Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:19937/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Neszmély Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Neszmély, 391, 393, 394, 406/1,406/2, 407 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Neszmély Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98436561
Postai cím: Fő Utca 129
Város: Neszmély
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2544
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Janovics István
Telefon: +36 34451778
E-mail: polgarmester@neszmely.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neszmely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Neszmély SKHU/1601/1.1/226 Faluközpont felújítása
Hivatkozási szám: EKR000207782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Faluközpont felújítása SKHU/1601/1.1/226
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45233220-7
45233253-7
45247000-0
45261400-8
45261910-6
45262300-4
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Neszmély, 391, 393, 394, 406/1,406/2, 407 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
épület felújítás
hasznos alapterület: 205 m2
Bontási munkák 1 db
Tetőszerkezet, gerendák felújítása 7,9 fa m3
Beltéri nyílászárók cseréje 2 db
Beton aljzat készítése 33,4 m3
Födém hő- és hangszigetelése 180 m2
Vakolás 182 m2
Kültéri ajtó beépítése 1 db
Hidegburkolás 33,4 m2
Laminált padló fektetése 46 m2
Parketta csiszolása, lakkozása 102,2 m2
Festés 974 m2
Épületgépészet (fűtés vízellátás, csatornázás) 1 klt.
Épületvillamosság 1 klt.

Tájépítészet
Talajjavítás 1114,8 m2
Térkő burkolat kialakítása 507,89 m2
Szegélyek lerakása 515,87 m
Játszótér kialakítása tanúsítással 1 klt.
Növényzet ültetése 1 klt.

Út és parkoló
Térkő burkolat kialakítása 1012 m2
Aszfaltozás 481 m2
Szegélyek építése 655 m
Csapadék csatorna építése 135 m
Akna építése 6 db
Víznyelő építése 3 db
Áteresz építése 30 m
Emlékművek javítása, tisztítása 1 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés épület felújítás és tájépítészet része az építésügyi jogszabályok szerint nem engedélyköteles építési beruházásnak, az útépítés és az azzal összefüggő csapadékvíz-elvezetés része engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/226

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08544 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Faluközpont felújítása SKHU/1601/1.1/226
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67696396
Postai cím: Barina Utca 9.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: info@ftkepito.t-online.hu
Telefon: +36 34480208
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99234545
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112710-5
További tárgyak:45233220-7
45233253-7
45247000-0
45261400-8
45261910-6
45262300-4
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45430000-0
45442110-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Neszmély, 391, 393, 394, 406/1,406/2, 407 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
épület felújítás
hasznos alapterület: 205 m2
Bontási munkák 1 db
Tetőszerkezet, gerendák felújítása 7,9 fa m3
Beltéri nyílászárók cseréje 2 db
Beton aljzat készítése 33,4 m3
Födém hő- és hangszigetelése 180 m2
Vakolás 182 m2
Kültéri ajtó beépítése 1 db
Hidegburkolás 33,4 m2
Laminált padló fektetése 46 m2
Parketta csiszolása, lakkozása 102,2 m2
Festés 974 m2
Épületgépészet (fűtés vízellátás, csatornázás) 1 klt.
Épületvillamosság 1 klt.

Tájépítészet
Talajjavítás 1114,8 m2
Térkő burkolat kialakítása 507,89 m2
Szegélyek lerakása 515,87 m
Játszótér kialakítása tanúsítással 1 klt.
Növényzet ültetése 1 klt.

Út és parkoló
Térkő burkolat kialakítása 1012 m2
Aszfaltozás 481 m2
Szegélyek építése 655 m
Csapadék csatorna építése 135 m
Akna építése 6 db
Víznyelő építése 3 db
Áteresz építése 30 m
Emlékművek javítása, tisztítása 1 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés épület felújítás és tájépítészet része az építésügyi jogszabályok szerint nem engedélyköteles építési beruházásnak, az útépítés és az azzal összefüggő csapadékvíz-elvezetés része engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 173
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99234545
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67696396
Postai cím: Barina Utca 9.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: info@ftkepito.t-online.hu
Telefon: +36 34480208
Internetcím(ek): (URL) www.ftkepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónapon belül.
Módosított:
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 5 hónap és 20 napon belül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek 2019. augusztus 2-án emlékeztetőben rögzítették, hogy a kivitelezést időben akadályozó előre nem látható körülmény jelentkezett:
- a csapadékcsatorna tervezett nyomvonalának építése során, a nyomvonalban egy feltáratlan pince került elő.
Vállalkozó 2019. október 1-én kérelemmel fordult Megrendelő irányába a kivitelezési határidő módosítása tekintetében.
Csapadékcsatorna kialakítása kapcsán Felek tervezőt bevonva megállapították, hogy a környezetben található jelentős közmű terheltség miatt a nyomvonal nem módosítható. Az eredeti nyomvonalon történő kialakíthatósága érdekében Vállalkozónak a csapadékcsatorna pincén (boltíven) történő átvezetését, olyan módon kellett megvalósítania, hogy a későbbi beszakadás elkerülése biztosított legyen (boltív áttöréséből adódó tartószerkezeti gyengülés ellensúlyozása), a pince megfelelő szellőzéssel bírjon annak érdekében, hogy Megrendelő a pincét később fel tudja tárni és hasznosítani (pl. bemutatóhely) az alkalmazott megoldás , kivitelezőnek
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99234545 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99234545 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
kivitelezőnek jelentős többlet költséget jelentett. A csapadékcsatorna pincén történő átvezetésének időszükséglete 20 nap volt (lásd. ÉN másolatok), mely időszak alatt a csapadékcsatorna kivitelezése akadályoztatva volt. Ezen időszaknak megfelelő teljesítési határidő módosításra jogosult a kivitelező.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben