Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:20011/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:Biharnagybajom, Rákóczi Ferenc u. 2. hrsz: 12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63351622
Postai cím: Rákóczi Út 5
Város: Biharnagybajom
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szitó Sándor
Telefon: +36 54472021
E-mail: biharnagybajomonkormanyzat@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.biharnagybajom.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piac és Egészségház fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001162602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piaccsarnok kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Biharnagybajom, Rákóczi Ferenc u. 2. hrsz: 12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütemben ~ 204 m2 nettó alapterülettel az új piaccsarnok és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek (előtér, vizesblokk..), valamint a meglévő épületben a piacvezető iroda (~ 41 m2 nettó alapterülettel) készülne el (pályázattal támogatott építés).
II. ütemben a meglévő épületben az üzletek kialakítása (a tetőszerkezet átalakításával – felújításával együtt) történne (nem a pályázat része).
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.1.3-15-HB-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02374 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Piaccsarnok kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: capitalsolutionkft@gmail.com
Telefon: +36 203916766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66966095
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Biharnagybajom, Rákóczi Ferenc u. 2. hrsz: 12
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. ütemben ~ 204 m2 nettó alapterülettel az új piaccsarnok és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek (előtér, vizesblokk..), valamint a meglévő épületben a piacvezető iroda (~ 41 m2 nettó alapterülettel) készülne el (pályázattal támogatott építés).
II. ütemben a meglévő épületben az üzletek kialakítása (a tetőszerkezet átalakításával – felújításával együtt) történne (nem a pályázat része).
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66966095
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Capital-Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62124890
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: capitalsolutionkft@gmail.com
Telefon: +36 203916766
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítására az alábbi körülmények miatt vált szükségessé:
Vállalkozói jelzés történt arról, hogy a kivitelezés során előre nem látható körülményként jelentkezett, a földben lévő csatorna nyomvonala, amit kézi erővel volt szükséges feltárni, szükségessé vált a nyomvonal áthelyezése.
E mellett az építési terület egy része alatt egy korábban még fel nem tárt pincehelyiséget találtak. Ez esetében a föltárást követően, szükségessé vált a pinceszerkezet statikai felülvizsgálata. A statikussal egyeztetetve szükségessé vált a pince betemetése, a munkaterület munkavégzésre történő alkalmassá tétele. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a kivitelezés határidejének meghosszabbítása a kivitelező akadálykölésében foglalt 60 napos határidővel.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosítására az alábbi körülmények miatt vált szükségessé:
Vállalkozói jelzés történt arról, hogy a kivitelezés során előre nem látható körülményként jelentkezett, a földben lévő csatorna nyomvonala, amit kézi erővel volt szükséges feltárni, szükségessé vált a nyomvonal áthelyezése.
E mellett az építési terület egy része alatt egy korábban még fel nem tárt pincehelyiséget találtak. Ez esetében a föltárást követően, szükségessé vált a pinceszerkezet statikai felülvizsgálata. A statikussal egyeztetetve szükségessé vált a pince betemetése, a munkaterület munkavégzésre történő alkalmassá tétele. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a kivitelezés határidejének meghosszabbítása a kivitelező akadálykölésében foglalt 60 napos határidővel.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66966095 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 66966095 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben