestéssel készül. Az utcai bejárati ajtó nem kerül bontásra, az ajtót teljes felújítással kell helyreállítani. A nyílászárók felületkezelése sötétbarna
zománcfestéssel készül. A Petőfi utcai meglévő bejárati ajtó nem cserével készül. Az ajtó megtartása KÖTELEZŐ, a teljes felújítása történik meg, a szükséges faanyag- és vasalatpótlással. A felületkezelése a meglévő fedőfestékek teljes eltávolításával kezdődik. A festéseket kaparással, maratással a faszerkezetig el kell távolítani. Az eltávolítás után faanyagvédő alapozás szükséges, melyre kettő réteg sötétbarna zománcfestés készül, a homlokzaton meglévő nyílászárókkal azonos színnel. Az egyéb épületszárnyakon műanyagablakok készülnek min. 6 légkamrás alapanyagból, kívül-belül fehér színben, ( kivéve a Petőfi utcai homlokzaton lévő ablakok kívűl dió színű fóliázottak) 70mm-es profilvastagsággal. Vasalat: ROTO, vagy azzal egyenértékű, résszellőzős kialakítású vasalat rendszerrel, kettős EPDM tömítéssel (alapfelszereltségként: hibásműködés-gátló, ablak-, Hoppe kilincsekkel ) Üvegezés: 4-12-4-12-4mm összesen 36mm rétegrendben low-e Ug: 0,8W/m2K fokozott hőszigeteléssel 3 rétegben. Az ajtók félig üvegezett bejárati ajtók. A belső műanyag ajtók kétrétegű hőszigetelt üvegezéssel készülnek, biztonsági üveggel. (biztonsági üvegezés a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően alkalmazandó). Belső könyöklő műanyag, ablakkal azonos színű vízorros párkányprofil elhelyezése, az ablakok szélességével megegyező hosszban. Külső párkány: Műanyag párkány készül 3 cm-es előállással,legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal. A gyártás előtt a méretek ellenőrzése szükséges és kötelező! Üvegezés: 4 mm float – 16 mm Argon gáz töltés – 4 mm Low-e rétegrendű, Ug=1,1 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű üvegezéssel(más rétegkialakítású, biztonsági üvegezés a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően alkalmazandó). Belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9016) színű vízorros 16-20 mm vastag műanyag pár kányprofil elhelyezése,az ablakok szélességével megegyező hosszban,végzáróval. Külső párkány: Külső fehér műanyag párkán, külső homlokzati síktól min. 3 cm-es előállással, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.
Párkányok, nyíláskeretek
A homlokzati hőszigetelés kapcsán a jelen meglazult és sérült párkányok nagy száma miatt az összes díszítés bontásra kerül, majd a homlokzati felület hőszigetelése után a meglévővel azonos kialakításban újra felhelyezésre kerülnek. A terven jelölt részletek szerint a párkányok és nyíláskeretek legyártása szükséges kérgesített kültéri stukkóval. A párkányok bontása előtt a felmérést ellenőrizni kell, fényképdokumentáció alapján a jelen állapotnak megfelelően kell újraépíteni...
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt...
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2016-00045
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sportöltöző napelemes rendszerének kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8861 Szepetnek Jókai út 292 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület meglévő villamos hálózatának kiegészítése napelemes termelő be-rendezéssel, mely képes szolgáltatói oldalra visszatáplálni, „NEM” sziget üzemben történő mű-ködtetéssel. Jelen tervezési feladat a megrendelő által választott 5,8 kWp teljesítményű napele-mes rendszer telepítéséhez szükséges műszaki adatok meghatározása, a szolgáltatói elszámo-lási mérés helyének kijelölése, valamint a meglévő mérő rendszer cseréjéhez és a szolgáltatói kétirányú elszámolási szerződés megkötéséhez szükséges adatok összegyűjtése.
A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb paraméterek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza.A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelezően előírt 24 hónapon felül (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2016-00045
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Királyi Pál ÁMK felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Összesen 3 ajánlat érkezett mindhárom rész vonatkozásában, melyből mindhárom ajánlat érvénytelen valamennyi rész vonatkozásában. A Kbt. 75.§ (1) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220

Hivatalos név: Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79097473
Postai cím: Királyi Pál Út 2/d
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13561196220

Hivatalos név: SZ. T. T. A. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56211483
Postai cím: Petőfi Sándor Út 56
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14163083220

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Iskolaépület energetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Összesen 3 ajánlat érkezett mindhárom rész vonatkozásában, melyből mindhárom ajánlat érvénytelen valamennyi rész vonatkozásában. A Kbt. 75.§ (1) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen

  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220

Hivatalos név: Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79097473
Postai cím: Királyi Pál Út 2/d
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13561196220

Hivatalos név: SZ. T. T. A. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56211483
Postai cím: Petőfi Sándor Út 56
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14163083220

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Sportöltöző napelemes rendszerének kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Összesen 3 ajánlat érkezett mindhárom rész vonatkozásában, melyből mindhárom ajánlat érvénytelen valamennyi rész vonatkozásában. A Kbt. 75.§ (1) b) pontja alapján az eljárás eredménytelen
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30116544
Postai cím: Sömögyei Út 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10496934220

Hivatalos név: Grasal Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79097473
Postai cím: Királyi Pál Út 2/d
Város: Szepetnek
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8861
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13561196220

Hivatalos név: SZ. T. T. A. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56211483
Postai cím: Petőfi Sándor Út 56
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14163083220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges