Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19844/2019
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ,,TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001” projekt keretein belül Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem kivitelezési munkái 4 részajánlati körben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45232410-9
45247110-4
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. részajánlati kör:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái.
Főbb munkanemei és tervezett mennyiségei:
Összhossz: 4939 m burkolt csapadékvíz elvezető rendszer, ebből 1998 méter vasbeton folyóka, 563 méter KD-EXTRA cső, 186 méter vbeton cső, 922 méter HOBAS cső, valamint 263 méter mederburkoló elem épül, 66 db víznyelőrácsos aknával. A külterületi szakasz mederkotrása és földmedrű csatorna építése összesen 1007 méter.
A műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16246 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
További tárgyak:45247110-4
45247112-8
45232410-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6771 Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák (hrsz.: 477, 572, 512, 504, 02642, 02643, 02647, 02648, 02644/6, 02653/11, 02653/12, 02653/13);
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör:
Szeged-Szőreg: Levendula - Tulipán - Tigris - Barázda utcák csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái.
Főbb munkanemei és tervezett mennyiségei:
Összhossz: 4939 m burkolt csapadékvíz elvezető rendszer, ebből 1998 méter vasbeton folyóka, 563 méter KD-EXTRA cső, 186 méter vbeton cső, 922 méter HOBAS cső, valamint 263 méter mederburkoló elem épül, 66 db víznyelőrácsos aknával. A külterületi szakasz mederkotrása és földmedrű csatorna építése összesen 1007 méter.
A műszaki dokumentációban valamint az 1.sz., 2.sz. és 3.sz. szerződésmódosításokban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 234823703
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy az akadályoztatott szakasz tekintetében Vállalkozó ismételt felvonulása, valamint a kiszoruló föld engedéllyel rendelkező befogadóba történő beszállítása indokolt.
3.2. A Vállalkozási szerződés 4. (Vállalkozói díj) 4.1. pontjának első bekezdését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
4.1. A Vállalkozót a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért megillető Vállalkozói díj mértéke:
Alapszerződésben rögzített Nettó vállalkozói díj: 219.500.000,-Ft, melyből a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontását követően kiépítendő szakasz építési költsége 3.490.921,-Ft
1. sz. szerződésmódosítás kapcsán alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül, VU-01. sz. és VK-02. számú módosítások nettó vállalkozói díja: 715.995,-Ft
2. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül VK-03.-VK-05. sz. és a VU-02.-VU-07. sz. módosítások nettó vállalkozói díja: 10.495.709,-Ft.
A provizórikus szivattyú telepítés, bontás nettó vállalkozói díja: 957.160,-Ft
3. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült nettó vállalkozói díj: 3.154.839,-Ft (ebből a szivattyú üzemeltetési költsége 9.976,-Ft, a szivattyú helyszínen tartásának költsége 850.250,-Ft)

3.3. Felek a Vállalkozási szerződés 6. (Pénzügyi feltételek) 6.3. pontjának 3. bekezdés első 4 mondatát az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:
A Vállalkozó a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben (nettó 54.875.000,-Ft) részszámlázásra.
Vállalkozó a Barázda u. 13. sz. ingatlanon található épület bontását követően szükséges építési munkák, valamint az indokolt szivattyúzási munkákon kívüli kivitelezési munkák teljeskörű elvégzését és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult ezen munkák (nettó 51.384.079,-Ft), és a VU-01. sz. és VK-02. számú módosítások ellenértékének (nettó 715.995,-Ft), valamint a VK-03.-VK-05. sz. és a VU-02.-VU-07. sz. módosítások ellenértékének (nettó 10.495.709,-Ft), azaz 62.595.783,-Ft-nak megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult a bontást követően kiépítendő szakasz 3.490.921,-Ft összegű építési költségeinek és a provizórikus szivattyúzás telepítése, és bontása nettó 957.160,-Ft, valamint a 3. számú szerződésmódosítás kapcsán felmerült nettó 3.154.839,-Ft azaz összesen 7.602.920,-Ft összegben végszámlázásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó 6. számú Vállalkozói követelésben előadta, hogy a Szeged - Szőreg Barázda, Tigris, Tulipán, Levendula utcai csatornaépítés kivitelezés megkezdésekor a Barázda utca 13. számú ingatlannál tapasztalták, hogy az ingatlanon álló épület állaga rossz, folyamatosan romlik. A kivitelezést az épület előtt nem lehetett elvégezni, mert az épület környezete balesetveszélyes volt. Az épület előtti munkavégzéssel kapcsolatosan emiatt az építési naplóban Vállalkozó kivitelezési akadályt közölt. A Megrendelő jelezte az életveszélyes állapotot az illetékes Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatalának. A vizsgálat alapján az illetékes Hatóság CS-06/D01/03585-5/2018. számú határozatával az épület elbontását rendelte el, mely határozat 2019.01.13-án vált véglegessé. A határozat alapján a bontás határideje 2019.07.15. napja volt. Az életveszélyes állapot miatt a csatornaépítést a CS1-0-0 csatorna 0+189 - 0+249 szelvények aknái közötti szakaszán nem lehetett a Barázda u. 13. sz. rossz állapotú ház bontásának elvégzéséig folytatni.
Az épület bontását a bontásra kötelezett épületet tulajdonosa 2019. júliusában megkezdte. A munka Megbízója és Műszaki ellenőre 2019.07.22-én ismételt helyszíni bejárást hívott össze a tárgyi munkaterületen, a Barázda utca 13. szám alatti ingatlanhoz, ekkor a jelenlévők az alábbi megállapítást tették:
„A jelenlévők megállapítják, hogy az épület bontása befejeződött, a korábban a csatorna építési nyomvonalán felhalmozott hulladék, törmelék elszállításra került, így a munkaterület a mai nappal felszabadult. Ebből kifolyólag a szerződésmódosításban szereplő épület bontása utáni 30 napos kivitelezési időszak a mai nappal megkezdődött.”
A fentiek alapján a még hátralévő építési munka 2019.07.22. napjától folytathatóvá vált. Az akadályoztatás miatt a VK 01 alapján 1. számú szerződésmódosítás történt, melyben rögzítésre került, hogy a kiépítendő ideiglenes átemelés helyszínen tartás költsége 4750 Ft/nap + áfa összeggel, az üzemelési költség 42,27 Ft/kWh + áfa összeggel elszámolandó az épület bontását követően. Az átemelés 2019.01.25-én kezdődött, az utolsó napja pedig 2019.07.22., így ennek időtartama 179 naptári napra adódik. Az ideglenes szivattyúzás során elfogyasztott elektromos energia a villanyóra 2019.07.22. napi állása alapján 236 kWh-ot tett ki. A kivitelezés folytatásának időpontja hosszú időre bizonytalan volt, az akadályoztatott szakasz 80 ÜPE csőanyagát és előre gyártott betonelemeit a közterületi tárolás megszüntetése miatt a munkaterületről korábban Vállalkozó elszállította a raktárterületére, ott tárolta, majd az építés megkezdéséhez ismét visszaszállította, azaz felvonulási többletköltség keletkezett. Az ajánlati kiírás szerint a kivitelezés alatt a kiszoruló földet a Megrendelő által kijelölt területre kellett szállítani. Mostanra azonban a Megrendelő által biztosított, a kiszoruló föld elhelyezésére szolgáló terület rendezése teljes körűen befejeződött, ezért a 2019.07.22. napjától kiszoruló föld elhelyezése erre a területre már nem lehetséges. A Megrendelő újabb területet nem tudott kijelölni, így szükségessé vált a kivitelezés folytatásában kiszoruló föld engedéllyel rendelkező befogadóhoz történő beszállítása.
A vállalkozói követelés indokaként rögzítésre került, hogy a Barázda u. 13. szám alatti rossz állapotú ház bontásának elvégzéséig a projekt CS1-0-0 csatorna 0+189 - 0+249 szelvények aknái közötti szakaszán csatornaépítési munkát végezni tilos volt. A ház bontásáig tartó időszakban a kiöntések elkerülése okán ideglenesen szükséges megfelelő csapadékvíz-elvezetés biztosítása érdekében a 0+249 szelvényben megépülő tisztítóaknánál összegyülekező csapadékvizet provizórikusan egy automata üzemű szivattyú telepítésével át kellett emelni a 0+189 szelvénynél lévő aknába. Az akadályoztatott szakasz 80 ÜPE csőanyagát és előre gyártott betonelemeit a közterületi tárolás megszüntetése miatt korábban be kellett szállítani, majd az újbóli felvonulás keretében pedig ismét kiszállítani, azaz felvonulási többletköltség keletkezett. A kivitelezés alatt a kiszoruló földet a Megrendelő által kijelölt területre kellett volna szállítani, azonban mostanra a terület rendezése befejeződött, így a kiszoruló föld elhelyezése erre a területre már nem lehetséges. A földet engedéllyel rendelkező befogadóhoz tudják beszállítani, mely külön elhelyezési díj megfizetésével jár. Az elhelyezés többlet díja 6000 Ft/m3 + áfa összeget tesz ki.
A Vállalkozói követelésben rögzítésre került, hogy a változásnak költségvetésre gyakorolt hatása van, mely 3.154.839,-Ft + ÁFA többletköltséget jelent, melynek megtérítésére Vállalkozó igényt tart. A vállalkozói követelésben rögzítésre került továbbá, hogy a változásnak határidő módosító hatása nincs.
Tervező nyilatkozatában rögzítette, hogy Vállalkozó által benyújtott VK06 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A Vállalkozó által benyújtott dokumentáció alapján a többletköltség indokolt, így a változtatást a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a Vállalkozó által benyújtott VK06 számú Vállalkozói Követelést és az abban foglalt igazoló dokumentumokat elolvasta és megismerte. A kidolgozott követelés műszaki tartalma, összegszerűsége megalapozott. Az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért 3.154.839,-Ft + ÁFA többletköltséget a Megrendelő részére jóváhagyásra javasolja.
2.2. Felek rögzítik, hogy a 2019. július 22. napján készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint az akadályoztatott CS1-0-0 csatorna 0+189 - 0+249 szelvények aknái közötti szakasz kiépítését Vállalkozó 07.22. napjával megkezdi, a területre újra felvonul. Az átemelő szivattyú üzemeltetése 236 kWh-val, az ideiglenes csapadékvízátemelés helyszínen tartás, üzemelés időtartama 179 nappal kerül elszámolásra. Továbbá rögzítendő, hogy a közterületi tárolás megszüntetése miatti felvonulási költsége keletkezett Vállalkozónak. Felek megállapodnak továbbá, hogy vállalkozó a kitermelt talajt engedéllyel rendelkező befogadóhoz szállítja el. Felek rögzítik, hogy az átemelés helyszínen tartásának és az üzemeltetési költség elszámolása valamint jelen módosítás következtében Vállalkozó nettó 3.154.839,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 231668864 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 234823703 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
4.1. A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése, és (4) bekezdés c.) pontjában foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Felek rögzítik, hogy jelen 3. sz. szerződésmódosítás a 2019. augusztus 15-én fennálló akaratukkal mindenben megegyező tartalommal készült.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben