Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:19828/2019
CPV Kód:45333200-2
Ajánlatkérő:NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baross Orsolya
Telefon: +36 207459302
E-mail: baross.orsolya@nkm.energy
Fax: +36 14749911
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001302002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001302002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere ÉD
Hivatkozási szám: EKR001302002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
G4, G6 névleges teljesítményű gáz-fogyasztásmérő berendezés hitelesítési mérőcseréjének, nyomásszabályozó cseréjének végrehajtása az alábbi részek szerint:
1. rész: Északi Gázüzem
2. rész: Déli Gázüzem
3. rész: Keleti Gázüzem
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Északi Gázüzem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az Északi Gázüzem szolgáltatási területe: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, és Veszprém megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Északi Gázüzem (Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 7800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2000 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 100 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7900 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 400 darab
Összesen 18300 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 10000 darab
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 10800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2600 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 100 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7100 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 600 darab
Összesen 21300 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 13600 darab
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (minimum 30 nap, maximum 90 nap) 10
2 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 1100db, maximum 2500db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Déli Gázüzem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Déli Gázüzem szolgáltatási területe: Bács-Kiskun megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Déli Gázüzem (Bács-Kiskun megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 500 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 50 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 50 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 9700 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 500 darab
Összesen 10900 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 700 darab
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 1500 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 400 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 50 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 50 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 9700 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 500 darab
Összesen 12200 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 2000 darab
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő  10
2 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 800 db, maximum 1500 db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

II.2.1)
Elnevezés: Gázmérő hitelesítési csere - Keleti Gázüzem
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45333200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Keleti Gázüzem szolgáltatási területe, Csongrád megye és Békés megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
• az Ajánlatkérő informatikai rendszeréhez kapcsolódó „Munkairányító rendszer” alkalmazásával (WebMR) a munkalapok kinyomtatása, azok feldolgozása, valamint a helyszínen készített fényképek feltöltése, archiválása,
• G4, G6 névleges teljesítményű fogyasztásmérő berendezéseknek az Ajánlatkérő által megadott ütemezés szerinti hitelesítési cseréje,
• a G4, G6 névleges teljesítményű gázmérők hitelesítési mérőcseréje során a felhasználási helyen belül, a csatlakozó- és a fogyasztói vezetéken műszeres tömörségvizsgálat elvégzése,
• a G4, G6 teljesítményű fogyasztásmérő berendezések esetében a hitelesítési cseréhez kapcsolódóan a nyomásszabályozók cseréje, szükség szerint a mérőkötés átalakítása,
• egyfokozatú nyomásszabályozók cseréje,
• a hitelesítési mérőcsere során a szabálytalan vételezés, és/vagy szabálytalan helyzet feltárása,
• a tevékenységek digitális fotóval történő dokumentálása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett munkavégzés során köteles betartani a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezéseit, különös tekintettel a Vhr. 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: Gesz.) 18. pontjában foglaltakra.

Mennyiség:
Keleti Gázüzem (Csongrád-, és Békés megye):
2020. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 5800 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 1400 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 40 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 8490 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 600 darab
Összesen 16430 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 7340 db
2021. évben
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje 8700 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje nyomásszabályozó cserével 2100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje kötés átalakítással 100 darab
G4-6 fogyasztásmérő berendezés cseréje a fogyasztásmérő berendezés kötésének átalakításával és a nyomásszabályozó cseréjével 110 darab
Nyomásszabályozó csere (mérőcsere nélkül) 7860 darab
Nyomásszabályozó cseréje kötés átalakítással (mérőcsere nélkül) 400 darab
Összesen 19270 darab
Műszeres gáztömörségi vizsgálat összesen 11010 db
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől évente pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt teljesítési határidő (minimum 30 nap, maximum 90 nap)  10
2 M/2. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) (értékelt max. 5 fő)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítési határidő
A munka elvégzésére az adatállomány, munkalapok átadásától számított maximum 90 nap áll a Vállalkozó rendelkezésére. Havonta egy alkalommal történik a megrendelések átadása. Egy megrendelés minimum 1100db, maximum 2500db.
Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az 1. és 3. szempont esetében fordított és a 2. szempont esetében egyenes arányosság.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő/ közös ajánlattevő alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2), 63. §(1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (Gázmérő hitelesítési csere) szerinti tevékenység elvégzéséből elért nettó árbevételről szóló nyilatkozata attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/2. a Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára (Gázmérő hitelesítési csere) is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási kötvényét, valamint az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a ajánlattevő/közös ajánlattevő, ha
P/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Gázmérő hitelesítési csere) származó, részenként legalább nettó 30 000 000 HUF - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
P/2 nem rendelkezik hatályos, részenként legalább 5.000.000,- Ft/év és 300.000,- Ft/káresemény fedezeti értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre (Gázmérő hitelesítési csere szolgáltatás) is kiterjedő felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (Gázmérő hitelesítési csere) szerinti szolgáltatásainak ismertetéséről szóló, nyilatkozatát/igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél neve, címe
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
M/2. AT a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerint csatolja azon szakember(ek)ről szóló nyilatkozatát - a szakember(ek) megnevezésével, szakmai képzettségének/végzettségének, ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a képesítések/végzettségek igazolása (gázszerelő képzettség/végzettség, érvényes fényképes gázszerelő igazolvány másolata), továbbá a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a ajánlattevő/közös ajánlattevő, ha
M/1. nem rendelkezik – a részek számától függetlenül - a közbeszerzés tárgyából (Gázmérő hitelesítési csere szolgáltatás) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 15 000 db gázmérő hitelesítési csere végrehajtásáról szóló referenciával, mely több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő 6 éve alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2. nem rendelkezik legalább három fő gázszerelő szakemberrel, akik rendelkeznek a területileg illetékes Kormányhivatal MMB Hivatala által kiadott érvényes, fényképes gázszerelői igazolvánnyal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bek-ei.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:15.000 Ft/db, illetve 5.000 Ft/munkalap késedelmi kötbér
Hibás teljesítési kötbér: 15.000 Ft/db hibás teljesítési kötbér
Jogi zár hiánya/leltárhiány: 100.000 Ft kötbér
Feltáratlan szabálytalan vételezés: 100.000, - Ft
Eltűnt, elhagyott, megsemmisült, megrongálódott, stb. megbízólevél esetén: 1.500.-Ft, fényképes igazolvány esetén: 2.500,- Ft kötbér
Meghiúsulási kötbér: nettó díj 100%-a.
A részletes feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik.
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére nyújtott Szolgáltatások díjáról havi gyakorisággal hatályos jogszabályoknak megfelelő, az ÁFA törvény 58.§-nak előírásai szerint számlát állít ki, legkésőbb az elszámolási időszak lezárását követő 5 munkanapon belül.
Az Ajánlatkérő a kiszámlázott díjak átutalását az Ajánlattevő bankszámlájára, az Ajánlatkérő számlájának kiállítását követő 30 napon belül köteles teljesíteni.
A fizetést a Felek azon a napon tekintik teljesítettnek, amelyik napon a bank a fizető bankszámláját megterheli
A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. §(8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 16/2018 (IX 11)ITM rend,
42/2017 (XII 11)NGM rend
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. Továbbiak a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és a 424/2017 (XII.19.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend-ben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2.A csatolandó iratokat a dokumentáció tartalmazza.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]
4.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
5.AK a P1), P2), illetve M1), M2) alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6.A Kbt.66.§(6) bek. szerint az AT köteles ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
7.AK nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét.
8.Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§(1)-(6) bek. és a dokumentációban (továbbiakban: Dok.) foglaltak az irányadók.
9.Hiánypótlás: Kbt.71.§(1)-(10) bek. szerint azzal, hogy AK a Kbt.71.§(6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást.
10.Az ajánlatok a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az AK részére a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
11.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.
12.AK a Kbt.73.§(4) bek-re tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
13.A fogyasztásmérő berendezés hitelesítési cseréjét kizárólag fényképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező szerelő végezheti. Nyertes AT köteles vállalni, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő gázszerelők részt vesznek az AK által megtartott oktatáson. Sikeres vizsgát követően, AK a munkavégzéshez szükséges igazolványt és a Megbízólevelet állít ki a nyertes ajánlattevő gázszerelői részére. A szerződés teljesítésében – gázszerelőként – kizárólag az ajánlatkérő által kiállított igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező szakember vehet részt. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a fentiek tudomásul vételéről.
14.Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
15.FAKSZ: Daka Vince (01105)
16.A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
17. AK a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
18. AK a IV.2.6 pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltak alapján jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást, abban az esetben, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák