Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1985/2019
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Csengele Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6765 Csengele, Deák Ferenc utca, hrsz: 100/1 (projekt fő helyszíne); Árpád utca, hrsz. 271/3, 274/3, 277/4; Fűzfa utca, hrsz. 283, 284, 271/43, 271/30, 271/31, 271/34, 271/35, 271/36, 271/37, 271/38, 271/39; Petőfi utca, hrsz. 54; Külterület, hrsz. 03/13, 03/14, 024/25, 03/10, 0247/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Harmath és Társai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csengele Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17183
Postai cím: Petőfi utca 13.
Város: Csengele
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6765
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Tibor jegyző
Telefon: +36 62586575
E-mail: jegyzo@csengele.hu
Fax: +36 63571901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csengele.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6765 Csengele, Deák Ferenc utca, hrsz: 100/1 (projekt fő helyszíne); Árpád utca, hrsz. 271/3, 274/3, 277/4; Fűzfa utca, hrsz. 283, 284, 271/43, 271/30, 271/31, 271/34, 271/35, 271/36, 271/37, 271/38, 271/39; Petőfi utca, hrsz. 54; Külterület, hrsz. 03/13, 03/14, 024/25, 03/10, 0247/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén.
A fejlesztés keretében a Deák Ferenc utca (volt Felszabadulás, majd Fő utca), Petőfi utca Árpád utca és a Fűzfa utca és a tározó kialakításának tervezett helye érintett - jelenleg - földmedrű belvízelvezető gyűjtőcsatornák egy része kerül újraprofilozásra, megfelelő keresztmetszetűre történő kialakításúra és a megfelelő lejtésirány kialakítása, a kapubejárók alatt meglevő beton átereszek és hídvállak cseréje, átépítése valósul meg, és kialakításra kerül közel 1,4 ha-os tározó a szükséges műtárgyakkal.
A beavatkozások számszerűsítve az alábbiakban összegezhetők:
Deák Ferenc utcában (volt Felszabadulás, majd Fő utca) 2.000 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 405 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 186 db támfallal valósul meg.
Árpád utcában 700 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 168 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 84 db támfallal valósul meg.
Fűzfa utcában 120 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 50 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 25 db támfallal valósul meg.
Petőfi utcában 300 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 60 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 30 db támfallal valósul meg.
Kialakításra kerül egy 1,4 ha-os tározó a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal.
Összesen: 2000 + 700 + 120 + 300 = 3.120 fm csatorna kerül rekonstruálásra, kialakításra, 664 fm áteresz, csőszakasz kerül felbontásra és újjáépítésre. 1,4 ha-os tározó építésére kerül sor. Mintegy 90 db lakóingatlant érint, mely előtt új áteresz kerül kialakításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4851 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén, vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Harmath és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majsai út 2.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: HU
E-mail: harmaths@vertigoweb.hu
Telefon: +36 62259249
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61835400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6765 Csengele, Deák Ferenc utca, hrsz: 100/1 (projekt fő helyszíne); Árpád utca, hrsz. 271/3, 274/3, 277/4; Fűzfa utca, hrsz. 283, 284, 271/43, 271/30, 271/31, 271/34, 271/35, 271/36, 271/37, 271/38, 271/39; Petőfi utca, hrsz. 54; Külterület, hrsz. 03/13, 03/14, 024/25, 03/10, 0247/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Változatlan marad, azaz:
Csapadékvíz- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Csengelén.
A fejlesztés keretében a Deák Ferenc utca (volt Felszabadulás, majd Fő utca), Petőfi utca Árpád utca és a Fűzfa utca és a tározó kialakításának tervezett helye érintett - jelenleg - földmedrű belvízelvezető gyűjtőcsatornák egy része kerül újraprofilozásra, megfelelő keresztmetszetűre történő kialakításúra és a megfelelő lejtésirány kialakítása, a kapubejárók alatt meglevő beton átereszek és hídvállak cseréje, átépítése valósul meg, és kialakításra kerül közel 1,4 ha-os tározó a szükséges műtárgyakkal.
A beavatkozások számszerűsítve az alábbiakban összegezhetők:
Deák Ferenc utcában (volt Felszabadulás, majd Fő utca) 2.000 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 405 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 186 db támfallal valósul meg.
Árpád utcában 700 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 168 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 84 db támfallal valósul meg.
Fűzfa utcában 120 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 50 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 25 db támfallal valósul meg.
Petőfi utcában 300 fm nyílt földmedrű csatornaszakasz és 60 fm áteresz/kapubejáró (hídvállakkal) és útalatti átvezetés, 30 db támfallal valósul meg.
Kialakításra kerül egy 1,4 ha-os tározó a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal.
Összesen: 2000 + 700 + 120 + 300 = 3.120 fm csatorna kerül rekonstruálásra, kialakításra, 664 fm áteresz, csőszakasz kerül felbontásra és újjáépítésre. 1,4 ha-os tározó építésére kerül sor. Mintegy 90 db lakóingatlant érint, mely előtt új áteresz kerül kialakításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61835400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Harmath és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Majsai út 2.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: HU
E-mail: harmaths@vertigoweb.hu
Telefon: +36 62259249
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő az eredeti szerződésben foglalt 2018.09.30. helyett 2018.10.30-ra módosul.
Ennek megfelelően a Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2018. október 30.”
A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A talaj nedvessége miatt a munkálatokat meg kell állítani, a vízszint csökkenése után lehetséges a munkálatok folytatása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61835400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61835400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben