Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1990/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:A Művelődés Háza és Könyvtára
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: A Művelődés Háza és Könyvtára
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74055377
Postai cím: Eötvös Út 6.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sajószegi Gábor
Telefon: +36 47311811
E-mail: info@amuvelodeshaza.hu
Fax: +36 47312812
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amuvelodeshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sárospatak-A Művelődés Háza és Könyvtára felújítás
Hivatkozási szám: EKR001156852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Makovecz Imre tervezte sárospataki „A Művelődés Háza és Könyvtára” (3950 Sárospatak, Eötvös u. 6.) műemléképület teljes külső és belső felújítása és korszerűsítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24587 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000059
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (műemléképület teljes külső és belső felújítása és korszerűsítése) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a cégkivonatban szereplő, illetve a kérdéses időszak alatt törölt valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: ● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik, amennyiben törlésre került, akkor az mikor történt ● pénzforgalmi számláján, ideértve a törölteket is, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állítás.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Helyesen:
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (műemléképület teljes külső és belső felújítása és korszerűsítése) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a cégkivonatban szereplő, illetve a kérdéses időszak alatt törölt valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: ● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik, amennyiben törlésre került, akkor az mikor történt ● pénzforgalmi számláján, ideértve a törölteket is, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állítás.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Ctv. 24. § (6) bek.-re tekintettel az Ajánlattevőnek
(i) ha olyan pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot csatol az ajánlatban, amely még nincs feltüntetve a cégkivonatban, kérjük, hogy erről a tényről külön nyilatkozni szíveskedjen
illetve
(ii) ha attól a pénzügyi intézménytől nyilatkozatot nem csatol az ajánlatban, amely még fel van feltüntetve a cégkivonatában, kérjük, hogy erről a tényről is külön nyilatkozni szíveskedjen.
Ajánlatkérő a cégnyilvántartásban szereplő, de már megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében az alkalmasságot nem vizsgálja, ellenben, a cégnyilvántartásban még nem szereplő, de már élő pénzforgalmi számlák tekintetében igen.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
M/1.A 321/2015.(X.30.)Korm.rend. (továbbiakban„Kr.”) 21.§(2)bek.a)pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr.22.§(3)bek.szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A cégszerű igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,az építési beruházás tárgyát és mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét,a teljesítés idejét(év/hónap/nap)és helyét,továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!A 322/2015. Korm.r.34.§(2)bek.:Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken,nyilvántartott műemléki értéken(a továbbiakban együtt: műemlék)végzett,építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni. AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5)bek.-re.A Kr.21/A.§ szerint az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr.21§(2a)bek.szerint az AK a) öt év teljesítéseinek igazolását írja elő,az AK a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2.A Kr.21.§(2)bek.b) pontja és a 322/2015.Korm.r.34.§-a alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét,képzettségét,szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt min.követelmény számának megjelölésével együtt -,akit az AT be kíván vonni a teljesítésbe.Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával,a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal,azaz év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.A Kbt.65.§(7)bek.-nek megfelelően az előírt műszaki,ill. szakmai alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rend.-re bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,amely alátámasztja,hogy a szerz.teljesítéséhez szüks. erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK rögzíti a Kr.1.§(2)bek.alapján,hogy az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az M1)–M2)pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Kr.1.§(4)bek. az irányadó.AK a Kr.2.§(5)bek. alapján rögzíti,hogy az M1)–M2)pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja,ha AT,vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD IV.rész α pontjában nyilatkozik („igennel”kitölti) arról,hogy megfelel az előírt alkalm. követelm.-nek.Ebben az esetben az alkalm. követelm.-t nem kell az EEKD formanyomt. IV. rész C-D.pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti AT-től.
Helyesen:
M/1.A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.(továbbiakban„Kr.”)21.§(2)bek.a)pontja,322/2015(X.30)Korm.r.34.§(3)bek.a)pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60hónap legjelentősebb,műemlékkel kapcs. építési beruházásainak ismertetése a Kr.22.§(3)bek.szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.A cégszerű igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,az építési beruházás tárgyát és mennyiségét,a teljesítés idejét(kezdő,befejező időpontját-év/hónap/nap)és helyét,továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról,h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!A 322/2015.Korm.r.34.§(2)bek:Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléken,nyilvántartott műemléki értéken(a továbbiakban együtt:műemlék)végzett,építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni.AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5)bek.-re.A Kr.21/A.§ szerint az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.A Kr.21§(2a)bek.szerint az AK a)5év teljesítéseinek igazolását írja elő,az AK a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 8éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2.A Kr.21.§(2)bek.b)pontja és a 322/2015.Korm.r.34.§-a alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét,képzettségét,szakmai gyakorlatát-az adott szakemberrel igazolni kívánt min.követelmény számának megjelölésével együtt-,akit az AT be kíván vonni a teljesítésbe.Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával,a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal,azaz év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia.Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.A Kbt.65.§(7)bek.-nek megfelelően az előírt műszaki,ill. szakmai alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet v. személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt v. követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására v. arra is támaszkodik.Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rend.-re bocsátó szervezet olyan szerződéses v. előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,amely alátámasztja,h a szerz.teljesítéséhez szüks. erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK rögzíti a Kr.1.§(2)bek.alapján,hogy az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazd.i szereplőnek a Korm.r. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az M1)–M2)pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Kr.1.§(4)bek. az irányadó.AK a Kr.2.§(5)bek. alapján rögzíti,hogy az M1)–M2)pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja,ha AT,vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazd.i szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD IV.rész α pontjában nyilatkozik(„igennel”kitölti)arról,h megfelel az előírt alkalm. követelm.-nek.Ebben az esetben az alkalm. követelm.-t nem kell az EEKD formanyomt. IV. rész C-D.pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt.69.§(4)-(7)bek-re figyelemmel kérheti AT-től.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1.A. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 500 m2 alapterületű műemlék épület/építmény(ek) felújítására és/ vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
M/1.B. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 2300 m2 alapterületű épület/építmény(ek) építésére és/vagy felújítására és/ vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
M/1.C. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített, legalább 300 m2-es terméspala tetőfedésre vonatkozó referenciával.
A referencia követelmény fenti három elemét nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 3 szerződésből igazolható.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettségű/képzettségű és szakmai tapasztalatú szakemberrel: 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 4. pontja szerinti (Építési szakterület műemléki részszakterülete) MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (az előírt végzettség mellett az MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő megléte saját kezűleg önéletrajz alapján igazolandó, maga a jogosultság megléte nem feltétel!). A szakember tekintetében alkalmassági kritériumként Ajánlatkérő a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. A fenti szakembernél: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell. AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad. Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bek. alkalmazandó. A Kbt. 65. § (6) bek-nek megfelelően az előírt műszaki, ill. szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M/2. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen az adott pozícióhoz elvárt érvényes jogosultsággal: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M. (v. azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás III.1.3) M2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerz. megkötéséig és a szerz. teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A jogosultság megszerzésének elmaradása az AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. szerint, melynek következtében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg ajánlatkérő a szerz-t. Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik a fenti jogosultsággal, kérjük, hogy azt az ajánlatukban megjelölni szíveskedjenek a kamarai névjegyzék számát.
Irányadó még a 424/2017. Korm. 12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bekezdései.
Helyesen:
M/1.A. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 500 m2 alapterületű műemlék épület/építmény(ek) felújítására és/ vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
M/1.B. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább nettó 2300 m2 alapterületű épület/építmény(ek) építésére és/vagy felújítására és/ vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával.
M/1.C. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített, legalább 300 m2-es terméspala tetőfedésre vonatkozó referenciával.
A referencia követelmény fenti három elemét nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 3 szerződésből igazolható.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettségű/képzettségű és szakmai tapasztalatú szakemberrel: 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) 4. pontja szerinti (Építési szakterület műemléki részszakterülete) MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (az előírt végzettség mellett az MV-É-M jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő megléte saját kezűleg önéletrajz alapján igazolandó, maga a jogosultság megléte nem feltétel!). A szakember tekintetében alkalmassági kritériumként Ajánlatkérő a vonatkozó szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt írja elő. A fenti szakembernél: magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete szükséges. A szerződés teljesítésének ideje alatt a szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, melyet az ajánlati árnak tartalmazni kell. AK az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékűt is elfogad. Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bek. alkalmazandó. A Kbt. 65. § (6) bek-nek megfelelően az előírt műszaki, ill. szakmai alk. köv-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M/2. pont tekintetében megjelölt szakember rendelkezzen az adott pozícióhoz elvárt érvényes jogosultsággal: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M. (v. azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás III.1.3) M2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerz. megkötéséig és a szerz. teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A jogosultság megszerzésének elmaradása az AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. szerint, melynek következtében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg ajánlatkérő a szerz-t. Amennyiben a szakember már az ajánlattételkor rendelkezik a fenti jogosultsággal, kérjük, hogy azt az ajánlatukban megjelölni szíveskedjenek a kamarai névjegyzék számát.
Irányadó még a 424/2017. Korm. 12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bekezdései.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-a szerint.
Folyt.:VI.3)
6)folyt:AK a 3.ért. részszemp. esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legalacsonyabb ajánlati ár) 100pontot ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbesz.Hat.útmutatója(KÉ2016.évi 147.sz.;2016.12.21.)szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie,vagyis az AT semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.A nettó árakat úgy kell megadni,h azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,függetlenül azok formájától,forrásától,pl.vám,díj,illeték,stb
7)AK a szerz. teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8)AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja,hogy a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal(építésbizt.-sal),melynek kárérték limitje legalább 100 millió Forint/káresemény és legfeljebb 1200 millió Forint/kárév.Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában a közb.dok-ban foglaltak szerint.
9)AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT-nek v. az ajánlatában bemutatott alváll.-nak szerz. kötéshez rendelkeznie kell ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal.
10)A felh. III.1.3)M/2 szerinti pozíciókra bemutatott szakemb.-nek a szerz.kötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz.megkötéséig nem rendelkezik,a kamarai regisztráció elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
11)AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.
12)Felelős akkreditált közb.-i szaktanácsadó: Dr.Kovács Előd 00645
13)AK a közb.-i eljárást a Kbt.53.§(6)bek.-re figyelemmel feltételes közb.-i eljárásként indítja meg.
14)Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a és a 424/2017.Korm.r.13.§(1)-(4) bek.-i alapján kell eljárni.
15)Kieg. táj. kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.
16)Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
17)Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya. Az árazott költségvetési lapot xls formátumban is be kell csatolni.Az ajánlathoz csatolni kell továbbá legalább munkanemenkénti részletezettségű,kötbérterhes rész-határidőket is mutató Ütemtervet.
18)Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
19)A részajánlat tétel kizárásának indoka:AK egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik,amely nem bontható sem szakági,sem kivitelezés technológiai,sem organizációs szempontból részekre.A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak,egymásra épülnek,nem tartalmaznak olyan részfeladatot,mely a többitől elválaszthatóan,önálló egységként kezelhető,a beruházás munkaszervezése egy AT esetében hatékonyabban megoldható.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:a Kbt.148.§-a szerint.
Folyt:VI.3)
6)folyt:AK a 3.ért.részszemp. esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra(legalacsonyabb ajánlati ár) 100pontot ad,a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbesz.Hat.útmutatója(KÉ2016.évi 147.sz.;2016.12.21.)szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie,vagyis az AT semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.A nettó árakat úgy kell megadni,h azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,függetlenül azok formájától,forrásától,pl.vám,díj,illeték,stb
7)AK a szerz. teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8)AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja,h a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló ”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal(építésbizt.-sal),melynek kárérték limitje legalább 100 millió Forint/káresemény és legfeljebb 1200 millió Forint/kárév.Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában a közb.dok-ban foglaltak szerint.
9)AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja,h a nyertes AT-nek v. az ajánlatában bemutatott alváll.-nak szerz. kötéshez rendelkeznie kell ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal.
10)A felh. III.1.3)M/2 szerinti pozíciókra bemutatott szakemb.-nek a szerz.kötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz.megkötéséig nem rendelkezik,a kamarai regisztráció elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
11)AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.
12)Felelős akkreditált közb.-i szaktanácsadó:Dr.Kovács Előd 00645
13)AK a közb.-i eljárást a Kbt.53.§(6)bek.-re figyelemmel feltételes közb.-i eljárásként indítja meg.
14)Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-a és a 424/2017.Korm.r.13.§(1)-(4) bek.-i alapján kell eljárni.
15)Kieg.táj. kérések során AK a Kbt.56.§-a alapján jár el.
16)Az információk további pontjait a közb.dok.tartalmazza.
17)Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya. Az árazott költségvetési lapot xls formátumban is be kell csatolni.Az ajánlathoz csatolni kell továbbá legalább munkanemenkénti részletezettségű,kötbérterhes rész-határidőket is mutató Ütemtervet.
18)Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X. 30.)Korm.rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm.rend., illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
19)A részajánlat tétel kizárásának indoka:AK egységes kivitelezési tervdokumentációval rendelkezik,amely nem bontható sem szakági,sem kivitelezés technológiai,sem organizációs szempontból részekre.A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak,egymásra épülnek,nem tartalmaznak olyan részfeladatot,mely a többitől elválaszthatóan,önálló egységként kezelhető,a beruházás munkaszervezése egy AT esetében hatékonyabban megoldható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ