Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:19924/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest XXI. Merkúr u. 4-6. sz. Társasház;Budapest, XXI. Nap utca 6-8. számú Társasház
Teljesítés helye:1214 Budapest, Merkúr u. 4-6., HRSZ.: 200562/0;1214 Budapest, Nap u. 6-8., HRSZ.: 200959/7
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276282
E-mail: vincze.a@budapest21.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Merkúr u. 4-6. sz. Társasház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96571826
Postai cím: Merkúr Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276282
E-mail: vincze.a@budapest21.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.csepel.hu

Hivatalos név: Budapest, XXI. Nap utca 6-8. számú Társasház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40555533
Postai cím: Nap Utca 6-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276282
E-mail: vincze.a@budapest21.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.csepel.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakóépületek energetikai felújítása - 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001104912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: A beruházás keretében megtörténik a Merkúr u. 4-6. sz. alatti társasház tető- és homlokzati hőszigetelése, mely az alábbi főbb tevékenységeket tartalmazza:
- Meglévő bitumenes tetőszigetelés takarítása és perforálása teljes felületen: 402,83 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 402,83 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 19,92 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: 453,18 m2;
- Homlokzati keretállvány fém keretvázból: 1368,62 m2;
- Vékonyvakolat alapozó felhordás, vékonyvakolat és színvakolatok felhordása: 974,22 m2;
- Üvegszövet háló elhelyezése: 974,22 m2;
- Szellőzőrácsok elhelyezése hőszigetelésbe: 32 db;
- Külső fal, homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 900,2 m2;Szigetelések rögzítése dübelekkel: 4.173 db
2. rész: A beruházás keretében megtörténik a Nap u. 6-8. sz. alatti társasház tető- és homlokzati hőszigetelése, mely az alábbi főbb tevékenységeket tartalmazza:
Meglévő bitumenes tetőszigetelés takarítása és perforálása teljes felületen: 548,74 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 618,9 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 102,67 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: 548,74 m2;
- Homlokzati keretállvány fém keretvázból: 1861,2 m2;
- Vékonyvakolat alapozó felhordás, vékonyvakolat és színvakolatok felhordása: 4.451,74 m2;
- Üvegszövet háló elhelyezése: 4.451,74 m2;
- Szellőzőrácsok elhelyezése hőszigetelésbe: 160 db;
- Külső fal, homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 3.939,43 m2;
- Szigetelések rögzítése dübelekkel: 18.527 db
A részletes mennyiséget az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 240514455 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakóépületek energetikai felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1214 Budapest, Merkúr u. 4-6., HRSZ.: 200562/0
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében megtörténik a Merkúr u. 4-6. sz. alatti társasház tető- és homlokzati hőszigetelése, mely az alábbi főbb tevékenységeket tartalmazza:
- Meglévő bitumenes tetőszigetelés takarítása és perforálása teljes felületen: 402,83 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 402,83 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 19,92 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: 453,18 m2;
- Homlokzati keretállvány fém keretvázból: 1368,62 m2;
- Vékonyvakolat alapozó felhordás, vékonyvakolat és színvakolatok felhordása: 974,22 m2;
- Üvegszövet háló elhelyezése: 974,22 m2;
- Szellőzőrácsok elhelyezése hőszigetelésbe: 32 db;
- Külső fal, homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 900,2 m2;Szigetelések rögzítése dübelekkel: 4.173 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 36 hónap, max.: 60 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00006
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Pl.: 1. Összesített nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 36 hónap, max.: 60 hónap) – 30 – Egyenes arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: Lakóépületek energetikai felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1214 Budapest, Nap u. 6-8., HRSZ.: 200959/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás keretében megtörténik a Nap u. 6-8. sz. alatti társasház tető- és homlokzati hőszigetelése, mely az alábbi főbb tevékenységeket tartalmazza:
Meglévő bitumenes tetőszigetelés takarítása és perforálása teljes felületen: 548,74 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 618,9 m2;
- Csapadékvíz elleni szigetelés függőleges felületen: 102,67 m2;
- Lapostető hő- és hangszigetelése: 548,74 m2;
- Homlokzati keretállvány fém keretvázból: 1861,2 m2;
- Vékonyvakolat alapozó felhordás, vékonyvakolat és színvakolatok felhordása: 4.451,74 m2;
- Üvegszövet háló elhelyezése: 4.451,74 m2;
- Szellőzőrácsok elhelyezése hőszigetelésbe: 160 db;
- Külső fal, homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 3.939,43 m2;
- Szigetelések rögzítése dübelekkel: 18.527 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 36 hónap, max.: 60 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00006
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Pl.: 1. Összesített nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 36 hónap, max.: 60 hónap) – 30 – Egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lakóépületek energetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 59842682
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem írta elő az eljárásban a Kbt. 66.§ (6) bekezdését.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PAT 2000 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40089827
Postai cím: KISGYÁR UTCA 58A
Város: HALÁSZTELEK
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11935298213

Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243

Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Donáti Utca 38/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23941874241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Lakóépületek energetikai felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mpaladinkft@gmail.com
Telefon: +36 209613600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 180671773
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem írta elő az eljárásban a Kbt. 66.§ (6) bekezdését.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PAT 2000 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40089827
Postai cím: KISGYÁR UTCA 58A
Város: HALÁSZTELEK
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2314
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11935298213

Hivatalos név: MPALADIN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44798787
Postai cím: Gábor Áron Utca 2/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24076618243

Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Donáti Utca 38/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23941874241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges