Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:19881/2019
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.;PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.;PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.;PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.;PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biofizika Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biofizika Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ;7625 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7625 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ;7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ;PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000820282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszerek beszerzése 3.-GINOP-2.3.2-15-2016-00049
Hivatkozási szám: EKR000820282019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázat keretében kutatási célhoz kötött vegyszerek, reagensek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére nettó 101 764 271 ,-Ft keretösszeg erejéig, 23. részajánlati körben a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott paraméterek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fotométer működtetéséhez szükséges gázok (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fotométer működtetéséhez szükséges gázok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 661.949,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
nitrogén reduktor - 3*1 db
nitrogén reduktor - 4* 1 db
argon reduktor - 4*1 db
argon reduktor - 3*1 db
argon gáz - 3*1 palack
nitrogén gáz - 3*1 palack
általános reduktor tömítés - 6*1 csomag
Nitrogén gáz - 2*1 l
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg az 1. ajánlati rész esetében: nettó 198.585,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Perisztaltikus csövek, egyéb fogyóanyagok (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Perisztaltikus csövek, egyéb fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 303.287,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Perisztaltikus pumpacsövek - 5*12 m / csomag
Perisztaltikus pumpacsövek - 5*12 m / csomag
Perisztaltikus pumpacsövek - 5*12 m / csomag
csőszorító - 10*12 db / csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 2. ajánlati rész esetében: nettó 90 986,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi általános vegyszerek, oldószerek (3)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi általános vegyszerek, oldószerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 4.067.564,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
perklórsav, cc. - 4* 1 liter
foszforsav cc.. - 4* 1 liter
ecetsav cc. - 5* 1 liter
Etanol 96% - 10* 1 liter
Aceton - 10* 1 liter
Bárium-klorid, vízmentes - 2* 100 g
Formamidinszulfinsav - 1* 500 g
Nátrium-jodát - 1* 500 g
Jód - 1* 1 kg
Nátrium-jodid - 2* 500 g
Kálium-jodid - 8* 1 kg
Nátrium-acetát trihidrát - 7* 1 kg
Nátrium-dihidrogénfoszfát monohidrát - 6* 1 kg
Dinátrium-hidrogénfoszfát dodekahidrát - 6* 1 kg
Nátrium-perklorát 1-hidrát - 24* 250 g
Salétromsav - 2* 1 l
Sósav - 2* 1 l
nehézvíz - 1* 125 g
Aceton - 12* 2,5 l
Dietil-éter - 10* 1 l
Metanol - 30* 2,5 l
Etanol - 15* 1 l
Etil-acetát - 60* 2,5 l
n-Hexán - 30* 2,5 l
Toluol - 15* 2,5 l
Kloroform - 60* 2,5 l
Diklórmetán - 30* 2,5 l
N,N-dimetil-formamid - 50* 2,5 l
THF - 30* 1 l
2-Butanon - 5* 1 l
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 3. ajánlati rész esetében: nettó 1.220.269,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Laboratóriumi fogyóeszközök (4)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése a PTE GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 7.180.976,-HUF keretössz. erejéig az alábbiak szerint:
teflon dugós kvarc küvetta - 60* 60 db
főzőpohár 25 ml - 5* 10 db/csomag
főzőpohár 50 ml - 5* 10 db/cs.
főzőpohár 100 ml - 5* 10 db/cs.
főzőpohár 250 ml - 5* 10 db/cs.
Gömblombik 4L, - 6* 10 db/cs.
Gömblombik 5L, - 2* 1 db/cs.
Mérőlombik PE műanyag dugóval NS14/23 100 ml -1* 2 db/cs.
MérőlombikPE műanyag dugóval NS10/19 25 ml, - 1* 2 db/cs.
Műanyag fecskednő 5 ml - 10* 100 db/cs.
Műanyag fecskednő 10 ml - 10* 100 db/cs.
Visszafolyós hűtő 500 mm, NS29/32 Boro 3.3 - 3* 1 db
Desztilláló híd 300 mm, NS29/32 Boro 3.3 - 3* 1 db
két végén csiszolatos üvegcső 150/300 mm, NS29/32 Boro 3.3 - 3* 1 db
Folyadék ballon csappal +kupakkal 10 literes - 3* 1 db
szilikongumicső 7 mm belső átmérő, falvastagág legalább 2 mm - 3* 25 m/cs.
szilikoncső 6 mm belső átm., falvast. legal. 1.5 mm - 3* 25 m/cs.
10,00 mm belső átmérő, 30 mm külső átmérő - 3* 1 m/cs.
Vízsugárszivattyú visszacs.szelep nélkül, boro 3.3 - 3* 1 db
6 spatulából és 1 csipeszből álló készlet - 3* 1 db
laboratóriumi fedőfólia,parafilm - 3* 1 db
üvegkapilláris cső - 3* 1000 db/cs.
Laboratóriumi üvegek gömbölyű, csavaros kupakkal 50 ml boro 3.3 - 15* 12 db/cs.
Laboratóriumi üv. g., cs. k. 100 ml boro 3.3 - 15* 12 db/cs.
bemérőcsónak cső vegződéssel 3 ml, Boro üveg 3.3 - 3* 3 db/cs.
bemérőcsónak cs. v. 6 ml, Boro üveg 3.3 - 5* 3 db/cs.
bemérőcsónak cs. v. 10 ml, Boro üveg 3.3 - 3* 3 db/cs.
gömlombiktartó - 3* 2 db/cs.
laboratóriumi üvegek gömbölyű,csavaros kupakkal - 3* 10 db/cs.
Bepárló lombik DURAN® 100 mL - 200* 1 db
Bepárló lombik DURAN® 250 mL - 75* 1 db
3állású csap,Duran,boroszilikát üveg,üvegdugóval; - 50* 1 db
Választótölcsér 100 mL - 100* 1 db
Választótölcsér 250 mL - 40* 1 db
Csepegtető tölcsér 25 mL - 25* 1 db
Csepegtető tölcsér nyomáskiegyenlítővel, PTFE csappal, DURAN, 50 mL - 25* 1 db
Mágneses keverőbot, átmérő/hossz: 4.5/15 mm - 100* 10 db
Mágneses keverőbot, átmérő/hossz:8/40 mm - 100* 1 db
Mágneses keverőbot, átmérő/hossz: 3/6 mm - 50* 10 db/cs.
Mágneses keverőbot, átmérő/hossz: 20/8 mm - 15* 10 db/cs.
Normálcsiszolatos, csappal ellátott csőcsatlakozó - 60* 1 db
A műsz.i leírásban megad.menny. táj. jell. Amennyiben AKa szerz. időbeli hat.nak lejárta előtt a teljes keretössz.t kimerítette, jogosult a további megrend. lehív.ra a keretössz.30%-ának megfelelő keretössz. (opciós keretössz.) erejéig, a szerz. időbeli hat. alatt. Egyenértékűség: A közbesz. elj. műsz.i leírásában és egyéb dok.ban meghat. gyártmányú v. eredetű dologra, ill.konkrét elj.ra, amely egy adott gazd.i sz. termékeit v. az általa nyújtott szolg.t jellemzi, v. védjegyre, szabadalomra, tev.re, személyre, típusra v. adott szárm.ra vagy gyártási foly.ra tört. utalás esetén az ilyen jellegű megnev. mellé a „vagy azzal egyenértékű” kif.t is oda kell érteni. A meghat. gyártmányú v.eredetű dologra, ill. konkrét elj.ra, amely egy adott gazd.i sz. termékeit v. az általa nyújtott szolg.t jell., v. védj.re, szab.ra, tev.re, személyre, típusra v. adott szárm.ra vagy gyártási foly.ra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beaz.t szolg., az AK ezekkel egyenértékű minőség bizt.a érdekében tett int.t is elfogad. Egyené. típus megajánlása esetén az egyené.t az AT ajánlatában megfelelő módon, bármely megfel. eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa jav. megold. egyené.módon megfel.nek a közbesz.i műsz.i leírásban meghat.t köv.nek. [321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6) bek.]. Az ajánlati árnak magában kell fogl. a csom., száll.költségét, esetlegesen a Magyaro.ra tört. behoz. költs.t v.mint minden egyéb felmer. költs.t (pl. jövedéki adó). Az adásv. keretszerz.alapján megvás.kívánt termékek min.i és funkc. köv.t a közbesz.i dok. részét kép. műsz.-i spec. tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 4. ajánlati rész esetében: nettó 2.154.293,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Félautomata pipetták és tartozékaik (5)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE TTK C épület Kémiai Intézet Fsz, 7624 Pécs Ifjúság útja 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Félautomata pipetták és tartozékaik beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 1.905.552,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Eppendorf Reference 2Var, állítható térfogatú pipetta - 1* 4 db
Eppendorf Reference 2Var, állítható térfogatú pipetta - 1* 4 db
Eppendorf Reference 2Var, állítható térfogatú pipetta - 1* 4 db
Pipettahegyek állítható térfogatú Eppendorf pipettához - 18* 1000 db /csomag
Pipettahegyek állítható térfogatú Eppendorf pipettához - 3* 500 db /csomag
Pipettahegyek állítható térfogatú Eppendorf pipettához - 9* 500 db /csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg az 5. ajánlati rész esetében: nettó 571.666,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtteny.hez alk. tápo.,kieg.+mikro.k.viz.sz.a.(6)
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biofizika Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
sejttenyésztéshez alkalmas tápoldatok, kiegészítők, és mikroszkópos vizualizációhoz szükséges anyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 3.730.224,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Marker színes - 5* 2x0,5 ml
Vectashield® Mounting 10457094 Medium (Anti Fading) - 2* 10 ml
Sodium Pyruvate Solution (100mM) - 3* 100 ml
UltraGlutamine I Supplement (200 mM) - 3* 100 ml
RPMI 1640, w: L-Glutamine, w: 2,0 g/l NaHCO3 - 23* 500 ml
35mm Dish, Uncoated, Coverslip No.0.170, 14mm Glass Diameter - 8* 75 db
cell culture flask non treated, sejttenyésztő flaska, 25 cm2, HEPA szűrős - 2* 200 db
Lookout Mycoplasma Erase spray - 2* 500 ml
Lookout Mycoplasma Erase spray Refill - 3* 1000 ml
Mycozap Plus-CL antibiotic - 5* 20 ml
Mycozap Plus-Prophylactic - 3* 20 ml
MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit - 2* 50 test
CryoKing Cryogenic Vial, 2.0 ml, white cap, internal - 1* 500 db
Cytoskeleton kit with SiR-actin and SiR-tubulin 2* 1 db
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 6. ajánlati rész esetében: nettó 1.119.067,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.) pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Aktin asszoc.fehérj. rekomb. úton tört. előáll.(7)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biofizika Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Aktin asszociált fehérjék (rekombináns úton történő előállítása) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 6.303.164,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Ezmix - 4* 1 kg
Protease Inhibitor - 20* 25 ml
PHOSPHORYLASE KINASE - 1* 2.5 KU
L-LACTIC DEHYDROGENASE - 1* 5 KU
PHOSPHOENOLPYRUVATE - 1* 1 kg
PHALLOIDIN - 1 * 1 mg
HELLMANEX - 10* 1 db
FIBRONECTIN FROM BOVINE PLASMA*CELL CULT - 2* 1 mg
BTLTP A-PES 45MM 500ML 75MM, Steril filter unit, 500 ml 0,2 um bottle top - 4* 12 db /csomag
steril filter, 0.2 um, 250 ml, 45 mm - 4* 12 db /csomag
FBS - 4* 500 ml
DEUTERIUM OXIDE - 10* 10x1 ml
DEUTERIUM OXIDE - 20* 100 g
FAD - 5* 500 mg
MONOCLONAL ANTI-GST TAG - 1 * 400 ul
MONOCLONAL ANTI HIS TAG - 1 * 400 ul
HisTrap™ High Performance - 2* 5 db 1 ml-es/ csomag
COLUMN GSTRAP HP 5 X 5 ML - 2* 5 db 1 ml-es/ csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 7. ajánlati rész esetében: nettó 1.890.949,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtmigráció vizsgálatához szükséges anyagok (8)
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sejtmigráció vizsgálatához szükséges anyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül azalábbiak szerint: Matrigel® - 3*10 ml
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A felhívás II.2.7.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 40 NAPTÁRI nap.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtk.v.vizsg.sz.kit.+rekomb.fehérj.t..sz.a.(9)
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sejtkultúrán végzett vizsgálatokhoz szükséges kitek és rekombináns fehérjék termeléséhez szükséges anyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 1.054.162,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Muse Count &Viability Assay Kit - 2 kit
HiPerFect Transfection Reagent - 1 ml
Muse Annexin V & Dead Cell Kit - 7 kit
Muse Cell Cycle Kit - 1 kit
Muse Oxidative Stress Kit - 2 kit
MUSE NITRIC OXIDE KIT - 1 kit
Muse Performance Check Kit - 1 kit
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 9. ajánlati rész esetében: nettó 316.249,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Spec.mintat. üv. krom.mér.hez+mint. tár.hoz (10)
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális mintatartó üvegek (kromatográfiás mérésekhez és minták tárolásához) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 1.843.150,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1,5 ml-es Mintatartó üveg - 150*100 db /csomag
9mm-es fehér PP kupak - 150*100 db /csomag
20 ml-es Menetes üveg - 35*100 db /csomag
24 mm-es PP kupak - 50*100 db /csomag
20 ml-es menetes üveg - 15*100 db /csomag
4 ml-es menetes üveg - 75*100 db /csomag
csavaros kupak - 75*100 db /csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 10. ajánlati rész esetében: nettó 552.945,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Mag Core Kitek DNS laborba (11)
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7625 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mag Core Kitek beszerzése (DNS laborba) a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein
belül azalábbiak szerint:
MRX-03 MagCore triXact RNA Kit (400 μl) 72 preps (Shelf Life: 12 Months) CODE No.: 631 - 4*1 kit (72 preps)
MGT-01 MagCore Genomic DNA Tissue Kit (400 μl) 36 preps CODE No.: 401" - 1*1 kit (36 preps)
DNase I (RNase-free) For MRN-02(15μl per sample test)CODE No.: DN096 - 2*1 enzim (96 minta)
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket a 11. ajánlati rész becsült értékéről: nettó 1.190 560,-HUF.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A felhívás II
.2.7.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 40 NAPTÁRI nap.

II.2.1)
Elnevezés: LC-MS oldószerek (12)
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Citoszkeletális fehérjék lokalizációjának és funkciójának vizsgálatához szükséges anyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 1.410.109,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Metanol hypergrade LC-MS folyadékkromatográfiához - 4* 2,5 l
Etanol, gradient grade 2 - 4* 2,5 l
2-propanol hypergrade LC-MS LiChrosolv - 4* 2,5 l
Gradient grade folyadékkromatográf - 4* 2,5 l
LC-MS grade -8* 2,5 l
LC-MS grade hypergrade 4 folyadékkromatográfiához - 8*2,5 l
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokatjellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatályaalatt. Opciós keretösszeg a 12. ajánlati rész esetében: nettó 185 178,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: HPLC csatlakozók (13)
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7625 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HPLC csatlakozók beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 687.706,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Rozsdamentes acél biztonsági csatoló SS100µID250mm 10-32-es kapilláris illesztővel - 1 db
Rozsdamentes acél biztonsági csatoló SS100µID500mm 10-32-es kapilláris illesztővel - 1 db
Kívül rozsdamentes acél belül peek biztonsági csatoló SS50µID250mm 10-32-es kapilláris illesztővel - 1 db
Kívül rozsdamentes acél belül peek biztonsági csatoló SS50µID500mm 10-32-es kapilláris illesztővel - 1 db
Kinetex folyadékkromatográfiás oszlop - 1 db
bioZen folyadékkromatográfiás oszlop - 1 db
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 13. ajánlati rész esetében: nettó 206.312,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtvonalak (14)
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sejtvonalak beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 6.526.000,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Normal Human Lung Fibroblasts (NHLF), cryopreserved ampule - 2*>500.000 cells/vial
DHLF-IPF - Diseased Human Lung Fibroblasts, Idiopathic Pulmonary Fibrosis, cryopreserved ampule - 2*>500.000 cells/vial
D-HLF-COPD – Diseased Human Lung Fibroblast Cell – COPD, cryopreserved ampule - 2*>500.000 cells/vial
Human Mammary Epithelial Cells (HMEC), cryopreserved ampule - 2*>500.000 cells/vial
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC), cryopreserved ampule - 2*>500.000 cells/vial
FGM-2 Fibroblast Growth Medium-2 BulletKit - 12* 1 kit
MEGM Mammary Epithelial Cell Growth Medium BulletKit - 4* 1 kit
SkGM Skeletal Muscle Cell Growth Medium BulletKit - 4* 1 kit
ReagentPack Subculture Reagents - 10* 3x100 ml
90279050 V4XC-2024 SF Cell Line 4DNucleofector X Kit L (24 RCT) - 4* 1 kit(24 minta)
90279050 V4XC-1024 SE cell line 4D-Nucleofector™ X kit L (24 RXN) - 1* 1 kit(24 minta)
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 14. ajánlati rész esetében: nettó 1.957.800,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Sejtlaborhoz kapcsolódó fogyóanyagok (15)
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sejtlaborhoz kapcsolódó fogyóanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 9.709.662,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Pipetta állvány - 2* 1 db/csomag
Pipetta hegyek - 6* 1000 db/csomag
Pipetta hegyek - 20* 1000 db/csomag
Pipetta hegyek - 20* 1000 db/csomag
Etanol 96% - 30* 1 l
Micro tube 1,5ml - 10* 10000 db/ csomag
Centrifuga cső Conical tube 50ml - 40*500 db/ csomag
Centrifuga cső Conical tube 15ml - 40*500 db/ csomag
Micro Centrifue tube 5.0 ml - 40*500 db/ csomag
Combitips advanced 0,5ml - 10*100 db/ csomag
Combitips advanced 5ml - 10*100 db/ csomag
Nalgene Cryoware Cryogenic Vials(sejtfagyasztó kapszula) 1,2ml - 5* 500 db/csomag
uvegpasteur pipetta - 20* 200 db/csomag
szerológiai pipetta 5ml - 20* 400 db/csomag
szerológiai pipetta 10ml - 20* 400 db/csomag
szerológiai pipetta 25ml - 10* 200 db/csomag
96 well plate, nem steril, u alju - 1*240 db/csomag
Zeocin - 1* 8x1,25 ml
Blasticidin - 1* 10x1 ml
DMSO - 1* 1 l
Isopropanol - 1* 1 l
FBS(South America), Ultra-low Endotoxin - 1* 500 ml
Aquaguard-1 (incubator) - 1* 10x100 ml
Aquaguard-2 (water bath) - 2* 500 ml
DMEM - F12 - 100* 500 ml
2-200 ul-es szűrős pipettahegy - 15* 768 db/csomag
1250 ul-es pipettahegy - 15* 960 db/csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 15. ajánlati rész esetében: nettó 2.912.899,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Molekuláris biológiai vizsgálatokhoz kitek (16)
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Molekuláris biológiai vizsgálatokhoz kitek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 5.163.400,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Taq DNA Polymerase - 10* 500 reakció / csomag
Xceed Amplification Kit SG - 1* 96 egység / csomag
Xceed Expression Array Kit - 6* 96 egység / csomag
Xceed High Performance Taq QPCR - 10* 500 reakció/csomag
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 16. ajánlati rész esetében: nettó 1.549.020,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Genomikai assay-k (17)
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Genomikai assay-k beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 29.131.320,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
"Flat Price - DsiRNA 10 nmole Screening DsiRNA Duplex" - 75 db
Oligonucleotid synthesis 15-60 bases - 15 000 db
Gén szintézis, 2001-2250 bp hossz - 15db
"felhasználói vektorba való klónozással xGen® Human mtDNA Research Panel v1.0, 96rxn" - 1 db
Trypsin Gold, Mass Spectrometry Grade - 15 db
CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay - 4 db
Protein Kinase C - 7 db
GloSensor cAMP Reagent - 10 db
"Dual-Luciferase Reporter Assay System 10-Pack" - 10 db
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a továbbimegrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 17. ajánlati rész esetében: nettó 8 739 396,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Elektrokémiai fogyóeszközök és finomvegyszerek(18)
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektrokémiai fogyóeszközök és finomvegyszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 504.600,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
1mm arany korongelektród - 1* 1 db
3 mm platina korongelektród - 1* 1 db
polírozó szett - 1* 1 db
polírozó pamut - 1* 1 db
ET078 70 mm Auxiliary Electrode - 2* 1 db
3 mm voltammetriás üveges szénelektród - 2* 1 db
3,3-dimetil-2,4-pentándion- 1* 25 g
pentametilbenzaldehid - 1* 5 g
pentaklórfenol - 1 * 100 g
p-toluolszulfonsav - 1* 5 g
Tetrabutilammónium hidroxid oldat - 1 * 100 ml
terc-butil-perkolrát - 1 * 50 g
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 18. ajánlati rész esetében: nettó 151.380,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Akril küvetta optikai spektroszkópiai méréshez(19)
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Akril küvetta beszerzése (optikai spektroszkópiai méréshez) a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül azalábbiak szerint: Sarstedt Akril küvetta fluoreszcens méréshez - 12*2000 egység/csomag
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket a 19. ajánlati rész becsült értékéről: nettó 744.000,-HUF.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A felhívás II .2.7.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 40 NAPTÁRI nap.

II.2.1)
Elnevezés: Fogyó alkatrészek SETARAM mikroSC készülékhez (20)
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fogyó alkatrészek (SETARAM mikroSC készülékhez) beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 910.258,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
O-rings 4.47X1.78 - 20* 1 db
O-rings 4.47X1.78 - 20* 1 db
O-rings 4.47X1.78 - 20* 1 db
O-rings 4.00X1.00 - 20* 1 db
O-rings 4.00X1.00 - 20* 1 db
O-rings 4.00X1.01 - 20* 1 db
O-rings 1.60x1.35 - 20* 1 db
Membranes in Teflon - 1500* 1 db
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 20. ajánlati rész esetében: nettó 273.077,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: QIAxel Kitek beszerzése DNS laborba (21)
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
QIAxel Kitek beszerzése (DNS laborba) a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein
belül azalábbiak szerint: 929002 QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200) - 1*1 kit
929104 QIAxcel RNA QC Kit v2.0 (1200) - 1*1 kit
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket a 21. ajánlati rész becsült értékéről: nettó 702 768,-HUF. Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális
követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A felhívás II.2.7.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 40 NAPTÁRI nap.

II.2.1)
Elnevezés: Finomvegyszerek, ligandumok és fogyóeszközök (22)
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Finomvegyszerek, ligandumok és fogyóeszközök beszerzése a PTE GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pály. keretein belül 16.912.413,-HUF keretössz. erejéig az alábbiak szerint:
(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane - 5* 1 g
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane - 2* 1 g
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane - 1* 1 g
Bis(dicyclohexylphosphinophenyl) ether - 2* 1 g
Dicyclohexyl-(2,6-diisopropylphenyl)phosphine - 1* 1 g
3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid sodium salt - 2* 250 mg
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine - 1* 500 mg
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine) - 1* 500 mg
(S)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl -2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl )phosphine) - 1* 500 mg
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine - 2* 500 mg
Tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine - 2* 5 g
Tris(4-fluorophenyl)phosphine - 2* 5 g
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene - 1* 5 g
1,3-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene - 1* 2 g
1,4-Bis(dicyclohexylphosphino)butane - 2* 1 g
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane - 2* 1 g
Bis(dicyclohexylphosphino)methane - 2* 1 g
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane - 3* 1 g
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene - 2* 1 g
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane - 1* 25 g
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene - 2* 1 g
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene - 2* 1 g
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane - 1* 25 g
1,3-Bis(diphenylphosphinomethyl)benzene - 2* 1 g
DPPF - 1* 25 g
Xantphos - 1* 25 g
N-XantPhos - 2* 1 g
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene - 3* 1 g
Triphenyl phosphite - 1* 3 kg
Trimethyl phosphite - 1* 100 g
(−)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane - 5* 1 g
(R)-SEGPHOS - 3* 100 g
(S)-SEGPHOS - 3* 100 g
(R)-DTBM-SEGPHOS - 3* 100 g
(R)-DM-SEGPHOS - 3* 100 g
Phosphine Ligands Kit I - 2* 7x 1 g
DuPhos/BPE Ligands Kit I - 2* 12x 100 g
Homogeneous Palladium Catalysts Kit I - 3* 7x 1 g
Palladium(II) acetate - 2* 25 g
3-Allyl-4-hydroxybenzaldehyde - 2* 1 g
2-allyl-3-hydroxybenzaldehyde - 5* 250 mg
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone - 1 * 5 g
3-Allylsalicylaldehyde - 5* 5 g
2,2′-Diallylbisphenol A - 1* 100 ml
1-Iodoisoquinoline - 4* 1 g
6-Iodoquinoline - 8* 500 mg
3-Iodochromone - 10* 250 mg
3-iodo-7-azaindole - 3* 1 kg
5-Bromo-3-iodo-7-azaindole - 3* 1 kg
4-Bromo-6-iodoquinoline - 4* 1 kg
7-Chloro-4-iodoquinoline - 1* 10 kg
3-Bromo-2-iodoquinoline - 4* 1 kg
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine - 3* 1 kg
Whatman® Vacuum filtration apparatus - 3* 1 db
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy - 100* 5 db
Aldrich® NMR-tube cleaner - 5*1 db
Zerostat anti-static instrument - 3* 1 db
PROHEAT® heat gun - 5*1 db
Dimethyl sulfoxide-d6 - 10*25 g
Chloroform-d - 20* 100 g
1,4-dioxane (anhydrous) - 1* 6x1 l
Tethrahydrofurane (anhydrous) - 1* 6x1 l
Toluene (anhydrous) - 1* 6x1 l
N,N-Dimethylformamide - 15* 100 ml
Benzene (anhydrous) - 1* 1 l
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1710RN, volume 100 μL, removable needle - 20* 1 db
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1725RN, volume 250 μL, removable needle - 20* 1 db
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1750RN, volume 500 μL, removable needle - 20* 1 db
dimathyl sulfoxide - 2* 1 l
Aldrich® Buchner funnel - 40* 1 db
Aldrich® Buchner funnel - 75* 1 db
Aldrich® Buchner funnel - 75* 1 db
Aldrich® Buchner funnel - 40* 1 db
TLC Aluminium oxide 60 F₂₅₄, neutral - 10* 25 db/doboz
Aluminum oxide - 1* 5 kg
Cesium carbonate - 1* 50 kg
A műsz.i l.ban megad.menny. táj. jell. Am.ben AK a szerz. időbeli hat.nak lejárta előtt a teljes keretössz.t kimer.te, jog.a tov.i megrend. lehív.ra a keretössz.30%-ának megfel.keretössz. (opciós keretössz.) erejéig, a szerz. időbeli hat. alatt. Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3)-(6) bek. Az aj.i árnak mag.ban kell fogl. a csom., száll. költs.t, esetl. a Magyaro.ra tört.behoz. költs.t v.mint minden egyéb felmer. költs.t (pl. jövedéki adó).Az adásv. keretszerz. alapj. megvás. kívánt term. min. és funkc. köv. a műsz. spec. tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 22. ajánlati rész esetében: nettó 5.073.724,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

II.2.1)
Elnevezés: Elektrokémiai segédanyagok (23)
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE - TTK Kémia Intézet, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. C épület FSZ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektrokémiai segédanyagok beszerzése a Pécsi Tudományegyetem
GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű pályázata keretein belül 1.431.988,-HUF keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Goodfellow Pt/Ir huzal - 1 db
Goodfellow Pt90/Ir10 huzal - 4 db
Goodfellow titán rúd - 1 db
Goodfellow ezüst rúd - 1 db
Goodfellow ezüsthuzal - 1 db
Goodfellow Arany huzal - 1 db
Goodfellow Pt wollaston huzal - 1 db
Goodfellow Nikkel fólia - 1 db
Goodfellow Pt huzal - 1 db
Goodfellow Pt huzal - 2 db
A műszaki leírásban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, esetlegesen a Magyarországra történő behozatal költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó). Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget kimerítette, jogosult a további
megrendelések lehívására a keretösszeg 30%-ának megfelelő keretösszeg (opciós keretösszeg) erejéig, a szerződés időbeli hatálya alatt. Opciós keretösszeg a 23. ajánlati rész esetében: nettó 429 596,- Ft
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00049
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltak alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot. A II.2.7.)
pontban megadott kezdési időpont tájékoztató jellegű, az az eljárás lefolytatására tekintettel változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi ajánlati rész von.-ban: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. Ajánlattevő, alvállalkozó, és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő aKözbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal ( továbbiakban EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési elj.-okban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbesz.-i műszaki leírás meghat.-nak módjáról (továbbiakban Kr.) 2. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. A kizáró okok ig.-nak módja tek.-ben irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-e, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. Ajánlatkérő felhívására a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, valamint ha ajánlatkérő felhívja, akkor az őt követő ajánlattevő(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban foglaltak figyelembevételével azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyil.-ot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil.-ot szükséges csatolni. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a Kr. 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Az alkalmassági köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazd.-i szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújt. ig.-ra irányadó tartalmi köv.-nek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli , hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-re vonatkozóan a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóstartalmát az AT erre vonatkozó külön nyil.nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági, illetve pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: M/1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. Korm.rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, teljesítés idejének kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyibe a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-banmfoglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. Nem kérhető agazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben AK a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint jár el. Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazd.-i szereplőtől olyan nyil. vagy ig. benyújtása, amelyet ugyanazonközbesz.-i elj. valamely része tekintetében a gazd.-i szereplő már benyújtott. Ebben az esetben AK A 321/2015.(X.30.) KR. 1.§ (8) bek. szerint jár el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha összességében nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban 1. rész: legalább nettó 400.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 2. rész: legalább nettó 200.000,- Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag - 3. rész: legalább nettó 2.500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag - 4. rész legalább nettó 5.000.000,-Ft értékű láltalános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 5. rész legalább nettó 1.000.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/
vagy fogyóanyag- 6. rész legalább nettó 2.500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 7. rész legalább nettó 4.000.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag - 8. rész legalább nettó 300.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 9. rész legalább nettó 700.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 10. rész legalább 400 db mennyiségben mintatartó üvegek (mérésekhez és minták tárolásához)- 11. rész legalább nettó 800.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 12. rész legalább 10 liter mennyiségben LC-MS oldószerek- 13. rész legalább 4 db mennyiségben kHPLC csatlakozók- 14. rész legalább nettó 4.500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 15. rész legalább nettó 6.500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 16. rész legalább nettó 3.500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 17. rész legalább nettó 20.000.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 18. rész legalább nettó 300.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/
vagy fogyóanyag- 19. rész legalább nettó 500.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 20. rész legalább nettó 600.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag- 21. rész legalább nettó 450.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag - 22. rész legalább nettó 11.000.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/vagy fogyóanyag - 23. rész legalább nettó 1.000.000,-Ft értékű általános laboratóriumi vegyszer és/
vagy fogyóanyag szállításából származó referenciával. Ajánlatkérő rögzíti, hogy több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek elegendő a magasabb összegű referenciaértéket igazolnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a referencia teljesíthető több szerződésből is. Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
V.mennyi rész: AK a számla ellené.-t a GINOP-2.3.2-15-2016-00049 jelű, „Új szint. kismol. terv. szöv.i reprog.a” című pály. ker. belül, 100,000000%-ban európai u. forr.-ból, utófin.-sal egy.ki. Szav.i idő:. ,min.90 naptári nap a telj.től. Telj.:a telj.t köv.15 napon belül a Vevő arra feljog. képvis.telj.ig.t állít ki az Eladó rész.re. A Kbt. 135. §(1),(6)ig. telj.t köv. kiáll. szla ellené.t a Ptk. 6:130. § (1)(2) bek. sz. 30 napt.napon belül átut.sal. Az aj.tét., az elszám. és a kif. pénzneme: magyar forint (HUF). Von.jogszab.:2007. évi CXXVII. tv.,2000. évi C. tv. ,2013. évi V. törvény, 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet,272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet A szerz.t bizt.mellékköt. és a számlázás eltérő szab.-t -karakterkorlátozásra tek.tel- a VI.3. pont tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a
bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A komm. a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 2.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el. A teljes ajánlatot kérjük egy dok.ban csat.ni az elj.során.3.Az aj. részeként benyújt.: - Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, (elektr.űrlap)) - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2),(4) bek.szerinti nyil. (e. űrlap); - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája; -Szakmai ajánlat/Részletes ártáblázat: ;teljes mértékben összh.ban kell lennie az ajánlattal és az elj.t megind. felhív.ban, a közbesz.dok.-ban és a műsz.i leírásban fogl.kal, azon mód.okat eszk.nem lehet;a szakmai aj. teljes hiánya az aj. érvénytelenséget vonja maga után (Kbt.73.§(1) e.) Benyújtandó excel és pdf. form.ban is.Kitöltendő:származási hely,gyártó.Kérjük a kitöltési útmutót figy-be venni(Excel-1.Fül)!4.Vmennyi alk-i feltétel és ig. a min. ATk jegyzékéhez képest szigorúbb. 5.Kbt.35.§(8) bek. szerinti szerv.t alapítása kizárt. 6.AK nem alk. a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 7. Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 8. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az aj.ban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 9 .Jelen AF-ben, v.mint a KD-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. előírásai iránya. 10.AK a felhívás IV.2.6 p.ban rögz. aj.i köt. két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figy.-mel a Kbt.81.§(11)bek-ben foglaltakra . 11. A közbesz. dok.-ok az elj. meg. felhív. közzét.-nek időp.-tól elérhetőek az EKR-ben. Tárgyi elj.-ra tört. jel. előfelt. az EKR-ben tört. AT.-i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.)Kr. rend.vel . 12.Az EKR (https://ekr.gov.hu) haszn.-hoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szüks. 13.Az EKR üzemelt.-t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi (http://nekszt.hu). 15.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendsz.műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 16.AK nem teszi lehetővé projekttárs.létreh.-t; 17.A szerz.köt. felt.e:1907/2006/EK sz. Bizt.Adatlap átadása
18.A kül. devizák Ft-ra tört. átszám.-nál a felhív. felad.- nak napján érv. MNB devizaárf.kell alk.ni, referenciáknál a telj. időp.ban érv. devizaárf. irányadó. Az aj.ban nem Ft-ban megad. össz.nél az átszám.-t tart. iratot közvetl. a kérdéses ok mögé kell csat.ni. 19.FAKSZ:Bíróné Dr. Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti(01136) III.2.2)Eltérő szab. von. a szerz. telj.-re az 1.,2.,8.,10.és 12.részek (EGYEDI adásvét.i szerz.tervezet) és a 3-7.,9.,11.,13.-21.részek (adásvét.i KERETszerz.terv.): Kés.-i kötbér: alapja a Vevő által az érintett Megrend.után fiz. nettó vételár.(KERET)/teljes nettó vételár(EGYEDI); kés.-mel ér. naptári nap.-ként a kötbéralap 1 %-a, de max. 10 naptári n.-nak megfel.össz. Hibás telj.k.: alapja a hibás telj.-sel érintett Megrend. után fiz. nettó vételár(KERET)/telj.nettó vételár(EGYEDI), mért.-e a kötbéralap 15 %-a. Meghiús.-i k.:mért.e a meghiús.sal ér. Megrend. nettó ért.-nek 30%-a(KERET)/telj.szerz.érték 30%-a. Figy.: Ptk. 6:187. § (1) – (3) Számla:Kbt. 135. § (5) nincs részszámla(EGYEDI), Részsz. az eseti megrend.-sel kapcs. telj.t köv. és min. 50.eFt szlaérték (GINOP-2.3.2-15-5.6. iv.) esetén áll. ki. Eseti megrend.-ként résztelj. és -szla nincs.A Vevő a Megrend.t úgy köt. előkész.ni, hogy annak szerz.szerű telj.e 2020.09.30.-ig megvalós.(KERET)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák